SP ile başlayan kelimeler

Başında SP harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.Başında SP harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SP harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SP harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Spekülatörlük

12 Harfli Kelimeler

Spektroskopi, Spermasızlık, Spermatozoit, Spiritualist, Spiritualizm, Spiritüalizm, Spiritüalist, Sporseverlik

11 Harfli Kelimeler

Spektroskop, Spekülasyon, Spesiyalist, Spesiyalite, Spontaneizm, Spritualizm, Sportmenlik

10 Harfli Kelimeler

Space-like, Spekülatör, Sponsorluk, Sporlanmak, Spekülatif, Sportiflik

9 Harfli Kelimeler

Spaghetti, Spikerlik, Spiritüel, Sporculuk, Sporlanma, Sporlular, Sporsever, Spotçuluk

8 Harfli Kelimeler

Spektrum, Spesifik, Spesiyal, Spontane, Sportmen, Spritüel, Spagetti, Sprinter

7 Harfli Kelimeler

Sponsor, Sportif, Spastik, Spatula

6 Harfli Kelimeler

Sperma, Spiker, Spiral, Spiril, Spolet, Sporcu, Spotçu, Sprint

5 Harfli Kelimeler

Spazm, Sperm, Spika, Sprey

4 Harfli Kelimeler

Spor, Spot

3 Harfli Kelimeler

Spk, Spy

Bazı SP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


space-like : uzaysı
spazm : kasların, ispazmoz
spektroskop : yayılgıölçer, tayfölçer
spektroskopi : tayfölçümü, tayf ölçümü
spekülâsyon : vurgun, vurgunculuk, ihtikâr, kurgu
spekülatif : saptırıcı
spekülâtif : kurgusal, düşüntülü
spekülâtör : vurguncu, alavereci, muhtekir
spermatozoit : tohum
spesifik : özellikli
spesiyal : özel
spesiyalist : uzman
spesiyalite : özellik
spika : başak
spiker : konuşucu
spiritualist : tinselci
spiritualizm : tinselcilik
spiritüalizm : tinselcilik
spiritüel : tinsel
spk : spy
spolet : subay
sponsor : destekçi
sporcu : adam, atlet, sportmen
sportmen : sporcu
spot : benek, benekçik, reklâm ışıntısı, tanıtımcık
sprey : püskürteç
spritualizm : ruhçuluk
spritüel : espritüel
spy : spk

Bazı SP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


spektroskop :

TDK:
isim, fizik Tayfölçer

spontaneizm :
TDK:
isim Kendiliğindenlik

sporlular :
TDK:
isim, hayvan bilimi Bir hücrelilerin, omurgalı ve omurgasız hayvanlarda asalak olarak yaşayan, çok az hareket edebilen, sporla üreyen bir alt takımı

Kelime Bulma Motoru