AS ile biten kelimeler

Sonunda AS harfleri bulunan 110 adet kelime bulunuyor.Sonunda AS harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda AS harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda AS harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gayrikabilikıyas

11 Harfli Kelimeler

Musikişinas, Vazifeşinas

10 Harfli Kelimeler

Cihanşinas, Hatırşinas, Hayırşinas, Kadirşinas, Nimetşinas, Yarlıgamas, Reddimiras

9 Harfli Kelimeler

Asparagas, Fiberglas, Harharyas, Kontrabas, Beherglas

8 Harfli Kelimeler

Hakşinas, Kontrbas, Muhassas, Murahhas, Muşahhas, Mülahhas, Müşahhas, Pankreas, Vasistas, Yanulmas

7 Harfli Kelimeler

Canevas, İhtilas, İhtiras, İhtisas, İktibas, İltibas, İltimas, İmtisas, İstinas, Kontras, Mütemas, Pankras, Phidias, Altıpas

6 Harfli Kelimeler

Ananas, Ballas, Baypas, Dessas, Fidias, Hannas, Hassas, İnikas, Karkas, Kırtas, Kıstas, Kompas, Kumpas, Kürkas, Mikyas, Örtbas, Paspas, Rakkas, Rassas, Triyas, Mahlas

5 Harfli Kelimeler

Akpas, Almas, Atlas, Badas, Bekas, Cinas, Elmas, Espas, Eşhas, Hakas, Halas, İccas, İhdas, İhlas, İhsas, Kalas, Kavas, Kısas, Kıyas, Kudas, Libas, Makas, Manas, Melas, Miras, Molas, Mümas, Nadas, Nifas, Palas, Potas, Takas, Temas, Teras, Trias, Havas, İflas

4 Harfli Kelimeler

Esas, Tras, Klas

3 Harfli Kelimeler

Bas, Bas, Has, Kas, Mas, Nas, Pas, Tas, Yas

2 Harfli Kelimeler

As

Bazı AS ile biten kelimelerin eş anlamlıları


asparagas : kuşkonmaz, uydurma
bas : sifon, yay, yaz
baypas : by-pass
bekas : bécasse, çulluk
canevas : önörgü
fidias : phidias
halâs : kurtuluş
hannas : şeytan, iblis
harharyas : harharyasgillerden
has : özgü, mahsus, katışıksız, iyi, öze, başmaklık, saf
hayırşinas : eymen
iccas : erik
ihtilâs : aşırma, aşırtı
ihtisas : duygu, duygulanma, uzmanlık, uzmanlaşma
iktibas : alıntı, aktarma, alma
iltibas : karışıklık, andırışma, yanlışlık, karıştırılma
imtisas : emme
inikâs : yansı, yankılanma, yankı, yansıma
istinas : alışma, ısınma, öğürlük
kadirşinas : değerbilir, iyilikbilir
kısas : kıssalar, hikâyeler
klas : sınıf
kontrabas : mi

Bazı AS ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ihtiras :

TDK:
1. isim Aşırı, güçlü istek
"Aldım Rakofça kırlarının hür havasını / Duydum akıncı cetlerimin ihtirasını" - Y. K. Beyatlı
2. Tutku
"Gerçi eliyle yarattığı güzel bahçeyi hâlâ kıskanç bir ihtirasla seviyordu." - H. E. Adıvar

kıstas :
TDK:
isim Ölçüt
"Dedektif romanlarında suçluyu ararken kullanılan bir kıstası burada da kullanabiliriz." - H. Taner

palas :
TDK:
1. isim Lüks otel
"Tanınmaz, anonim bir insan olmanın zevkine vardığımız oteller, palaslar yoktu." - A. Ş. Hisar
2. Gösterişli yapı, saray
3. sıfat Kolay, rahat
"Yarınki derslerin hepsi palas."
4. sıfat Kolaylık gösteren, hoşa giden (nesne, kimse, yer)

AS ile biten İlçe isimleri

Manyas (Balıkesir)
Tavas (Denizli)
Payas (Hatay)
Talas (Kayseri)
Milas (Muğla)
Altınyayla / Sivas (Sivas)
Sumbas (Osmaniye)

AS ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İhtiras Tutsağı - Yazar: Kresley Cole
Taş Kağıt Makas - Yazar: Ian Hamilton
İhtiras Çiçeği - Yazar: Kathleen E....
İhtiras Oyunu - Yazar: Jerzy Kosinski
Kör Makas - Yazar: Zeki Ergül
Elde Makas Koşmak - Yazar: Augusten Burroughs

AS ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
ZUMER - 2: (Resûlüm!) Şüphesiz ki Kitab'ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et.
ANKEBUT - 25: (İbrahim onlara) dedi ki: Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (gelip çattığında ise) birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur.

Kelime Bulma Motoru