İS ile biten kelimeler

Sonunda İS harfleri bulunan 145 adet kelime bulunuyor.Sonunda İS harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İS harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İS harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis

12 Harfli Kelimeler

Tectogenesis, Rahleitedris

11 Harfli Kelimeler

Başmühendis, Homeostasis, İzzetinefis, Konsomatris, Mevzuubahis, Kifafınefis

10 Harfli Kelimeler

Amberbaris, Antithesis, Cumhurreis, Histerezis, Mütecessis, Mütehassis, Müteşebbis, Selfservis, Semtürreis, Cebrinefis, Mevzubahis

9 Harfli Kelimeler

Başaktris, Bonservis, Digitalis, Galatıhis, Mütecanis, Operatris, Vakanüvis

8 Harfli Kelimeler

Göşteris, Klitoris, Muhaddis, Muhtelis, Muhteris, Müderris, Mühendis, Münderis, Müvesvis, Semiosis, Zülfaris

7 Harfli Kelimeler

Apandis, Feradis, Havadis, Kalemis, Kalinis, Mebahis, Müessis, Münakis, Münbais, Nemesis, Sifilis, Yikilis, Bilakis

6 Harfli Kelimeler

Adonis, Aktris, Aramis, Desais, Glotis, Kapris, Mantis, Matris, Meclis, Metris, Motris, Muhlis, Müflis, Narsis, Nekais, Nergis, Nıkris, Nikris, Pastis, Servis, Tahlis, Tahmis, Tahsis, Takdis, Takvis, Tedris, Telhis, Telvis, Tenkis, Terhis, Tesdis, Teslis, Testis, Teşhis

5 Harfli Kelimeler

Apsis, Bahis, Faris, Habis, Hacis, Halis, Hapis, Haris, Hasis, Havis, Helis, İblis, İndis, Kamis, Kasis, Kavis, Kemis, Kulis, Lemis, Melis, Metis, Milis, Misis, Muris, Nefis, Ofris, Patis, Penis, Polis, Selis, Seyis, Silis, Sosis, Telis, Tenis, Tesis, Tölis, Yabis, Yelis, Hadis, Munis, Varis

4 Harfli Kelimeler

Abis, Afis, Akis, Beis, Gzis, Ibis, İbis, İris, Ofis, Reis, Yeis

3 Harfli Kelimeler

Çis, His, Mis, Pis, Sis, Bis

2 Harfli Kelimeler

İs

Bazı İS ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akis : yansıma, yankı, tepki, yansı, evirme, evirtim
aktris : oyuncu
antithesis : karşıtlama
beis : boğumlama, engel, uymazlık, kötülük, zarar
desais : vesveseler
gayrimütecanis : bağdaşmaz, karışmamış, bağdaşmamış
glotis : ünlek
göşteris : caka
hâcis : tasa, keder, hüzün, gam
halis : katışıksız, saf, katkısız, arı, çığla, çığlan, mahz, pak, pakize
ıbis : mısır turnası
iris : ince, süsen
is : sürme, yaldız
izzetinefis : onur, öz saygı
kasis : çukur, çukurluk
kemis : kevgir, süzgeç
matris : istatistikte, dizey
mis : misk
muhteris : hırslı
münbais : gönderilmiş, gönderilen
mütecessis : soraklı

Bazı İS ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


halis :

TDK:
sıfat Katışık olmayan, katışıksız, saf
"Devşirme değil, cetbecet Türk, özüm gibi halis Sivaslı, aslan gibi kumandan." - N. Hikmet

mantis :
TDK:
isim, matematik Bir sayının logaritmasının ondalık bölümü

muris :
TDK:
sıfat Miras bırakan

İS ile biten İlçe isimleri

Marmaris (Muğla)

İS ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sis ve Gece - Yazar: Ahmet Ümit
Giz Ve Sis - Yazar: Hilal Karahan
Sis Perdesi - Yazar: Sandra Brown
Sis ve Sır - Yazar: Bilge Öngöre
Sis Kelebekleri - Yazar: Nazlı Eray
Eleştirinin Sis Çanı - Yazar: Semih Gümüş
Sis ve Ateş - Yazar: İbrahim Sur

İS ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MUFATTİFİN - 14: Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.
FETİH - 15: Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: «Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. » Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir.
BAKARA - 154: Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.

Kelime Bulma Motoru