S ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında S harfi bulunan ve ME ile biten 510 adet kelime bulunuyor.Başında S harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında S harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında S harfi bulunan ve ME ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Sabitleştirebilme, Sonuçlandırabilme

16 Harfli Kelimeler

Simetrikleştirme, Sadeleştirebilme, Sembolleştirilme, Sevimsizleştirme

15 Harfli Kelimeler

Sevimlileştirme, Sömürgeleştirme, Sabitleştirilme, Samimileşiverme, Sanayileşebilme, Sansürleyebilme, Serbestleştirme, Serpiştirebilme, Seslendirebilme, Sıklaştırabilme, Simgeleştirilme, Sonlandırabilme, Sosyalleşebilme, Süreğenleştirme, Süreklileştirme

14 Harfli Kelimeler

Sanayileştirme, Sembolleştirme, Seyrekleştirme, Sistemleştirme, Sosyalleştirme, Structuralisme, Süblimleştirme, Sabahlayabilme, Sabitleşebilme, Saçmalayabilme, Sadeleştirilme, Sahiplenebilme, Sahneleyebilme, Sakinleşebilme, Savuşturabilme, Selamlaşabilme, Selamlayabilme, Sepetleyebilme, Sergileyebilme, Serinletebilme, Serinleyebilme, Sersemleştirme, Sessizleştirme, Sevindirebilme, Sezinleyebilme, Sığıştırabilme, Sıkıştırabilme, Sınıflayabilme, Silkelenebilme, Silkeleyebilme, Sindirilebilme, Sinirlenebilme, Sokuşturabilme, Sokuşturuverme, Sorgulanabilme, Sorgulatabilme, Sorgulayabilme, Soruşturabilme, Soyutlayabilme, Söndürülebilme, Sterilleştirme, Sulandırabilme, Sürüklenebilme, Sürükleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Sabitleştirme, Sakinleştirme, Santrifüjleme, Sevimsizleşme, Silikleştirme, Simultanéisme, Sinirlendirme, Sivilleştirme, Sivrileştirme, Sürüklendirme, Sadeleşebilme, Sahiplendirme, Saldırtabilme, Sathileştirme, Sebeplendirme, Serinlendirme, Serpiştirilme, Sertleşebilme, Seslendirilme, Sıralanabilme, Sıralayabilme, Sıralayıverme, Sırtlayabilme, Simgeleştirme, Sordurtabilme, Stoklayabilme, Süratlendirme, Sürdürümlenme

12 Harfli Kelimeler

Sadeleştirme, Sahileştirme, Serserileşme, Sertleştirme, Sevimlileşme, Sömürgeleşme, Süreğenleşme, Süründürülme, Sabredebilme, Sağlanabilme, Sağlayabilme, Saklanabilme, Saklanıverme, Saklayabilme, Saldırabilme, Saldırıverme, Sallanabilme, Sallayabilme, Sallayıverme, Saplanabilme, Saplanıverme, Saplayabilme, Saplayıverme, Saptanabilme, Saptayabilme, Saptırabilme, Sarkıtabilme, Sattırabilme, Savrulabilme, Saydırabilme, Seçtirebilme, Sektirebilme, Serbestleşme, Seslenebilme, Sevdirebilme, Sevindirilme, Seyredebilme, Seyrediverme, Sezdirebilme, Sıçratabilme, Sıçrayabilme, Sığdırabilme, Sığdırıverme, Sıyrılabilme, Sızdırabilme, Sildirebilme, Silkinebilme, Sindirebilme, Sivrilebilme, Sollayabilme, Somurtabilme, Sordurabilme, Söndürebilme, Söylenebilme, Söyletebilme, Söyleyebilme, Söyleyiverme, Suçlanabilme, Suçlayıverme, Susturabilme, Susturuverme, Sündürebilme, Sürdürebilme, Sürdürümleme, Süsleyebilme

11 Harfli Kelimeler

Salıverilme, Samimileşme, Sanayileşme, Sansürlenme, Seçkinleşme, Selametleme, Sembolleşme, Serbestleme, Serpiştirme, Sersemletme, Seslendirme, Sessizleşme, Seyahatname, Seyrekleşme, Seyreltilme, Silkindirme, Silsilename, Sislendirme, Sistemleşme, Sistireleme, Siyanürleme, Siyasetname, Sosyalleşme, Sözlendirme, Sterilleşme, Süblimleşme, Sümsükleşme, Süngerleşme, Sürtükleşme, Sürtüştürme, Süslendirme, Sütlendirme, Süzgünleşme, Saçılabilme, Saçılıverme, Sakınabilme, Salınabilme, Sarılabilme, Sarılıverme, Sarınabilme, Sataşabilme, Savaşabilme, Savunabilme, Savurabilme, Savuşuverme, Sayılabilme, Seçilebilme, Serilebilme, Sersemleşme, Sevilebilme, Sevinebilme, Sevişebilme, Seyrettirme, Sezilebilme, Sığınabilme, Sığınıverme, Sıkışabilme, Sıkışıverme, Sınanabilme, Sınayabilme, Sırıtabilme, Sırıtıverme, Sıvanabilme, Sıvışabilme, Sıyırabilme, Sıyırıverme, Silinebilme, Soğutabilme, Sokulabilme, Sokuluverme, Soluyabilme, Soyunabilme, Soyunuverme, Sömürebilme, Söylettirme, Sözlükleşme, Sulayabilme, Sunulabilme, Süpürüverme

10 Harfli Kelimeler

Sabitleşme, Sabreyleme, Sahnelenme, Sakinleşme, Sansürleme, Sebeplenme, Semerlenme, Semizlenme, Semizleşme, Sepetlenme, Sergilenme, Serinlenme, Serinleşme, Serinletme, Sersemleme, Sevindirme, Seyredilme, Seyreyleme, Sezindirme, Sihirlenme, Sildirilme, Silikleşme, Silkelenme, Simgeleşme, Sindirilme, Sineklenme, Sinirlenme, Sinsileşme, Siperlenme, Sirkelenme, Sirkeleşme, Sivilleşme, Sivrileşme, Söndürülme, Sövüştürme, Söylemseme, Söylenilme, Streslenme, Süflileşme, Sülfitleme, Sülfürleme, Süngülenme, Süngüleşme, Sünnetleme, Sürgülenme, Sürmelenme, Sürüklenme, Sürükletme, Süründürme, Süzgeçleme, Sahiplenme, Sahneletme, Sahteletme, Sarkabilme, Sarsabilme, Sathileşme, Semerletme, Semizletme, Sendeletme, Senetleşme, Sentezleme, Sergiletme, Serpebilme, Seviştirme, Sündürülme, Süratlenme, Sürüştürme

9 Harfli Kelimeler

Sadeleşme, Sahileşme, Sahneleme, Sakinleme, Salıverme, Semeleşme, Semerleme, Semizleme, Sendeleme, Sepetleme, Sepilenme, Sergileme, Serinleme, Serpeleme, Serptirme, Sertlenme, Sertleşme, Seyreltme, Sezinleme, Sikkeleme, Sildirtme, Silkeleme, Silktirme, Simgeleme, Sinirleme, Sivriltme, Sömürülme, Sönümleme, Süngüleme, Süpürülme, Sürçtürme, Süregelme, Sürgüleme, Sürmeleme, Sürükleme, Sürünceme, Sabitleme, Saçabilme, Saçıverme, Sağabilme, Sağıverme, Sahteleme, Salabilme, Sanabilme, Sanıverme, Sapabilme, Sapıverme, Sarabilme, Sarıverme, Satabilme, Satıverme, Savabilme, Sayabilme, Sayıverme, Seçebilme, Seçtirtme, Sekilenme, Serebilme, Seriverme, Sevdirtme, Sevebilme, Sezebilme, Sıçabilme, Sığabilme, Sıkabilme, Sıkıverme, Sızabilme, Sızıverme, Siklememe, Silebilme, Siliverme, Sokabilme, Sokuverme, Sorabilme, Soruverme, Soyabilme, Söğüşleme, Sökebilme, Söndürtme, Sönüverme, Sövebilme, Sunabilme, Sunuverme, Susabilme, Susuverme, Sümkürtme, Sürdürtme, Sürebilme, Süregitme, Süreletme, Sürttürme, Sürüverme, Sütreleme, Süzebilme

8 Harfli Kelimeler

Sabretme, Seçtirme, Seğirtme, Sekileme, Sektirme, Semirtme, Sepeleme, Sepileme, Serdetme, Serdirme, Serpilme, Serpinme, Sertelme, Setretme, Sevdirme, Seyirtme, Seyrelme, Seyretme, Sezdirme, Sırretme, Siftinme, Sildirme, Silkinme, Sindirme, Sislenme, Sivrilme, Sobeleme, Söğdürme, Söktürme, Söndürme, Sövdürme, Söylenme, Söyleşme, Söyletme, Sözleşme, Sümkürme, Sündürme, Süpürtme, Sürdürme, Sürtülme, Sürtünme, Sürtüşme, Süslenme, Süsletme, Sütlenme, Süzdürme, Selbetme, Seslenme, Sesletme, Silkilme, Soteleme, Sömürtme, Sözlenme

7 Harfli Kelimeler

Salname, Seçilme, Seğirme, Seğreme, Seğrime, Semirme, Serilme, Sesleme, Sevilme, Sevinme, Sevişme, Sezilme, Sezinme, Silinme, Söğülme, Söğürme, Söğüşme, Sökülme, Sölpüme, Sömürme, Sövülme, Sövüşme, Söyleme, Süblime, Südreme, Süpürme, Sürülme, Sürütme, Süsleme, Süzülme, Sekitme, Sözleme, Sürünme

6 Harfli Kelimeler

Serpme, Silkme, Sürçme, Sürtme, Sürüme

5 Harfli Kelimeler

Sadme, Seçme, Sekme, Serme, Sevme, Sezme, Silme, Sinme, Siyme, Söğme, Sökme, Sönme, Sövme, Sünme, Sürme, Süsme, Süzme, Sikme, Süğme, Süvme

4 Harfli Kelimeler

Seme

Bazı S ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


sahneleme : tashin
sathileştirme : yüzeyselleştirme
sosyalleşme : toplumsallaşma
söndürme : itfa
sülfürleme : kükürtleme
sürdürme : idame, temdit

Bazı S ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


sevinme :

TDK:
isim Sevinmek işi

silme :
TDK:
1. isim Silmek işi
"Taşlarımız öyle güzel parlardı ki o parlaklığı görme uğruna bütün gün sürekli silmeyi bile düşündüğüm olurdu." - A. Kutlu
2. zarf Ağzına kadar, sıvama, lebalep
3. zarf Baştan aşağı, tam olarak, tamamen
"O çağlarda saraylar, konaklar, yalılar silme cariyedir." - S. Birsel
4. mimarlık Duvar, tavan vb. yerlerde yapılan kabartma kenar

sivrilme :
TDK:
isim Sivrilmek işi

S ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi - Yazar: Yusuf Ziya Öksüz

Kelime Bulma Motoru