AME ile biten kelimeler

Sonunda AME harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.Sonunda AME harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda AME harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda AME harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Muvafakatname

12 Harfli Kelimeler

Muhabbetname, Mukavelename, Teşekkürname

11 Harfli Kelimeler

Ehliyetname, Güzarişname, Kefaletname, Kıyafetname, Menakıpname, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Nasihatname, Seyahatname, Silsilename, Siyasetname, Şahadetname, Şehadetname, Şikayetname, Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Vasiyetname, Vekaletname, Velayetname, Telgrafname

10 Harfli Kelimeler

Havalename, İcazetname, İstidaname, İstifaname, İtimatname, Ruhsatname, Şecerename, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Temlikname, Vakayiname, Vekayiname

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Davetname, Fetihname, Iddianame, İddianame, İhbarname, İhtarname, İthafname, İthamname, Kanunname, Kararname, Nizamname, Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Vakıfname, Zabıtname, Zeyilname

8 Harfli Kelimeler

Ahitname, Amanname, Celpname, Emirname, İbraname, İzinname, Muzahame, Pendname, Şartname

7 Harfli Kelimeler

Bahname, Falname, Galsame, Hengame, Ruzname, Salname, Şehname

6 Harfli Kelimeler

Allame, Hemame, Mesame

5 Harfli Kelimeler

Esame, İdame, İkame, İmame

4 Harfli Kelimeler

Kame, Lame, Name

Bazı AME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ahitname : antlaşma, anlaşma
celpname : celp kâğıdı
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
esame : adlar, isimler
fetihname : şehzadelere
galsame : solungaç
güzârişnâme : tabırnâme
havalename : havale
hemame : kakule
hengâme : patırtı, gürültü, kavga, hengâm
idame : sürdürme
iddianame : savlık, savca
ihtarname : protesto
muhabbetname : arkadaş
mukavelename : sözleşme
müdafaaname : savunma
name : mektup, varakpare
nizamname : tüzük
ruhsatname : ruhsat
ruzname : gündem
salname : yıllık
şahadetname : diploma, sertifika, bröve, belge
şartname : satma, yaptırma
şecerename : soy kütüğü
talimatname : yönetmelik
teşekkürname : teşekkür
vakayiname : kronik
vasiyetname : vasiyet
zabıtname : tutanak
zeyilname : ekçe

Bazı AME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


amanname :

TDK:
isim, tarih İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge

beyanname :
TDK:
1. isim Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge
"Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış." - M. Ş. Esendal
2. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi

kıyafetname :
TDK:
1. isim Bir ülkenin veya bir dönemin giysilerini anlatan kitap
2. edebiyat Yüze veya dış görünüşe bakılarak ruhsal durumu anlama bilgisinden söz eden kitap

AME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Musa - Name - Yazar: Ufuk Deniz Aşçı
Minti Name - Yazar: Hüseyin Çelikten

Kelime Bulma Motoru