İS ile biten kelimeler

Sonunda İS harfleri bulunan 145 adet kelime bulunuyor.Sonunda İS harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İS harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İS harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis

12 Harfli Kelimeler

Tectogenesis, Rahleitedris

11 Harfli Kelimeler

Başmühendis, Homeostasis, İzzetinefis, Konsomatris, Mevzuubahis, Kifafınefis

10 Harfli Kelimeler

Amberbaris, Antithesis, Cumhurreis, Histerezis, Mütecessis, Mütehassis, Müteşebbis, Selfservis, Semtürreis, Cebrinefis, Mevzubahis

9 Harfli Kelimeler

Başaktris, Bonservis, Digitalis, Galatıhis, Mütecanis, Operatris, Vakanüvis

8 Harfli Kelimeler

Göşteris, Klitoris, Muhaddis, Muhtelis, Muhteris, Müderris, Mühendis, Münderis, Müvesvis, Semiosis, Zülfaris

7 Harfli Kelimeler

Apandis, Feradis, Havadis, Kalemis, Kalinis, Mebahis, Müessis, Münakis, Münbais, Nemesis, Sifilis, Yikilis, Bilakis

6 Harfli Kelimeler

Adonis, Aktris, Aramis, Desais, Glotis, Kapris, Mantis, Matris, Meclis, Metris, Motris, Muhlis, Müflis, Narsis, Nekais, Nergis, Nıkris, Nikris, Pastis, Servis, Tahlis, Tahmis, Tahsis, Takdis, Takvis, Tedris, Telhis, Telvis, Tenkis, Terhis, Tesdis, Teslis, Testis, Teşhis

5 Harfli Kelimeler

Apsis, Bahis, Faris, Habis, Hacis, Halis, Hapis, Haris, Hasis, Havis, Helis, İblis, İndis, Kamis, Kasis, Kavis, Kemis, Kulis, Lemis, Melis, Metis, Milis, Misis, Muris, Nefis, Ofris, Patis, Penis, Polis, Selis, Seyis, Silis, Sosis, Telis, Tenis, Tesis, Tölis, Yabis, Yelis, Hadis, Munis, Varis

4 Harfli Kelimeler

Abis, Afis, Akis, Beis, Gzis, Ibis, İbis, İris, Ofis, Reis, Yeis

3 Harfli Kelimeler

Çis, His, Mis, Pis, Sis, Bis

2 Harfli Kelimeler

İs

Bazı İS ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akis : yansıma, yankı, tepki, yansı, evirme, evirtim
aktris : oyuncu
amberbaris : sarıçalı
başaktris : başoyuncu
bilakis : tersine
bilâkis : aksine
çis : helvası
digitalis : mayasıl otu
ferâdis : bahçeler, cennetler
göşteris : caka
habis : kötü, alçak, kötücül
hâcis : tasa, keder, hüzün, gam
halis : katışıksız, saf, katkısız, arı, çığla, çığlan, mahz, pak, pakize
haris : istekli, hırslı, açgözlü, aç, aç göz, aç gözlü, açgöz
hasis : cimri, pinti, kısmık, bayağı, alçak, demirhindi
homeostasis : dengeleşim
iris : ince, süsen
izzetinefis : onur, öz saygı

Bazı İS ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


is :

TDK:

teşhis :
TDK:
1. isim Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
"Hayatımı karartan bir adamı bile teşhiste zaafa uğradım." - O. Aysu
2. Belirleme
"Bu teşhisi ister istemez kabul eden çağdaş Batılı, hastalığın sınırlarını daraltmak ister." - C. Meriç
3. edebiyat Kişileştirme
4. tıp (***) Tanı
"Önceden koyduğu nice teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş." - A. Ş. Hisar

İS ile biten İlçe isimleri

Marmaris (Muğla)

İS ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sis ve Gece - Yazar: Ahmet Ümit
Mavi İris - Yazar: Zeynel Cebeci
Giz Ve Sis - Yazar: Hilal Karahan
Sis Perdesi - Yazar: Sandra Brown
Sis ve Sır - Yazar: Bilge Öngöre
Sis Kelebekleri - Yazar: Nazlı Eray
Eleştirinin Sis Çanı - Yazar: Semih Gümüş

İS ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MUFATTİFİN - 14: Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.
FETİH - 15: Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: «Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. » Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir.
BAKARA - 154: Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.

Kelime Bulma Motoru