ME ile başlayan R ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve R ile biten 62 adet kelime bulunuyor.Başında ME harfleri bulunan ve R ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ME harfleri bulunan ve R ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında ME harfleri bulunan ve R ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Medarıiftihar, Menfaatperver, Menekşegiller

12 Harfli Kelimeler

Mersingiller, Mezgitgiller

11 Harfli Kelimeler

Memleketler

10 Harfli Kelimeler

Meddücezir, Menfaattar, Menkıbeler, Mertebeler, Meyhaneler

9 Harfli Kelimeler

Meçhuller, Mehterler, Mercanlar, Meseleler, Methaldar, Metruklar, Mezmurlar, Memeliler

8 Harfli Kelimeler

Medcezir, Melekler, Mendebur, Meyvedar, Mezosfer, Metcezir, Metinler

7 Harfli Kelimeler

Mefahir, Melemür, Menajer, Menecer, Menejer, Metafor, Mezamir

6 Harfli Kelimeler

Mebrur, Mecbur, Mehter, Menfur, Mensur, Menşur, Merkür, Mermer, Mesrur, Mestur, Meşher, Meşhur, Meşkur, Meteor, Methar, Mezkur, Mentor, Mezmur

5 Harfli Kelimeler

Mecur, Medar, Meder, Meğer, Mehar, Memur, Metur, Mezar, Mezür

4 Harfli Kelimeler

Mehr, Mekr

Bazı ME ile başlayan R ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mebrur : beğenilmiş, hayırlı
mecbur : bağlı, düşkün, tutkun, gücemli, mahkûm, muztar
mecur : hayır
medar : dönence, dayanak, yardımcı
medarıiftihar : övünülen
medcezir : meddücezir, gelgit
meddücezir : gelgit, medcezir
meder : köy;mahalle
mefahir : övünceler
meğer : bilinmeyen, meğerse, oysaki, halbuki, zahir
mehr : mihr
mehter : mehterhane, osmanlılarda
mehterler : mehteran
melekler : feeri, melâike
melemür : acımık
memeliler : su ürünleri
memleketler : ekalim, memalik
memur : görevli, yükümlü, fiilî hizmet, işyar
menajer : menecer, yönetici
mendebur : sümsük, sünepe, pis, iğrenç
menfaatperver : çıkarcı
menfaattar : menfaatçi
menfur : iğrenç, tiksindirici
menkıbeler : menakıp
mensur : düz yazı

Bazı ME ile başlayan R ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mercanlar :

TDK:
isim, hayvan bilimi Örnek hayvanı mercan olan, sölenterlerden bir sınıf

mermer :
TDK:
1. isim, jeoloji Bileşiminde % 75 ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilalanabilen, billurlaşmış kireç taşı
"Fırçayı tutamıyor parmakları nakkaşın / Mermeri oymaz oldu eli heykeltıraşın" - F. N. Çamlıbel
2. sıfat Bu taştan yapılmış
"Başhemşire, hastanenin mermer salonunda karşıladı doktoru." - N. Cumalı

ME ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gelecek ve Diğer Meseleler - Yazar: İsmail Kılıçarslan
Türk Kültür ve Edebiyatından Meseleler - 1 - Yazar: Birol Emil
Sade Suya - Tirit Meseleler - Yazar: Halit Çelik
Müşkül Meseleler - Yazar: Ersal Özkan
Cayriskopik Meseleler 1 - Yazar: Ahmet Yalçın
Nurcihan'ın Çamaşırları ve Diğer Meseleler - Yazar: Murat Toklucu

ME ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 115: (Allah) size, sadece ölü hayvanı kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa (başkalarının haklarına) saldırmaksızın, sınırı da aşmadan (bunlardan yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
AHZAP - 12: Ve o zaman, münafıklar ile kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar: Meğer Allah ve Resûlü bize sadece kuru vaadlerde bulunmuşlar! diyorlardı.
BAKARA - 173: Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.

Kelime Bulma Motoru