SP ile başlayan kelimeler

Başında SP harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.Başında SP harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SP harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SP harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Spekülatörlük

12 Harfli Kelimeler

Spektroskopi, Spermasızlık, Spermatozoit, Spiritualist, Spiritualizm, Spiritüalizm, Spiritüalist, Sporseverlik

11 Harfli Kelimeler

Spektroskop, Spekülasyon, Spesiyalist, Spesiyalite, Spontaneizm, Spritualizm, Sportmenlik

10 Harfli Kelimeler

Space-like, Spekülatör, Sponsorluk, Sporlanmak, Spekülatif, Sportiflik

9 Harfli Kelimeler

Spaghetti, Spikerlik, Spiritüel, Sporculuk, Sporlanma, Sporlular, Sporsever, Spotçuluk

8 Harfli Kelimeler

Spektrum, Spesifik, Spesiyal, Spontane, Sportmen, Spritüel, Spagetti, Sprinter

7 Harfli Kelimeler

Sponsor, Sportif, Spastik, Spatula

6 Harfli Kelimeler

Sperma, Spiker, Spiral, Spiril, Spolet, Sporcu, Spotçu, Sprint

5 Harfli Kelimeler

Spazm, Sperm, Spika, Sprey

4 Harfli Kelimeler

Spor, Spot

3 Harfli Kelimeler

Spk, Spy

Bazı SP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


space-like : uzaysı
spazm : kasların, ispazmoz
spektroskop : yayılgıölçer, tayfölçer
spektroskopi : tayfölçümü, tayf ölçümü
spektrum : tayf
spekülatif : saptırıcı
spekülâtif : kurgusal, düşüntülü
spekülâtör : vurguncu, alavereci, muhtekir
sperma : meni, sperm, atmık, bel, döl suyu
spermatozoit : tohum
spesifik : özellikli
spesiyal : özel
spesiyalist : uzman
spesiyalite : özellik
spika : başak
spiker : konuşucu
spiritualist : tinselci
spiritualizm : tinselcilik
spiritüalizm : tinselcilik
spiritüel : tinsel
spk : spy
spolet : subay
spontaneizm : kendiliğindencilik
sporcu : adam, atlet, sportmen
sportmen : sporcu
spot : benek, benekçik, reklâm ışıntısı, tanıtımcık
sprey : püskürteç
spritualizm : ruhçuluk
spy : spk

Bazı SP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


spazm :

TDK:
isim, tıp (***) Özellikle kalp, mide, bağırsak ve kasların elde olmadan kasılması

spektroskopi :
TDK:
isim Tayf ölçümü

sperm :
TDK:
isim, fizyoloji Meni

SP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi ve Spiritüalizm - Yazar: Zekeriyya Uludağ

Kelime Bulma Motoru