İST ile başlayan kelimeler

Başında İST harfleri bulunan 209 adet kelime bulunuyor.Başında İST harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İST harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İST harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İstatistikçilik, İstifleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

İsteklendirici, İsteklendirmek, İstifsarıhatır, İstikrarsızlık, İstenilebilmek, İstifleyebilme

13 Harfli Kelimeler

İsteklendiren, İsteklendirme, İstihkamcılık, İstikrarlılık, İstismarcılık, İstatistiksel, İstenilebilme, İstidatsızlık, İstikrarsızca, İstisnasızlık

12 Harfli Kelimeler

İstatistikçi, İstatistikte, İstemeksizin, İstençsizlik, İstenilmeyen, İstirahatgah, İsteyebilmek, İstidatlılık, İstikrarlıca, İstisnasızca

11 Harfli Kelimeler

İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İstençlilik, İstettirmek, İsteyebilme

10 Harfli Kelimeler

İstalagmit, İstanbulin, İstatistik, İstekleniş, İsteklenme, İsteksizce, İstemesine, İstençdışı, İstenileni, İstenilmek, İstenmeyen, İstidaname, İstidatsız, İstifaname, İstifçilik, İstiflemek, İstifleniş, İstiflenme, İstifleyiş, İstihbarat, İstikrarlı, İstinatgah, İstismarcı, İstisnasız, İsteklilik, İstemlilik, İstettirme, İstihkamcı, İstihzasız

9 Harfli Kelimeler

İstatikçi, İsteğince, İstemeden, İstememek, İstemseme, İstençsel, İstençsiz, İstenilen, İstenilme, İsteyerek, İstidatlı, İstifleme, İstihzalı, İstikamet, İstimator, İstinaden, İstirahat, İstiridye, İstisnalı

8 Harfli Kelimeler

İstanbul, İstasyon, İstavrit, İstavroz, İsteksiz, İstemsiz, İstenççi, İstençli, İstenmek, İstetmek, İstibdat, İsticvap, İstidlal, İstifade, İstifham, İstifrağ, İstifsar, İstiğfar, İstiğrak, İstihale, İstihare, İstihbar, İstihdaf, İstihdam, İstihfaf, İstihkak, İstihkar, İstihlaf, İstihlak, İstihraç, İstihsal, İstihzar, İstikbal, İstiklal, İstikrah, İstikrar, İstikraz, İstikşaf, İstilzam, İstimara, İstimbot, İstimdat, İstimlak, İstimrar, İstimval, İstimzaç, İstinabe, İstinkaf, İstinsah, İstintaç, İstintak, İstirdat, İstirham, İstiskal, İstismar, İstişare, İstitrat, İstralya, İsteşmek, İstihkam, İstilacı, İstisnai

7 Harfli Kelimeler

İstadya, İstekle, İstekli, İstemek, İstemem, İstemez, İstemli, İstenen, İstenme, İsterik, İsterse, İstetme, İsteyen, İsteyiş, İstiane, İstiare, İstibat, İstical, İsticar, İstidat, İstifçi, İstifra, İstiğna, İstihza, İstikra, İstimal, İstimna, İstinaf, İstinas, İstinat, İstinga, İstisna, İstiyen, İstizah, İstizan, İsteniş, İsteşme, İstetiş

6 Harfli Kelimeler

İsteka, İsteme, İstenç, İsteri, İstiap, İstida, İstifa, İstika, İstiva, İstila

5 Harfli Kelimeler

İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İstor

Bazı İST ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


istalagmit : stalagmit, dikit
istanbul : estanbol
istatikçi : sayımlamacı
istatistik : sayımlama, sayıbilim, sayılama, sayısal, büro nezaretçisi, sayım bilimi, sayıtım
istatistikçi : sayımlamacı, ekonomik, düzenleyen, istatik uzmanı, sayımlama uzmanı
isteka : istika, ıstaka, bilardo sopası
isteklendiren : teşvikçi
isteklendirici : teşvikkâr
isteme : irade, rıza, talep
istemeden : maksatsız, öküz boyunduruğa bakar gibi bakmak
istemem : yo
istemeyerek : gönülsüz, istemeye istemeye, kazara, kerhen, zorla
istenç : irade, istek
istençsel : iradi
istenilen : iyi, matlup, mergup, mütemennâ, umut kapısı, verim, yoluna girmek
istenilmeyen : belâlar mübareği, kötü, rağbetsiz
ister : gerek, icap, lüzum, velev
istetmek : aratmak

Bazı İST ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


istihkar :

TDK:
isim Hor görme, aşağılama
"Kendimi tutamadım, sanki bu zenginliğe hiç ehemmiyet vermiyormuşum gibi istihkarla yüzümü ekşittim." - Ö. Seyfettin

istihsal :
TDK:
1. isim Elde etme
2. Üretim
"Eskiden İstanbul istihlak ile yaşarken şimdi istihsalle yaşamak mecburiyetindedir." - Y. K. Beyatlı

istikrarsız :
TDK:
sıfat Dengesiz

İST ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mecburi İstikamet - Yazar: Nurdan Beşergil

İST ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FETİH - 11: Bedevîlerden geri kalmış olanlar, sana diyecekler ki: «Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. » Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.  .
FUSSİLET - 11: Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de «İsteyerek geldik» dediler.
EN'AM - 125: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar; kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir.

Kelime Bulma Motoru