TME ile biten kelimeler

Sonunda TME harfleri bulunan 430 adet kelime bulunuyor.Sonunda TME harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TME harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TME harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Minyatürleştirtme

16 Harfli Kelimeler

Edilgenleştirtme

15 Harfli Kelimeler

Belgegeçerletme

14 Harfli Kelimeler

Mevzuubahsetme

13 Harfli Kelimeler

Galvanizletme

12 Harfli Kelimeler

Çerçeveletme, Garantiletme, Görüntületme, Hissettirtme, Kelepçeletme, Raptiyeletme

11 Harfli Kelimeler

Çemberletme, Değiştirtme, Düşündürtme, Gönendirtme, Gümbürdetme, Keskinletme, Parselletme, Sersemletme, Beğendirtme, Belgeçletme, Destekletme, Dingildetme, Dipçikletme, Dizginletme, Endeksletme, Etiketletme, Güncelletme, Hançerletme, İşaretletme, Perçinletme, Tasdikletme, Tertipletme, Yelpirdetme

10 Harfli Kelimeler

Benimsetme, Bütünletme, Demetletme, Derinletme, Ezberletme, Geçerletme, Genişletme, Görümsetme, Gözetletme, Gümüşletme, Güneşletme, Hafifletme, Höpürdetme, Kilitletme, Kütürdetme, Lehimletme, Mühürletme, Paketletme, Parkeletme, Pençeletme, Serinletme, Sürükletme, Temizletme, Arşivletme, Belgeletme, Belirletme, Besteletme, Çekiçletme, Demirletme, Denetletme, Desteletme, Didikletme, Dikizletme, Dilimletme, Düzenletme, Engelletme, Gübreletme, Gülümsetme, Listeletme, Panikletme, Poşetletme, Püfürdetme, Sahneletme, Sahteletme, Semerletme, Semizletme, Sendeletme, Sergiletme, Şifreletme, Tekmeletme, Tökezletme, Törpületme, Tütsületme, Zehirletme

9 Harfli Kelimeler

Ateşletme, Ciltletme, Çiviletme, Diktirtme, Dövdürtme, Geceletme, Geriletme, Göndertme, Göstertme, Heceletme, İlerletme, İnceletme, İnildetme, Kaseletme, Kaşeletme, Keseletme, Püskürtme, Seyreltme, Sildirtme, Sivriltme, Tepeletme, Töskürtme, Yeğniltme, Yeniletme, Yineletme, Yükseltme, Bildirtme, Böldürtme, Çektirtme, Çemkirtme, Çöktürtme, Deldirtme, Devşirtme, Dinceltme, Dindirtme, Döktürtme, Döndürtme, Enseletme, Erteletme, Eyerletme, Gerdirtme, Gördürtme, Güldürtme, İğneletme, Kestirtme, Lekeletme, Önemsetme, Özümsetme, Pörtletme, Seçtirtme, Sevdirtme, Söndürtme, Sümkürtme, Sürdürtme, Süregitme, Süreletme, Tazeletme

8 Harfli Kelimeler

Bahsetme, Bahşetme, Bekletme, Belertme, Belirtme, Belletme, Benzetme, Berkitme, Besletme, Böğürtme, Büyültme, Cebretme, Cehdetme, Cevretme, Cezbetme, Çevirtme, Çiğnetme, Çökeltme, Çökertme, Çömeltme, Dahletme, Dedirtme, Defnetme, Delirtme, Devretme, Dinletme, Diriltme, Düşürtme, Düzeltme, Düzletme, Eğriltme, Eksiltme, Emdirtme, Emzirtme, Ezdirtme, Fasletme, Feshetme, Fethetme, Gadretme, Gasletme, Gaspetme, Gebertme, Geçirtme, Getirtme, Gevretme, Gevşetme, Gidertme, Göçertme, Göçürtme, Götürtme, Gözletme, Gusletme, Gümletme, Haccetme, Haczetme, Hakketme, Halletme, Hamdetme, Hamletme, Hapsetme, Haptetme, Hasretme, Hatmetme, Hazfetme, Hazzetme, Hicvetme, Hissetme, Hükmetme, İkiletme, İnceltme, İndirtme, İrkiltme, Kahretme, Kastetme, Katletme, Kavletme, Kaybetme, Kaydetme, Keşfetme, Keyfetme, Kirletme, Kökertme, Köpürtme, Köreltme, Körletme, Küçültme, Küfletme, Küfretme, Kütletme, Lağvetme, Leffetme, Lüpletme, Lütfetme, Mahvetme, Massetme, Meshetme, Methetme, Meyletme, Mezcetme, Nakletme, Nakşetme, Nakzetme, Nasbetme, Nazmetme, Nefyetme, Nemletme, Neşretme, Nezretme, Nüksetme, Öksürtme, Öldürtme, Pisletme, Pişirtme, Raksetme, Raptetme, Recmetme, Reddetme, Rekzetme, Resmetme, Sabretme, Seğirtme, Semirtme, Serdetme, Setretme, Seyirtme, Seyretme, Sırretme, Söyletme, Süpürtme, Süsletme, Şakketme, Şeneltme, Şişirtme, Şükretme, Tayyetme, Terletme, Titretme, Ürpertme, Vakfetme, Vehmetme, Yeşertme, Yöneltme, Yüceltme, Yükletme, Zemmetme, Becertme, Bezletme, Bitirtme, Buğzetme, Celbetme, Darbetme, Dehletme, Demletme, Dercetme, Derletme, Devirtme, Dikeltme, Dişletme, Eğdirtme, Ettirtme, Fehmetme, Fişletme, Gasbetme, Geğirtme, Gizletme, Gürletme, Harcetme, Hayretme, Hazmetme, Hıfzetme, Kesbetme, Kişnetme, Kükretme, Öptürtme, Öteletme, Pörsütme, Selbetme, Sesletme, Sömürtme, Şişletme, Tardetme, Telletme, Ütületme, Yedirtme, Yitirtme, Zammetme, Zannetme, Zehretme, Zikretme, Zulmetme

7 Harfli Kelimeler

Addetme, Affetme, Ahdetme, Ahzetme, Akdetme, Aksetme, Atfetme, Azletme, Azmetme, Bekitme, Beletme, Bezetme, Biletme, Büyütme, Cemetme, Çürütme, Devitme, Diretme, Döşetme, Eğirtme, Eğritme, Ekletme, Ekşitme, Emretme, Ergitme, Eskitme, Esnetme, Esritme, Gözetme, İçirtme, İncitme, İnletme, İstetme, İşletme, İzletme, Katetme, Menetme, Öğretme, Öğürtme, Özletme, Pekitme, Refetme, Sürütme, Tabetme, Tüketme, Türetme, Ünletme, Ürkütme, Vadetme, Vazetme, Yönetme, Yürütme, Defetme, Denetme, Diletme, Elletme, Evirtme, Haletme, Meletme, Nezetme, Sekitme, Üfletme

6 Harfli Kelimeler

Bertme, Börtme, Çentme, Dürtme, Eğitme, Eritme, Işitme, İçitme, İletme, İşetme, İşitme, Kertme, Ödetme, Öğütme, Sürtme, Tiftme, Üretme, Üşütme, Eletme, Eyitme

5 Harfli Kelimeler

Bitme, Çitme, Ditme, Gitme, Gütme, Örtme, Tütme, Yetme, Yitme

4 Harfli Kelimeler

Etme, İtme, Ötme, Ütme

Bazı TME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


atfetme : isnat
benzetme : teşbih, benzeti, tanzir
berkitme : sağlamlaştırma, tahkim, takviye
görümsetme : klip
gözetme : himaye, kayıt, nezaret, vikaye
püskürtme : sıçramış, fırlamış
resmetme : illüstrasyon
şükretme : şükrü
tüketme : ifna, sarf
yükseltme : terfi, yüceltme

Bazı TME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


beletme :

TDK:
isim Beletmek işi

diriltme :
TDK:
isim Dirilmesini sağlama, canlandırma
"Maziyi bilmek, sevmek ve hatırlamak başka, onu tekrar diriltmeye kalkışmak yine başkadır." - M. Kaplan

gümletme :
TDK:
isim Gümletmek işi

TME ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜLK - 23: (Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!.

Kelime Bulma Motoru