İST ile başlayan kelimeler

Başında İST harfleri bulunan 209 adet kelime bulunuyor.Başında İST harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İST harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İST harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İstatistikçilik, İstifleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

İsteklendirici, İsteklendirmek, İstifsarıhatır, İstikrarsızlık, İstenilebilmek, İstifleyebilme

13 Harfli Kelimeler

İsteklendiren, İsteklendirme, İstihkamcılık, İstikrarlılık, İstismarcılık, İstatistiksel, İstenilebilme, İstidatsızlık, İstikrarsızca, İstisnasızlık

12 Harfli Kelimeler

İstatistikçi, İstatistikte, İstemeksizin, İstençsizlik, İstenilmeyen, İstirahatgah, İsteyebilmek, İstidatlılık, İstikrarlıca, İstisnasızca

11 Harfli Kelimeler

İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İstençlilik, İstettirmek, İsteyebilme

10 Harfli Kelimeler

İstalagmit, İstanbulin, İstatistik, İstekleniş, İsteklenme, İsteksizce, İstemesine, İstençdışı, İstenileni, İstenilmek, İstenmeyen, İstidaname, İstidatsız, İstifaname, İstifçilik, İstiflemek, İstifleniş, İstiflenme, İstifleyiş, İstihbarat, İstikrarlı, İstinatgah, İstismarcı, İstisnasız, İsteklilik, İstemlilik, İstettirme, İstihkamcı, İstihzasız

9 Harfli Kelimeler

İstatikçi, İsteğince, İstemeden, İstememek, İstemseme, İstençsel, İstençsiz, İstenilen, İstenilme, İsteyerek, İstidatlı, İstifleme, İstihzalı, İstikamet, İstimator, İstinaden, İstirahat, İstiridye, İstisnalı

8 Harfli Kelimeler

İstanbul, İstasyon, İstavrit, İstavroz, İsteksiz, İstemsiz, İstenççi, İstençli, İstenmek, İstetmek, İstibdat, İsticvap, İstidlal, İstifade, İstifham, İstifrağ, İstifsar, İstiğfar, İstiğrak, İstihale, İstihare, İstihbar, İstihdaf, İstihdam, İstihfaf, İstihkak, İstihkar, İstihlaf, İstihlak, İstihraç, İstihsal, İstihzar, İstikbal, İstiklal, İstikrah, İstikrar, İstikraz, İstikşaf, İstilzam, İstimara, İstimbot, İstimdat, İstimlak, İstimrar, İstimval, İstimzaç, İstinabe, İstinkaf, İstinsah, İstintaç, İstintak, İstirdat, İstirham, İstiskal, İstismar, İstişare, İstitrat, İstralya, İsteşmek, İstihkam, İstilacı, İstisnai

7 Harfli Kelimeler

İstadya, İstekle, İstekli, İstemek, İstemem, İstemez, İstemli, İstenen, İstenme, İsterik, İsterse, İstetme, İsteyen, İsteyiş, İstiane, İstiare, İstibat, İstical, İsticar, İstidat, İstifçi, İstifra, İstiğna, İstihza, İstikra, İstimal, İstimna, İstinaf, İstinas, İstinat, İstinga, İstisna, İstiyen, İstizah, İstizan, İsteniş, İsteşme, İstetiş

6 Harfli Kelimeler

İsteka, İsteme, İstenç, İsteri, İstiap, İstida, İstifa, İstika, İstiva, İstila

5 Harfli Kelimeler

İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İstor

Bazı İST ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


istanbul : estanbol
istatistikte : matris
isteklendiren : teşvikçi
isteklendirmek : özendirmek, birinde, gayret vermek, haydi, hız vermek, kızıştırmak, koluna kuvvet, motive etmek, şevk vermek, teşvik etmek
isteksizce : çim çim, lakırtı ağzından dökülmek, yarım ağız
istem : talep, arzu, irade, yarluğ
isteme : irade, rıza, talep
istemeyerek : gönülsüz, istemeye istemeye, kazara, kerhen, zorla
istemli : iradi
istençsel : iradi
istenen : maksut
ister : gerek, icap, lüzum, velev
isteyen : razı, talip
istical : ivedilik, müstaceliyet
isticar : kiralama
istida : dilekçe, arzuhal
istifade : yararlanma, faydalanma
istifçilik : stokçuluk
istiğrak : dalma, dalınç
istihfaf : küçümseme, hafifseme, yeğniseme

Bazı İST ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


istemek :

TDK:
1. -i İstek duymak, arzulamak
"İçeri girmekten korkarak bahçedeki demir kanepeye oturmak istedi." - P. Safa
2. -den, -i Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek
"Bir gün benden okumak için kitap istedi." - F. R. Atay
3. Görmek istediğini bildirmek
"Sizi isteyen kimdi?"
4. Gerek olmak
"Yurdun ilerlemesi için çok çalışmak ister."
5. Evlenmek dileğinde bulunmak
"Komşunun kızını istemişler."

istiğrak :
TDK:
isim, ruh bilimi Dalınç

istizah :
TDK:
1. isim Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
2. Gensoru

Kelime Bulma Motoru