İS ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında İS harfleri bulunan ve K ile biten 81 adet kelime bulunuyor.Başında İS harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İS harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İS harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

İsimlendirilebilmek

17 Harfli Kelimeler

İsimlendirebilmek, İsimlendirivermek

15 Harfli Kelimeler

İspritizmacılık, İsimlendirilmek, İspatlayabilmek, İstatistikçilik, İstifleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

İslamlaştırmak, İslavlaştırmak, İsteklendirmek, İstikrarsızlık, İstenilebilmek

13 Harfli Kelimeler

İsimlendirmek, İstihkamcılık, İstikrarlılık, İstismarcılık, İsimleştirmek, İspiyonlanmak, İspiyonlatmak, İstidatsızlık, İstisnasızlık

12 Harfli Kelimeler

İspiyonculuk, İspiyonlamak, İstençsizlik, İsabetsizlik, İspirtoculuk, İsteyebilmek, İstidatlılık

11 Harfli Kelimeler

İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstiflenmek, İstilacılık, İsyankarlık, İsabetlilik, İstençlilik, İstettirmek

10 Harfli Kelimeler

İskolastik, İslamcılık, İslavcılık, İslavistik, İspatlamak, İspirtoluk, İstatistik, İstenilmek, İstifçilik, İstiflemek, İsyancılık, İsimlenmek, İsimleşmek, İsimsizlik, İsteklilik, İstemlilik

9 Harfli Kelimeler

İsimcilik, İstememek, İsteyerek, İsimlilik

8 Harfli Kelimeler

İsevilik, İslamlık, İslenmek, İspendek, İstenmek, İstetmek, İstiğrak, İstihkak, İstihlak, İstimlak, İstintak, İsteşmek

7 Harfli Kelimeler

İsimlik, İslemek, İstemek, İsterik

6 Harfli Kelimeler

İsilik

5 Harfli Kelimeler

İstek

Bazı İS ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


isevîlik : hristiyanlık, nasranîlik
isilik : ısırgın
isimcilik : adcılık, nominalizm
isimlendirmek : adlandırmak
iskolâstik : skolâstik
islâvistik : slavistik
islâvlaştırmak : slavlaştırmak
ispatlamak : kanıtlamak, tanıtlamak
ispatlanmak : tanıtlanmak
ispirtoluk : kamineto, ispirto ocağı
istatistik : sayımlama, sayıbilim, sayılama, sayısal, büro nezaretçisi, sayım bilimi, sayıtım
istek : arzu, talep, şevk, allah'ını seversen, arman, dilek, engelleme, gönül, heves, ikbal, irade, isteme kipleri, istenç, iştah, kasıt, keyif, merak, meram, murat, özenç, rağbet, rıza, tapuk, tur, umu, yelen
isteklendirmek : özendirmek, birinde, gayret vermek

Bazı İS ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


İslâmlık :

TDK:
İslamlık

islemek :
TDK:
işlemek

istek :
TDK:
1. isim Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk
"Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu." - Ç. Altan
2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep
"Bu adamın istekleri bitmiyor."
3. dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi
"Göreyim, göresin, göre."
4. ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu

Kelime Bulma Motoru