AS ile biten kelimeler

Sonunda AS harfleri bulunan 110 adet kelime bulunuyor.Sonunda AS harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda AS harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda AS harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gayrikabilikıyas

11 Harfli Kelimeler

Musikişinas, Vazifeşinas

10 Harfli Kelimeler

Cihanşinas, Hatırşinas, Hayırşinas, Kadirşinas, Nimetşinas, Yarlıgamas, Reddimiras

9 Harfli Kelimeler

Asparagas, Fiberglas, Harharyas, Kontrabas, Beherglas

8 Harfli Kelimeler

Hakşinas, Kontrbas, Muhassas, Murahhas, Muşahhas, Mülahhas, Müşahhas, Pankreas, Vasistas, Yanulmas

7 Harfli Kelimeler

Canevas, İhtilas, İhtiras, İhtisas, İktibas, İltibas, İltimas, İmtisas, İstinas, Kontras, Mütemas, Pankras, Phidias, Altıpas

6 Harfli Kelimeler

Ananas, Ballas, Baypas, Dessas, Fidias, Hannas, Hassas, İnikas, Karkas, Kırtas, Kıstas, Kompas, Kumpas, Kürkas, Mikyas, Örtbas, Paspas, Rakkas, Rassas, Triyas, Mahlas

5 Harfli Kelimeler

Akpas, Almas, Atlas, Badas, Bekas, Cinas, Elmas, Espas, Eşhas, Hakas, Halas, İccas, İhdas, İhlas, İhsas, Kalas, Kavas, Kısas, Kıyas, Kudas, Libas, Makas, Manas, Melas, Miras, Molas, Mümas, Nadas, Nifas, Palas, Potas, Takas, Temas, Teras, Trias, Havas, İflas

4 Harfli Kelimeler

Esas, Tras, Klas

3 Harfli Kelimeler

Bas, Bas, Has, Kas, Mas, Nas, Pas, Tas, Yas

2 Harfli Kelimeler

As

Bazı AS ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akpas : lahana, turp, şalgam
almas : almaz, nazlı
asparagas : kuşkonmaz, uydurma
bas : sifon, yay, yaz
bekas : bécasse, çulluk
cinas : ündeş
dessas : düzenci, entrikacı
elmas : saydam, elmastıraş, at nalı kadar, cevahir, kırat
eşhas : kişiler, şahıslar
hannas : şeytan, iblis
has : özgü, mahsus, katışıksız, iyi, öze, başmaklık, saf
hatırşinas : saygılı
havas : nitelikler, özellikler
havâs : duyumlar, duygular
hayırşinas : eymen
iccas : erik
ihsas : sezdirme, ima, duyum
ihtilâs : aşırma, aşırtı
ihtiras : aşırı, tutku
ihtisas : duygu, duygulanma, uzmanlık, uzmanlaşma
kadirşinas : değerbilir

Bazı AS ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


badas :

TDK:
isim Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan toprak, çöp ve samanla karışık tahıl taneleri, harman döküntüsü

beherglas :
TDK:
isim, kimya Silindir biçiminde cam deney çubuğu, beher (II)

ihdas :
TDK:
1. isim Ortaya çıkarma, meydana getirme
2. Kurma

AS ile biten İlçe isimleri

Manyas (Balıkesir)
Tavas (Denizli)
Payas (Hatay)
Talas (Kayseri)
Milas (Muğla)
Altınyayla / Sivas (Sivas)
Sumbas (Osmaniye)

AS ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig - Yazar: Yusuf Has Hacib
Has Bahçede Hazan Vakti - Yazar: Osman Horata
Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eserleri Kutadgu Bilig Bildirileri - Yazar: Musa Duman

AS ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUHRUF - 28: Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, insanlar (onun dinine) dönsünler.
DUHAN - 28: İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık.
MÜ'MİN - 53, 54: Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab'ı miras bıraktık.

Kelime Bulma Motoru