AME ile biten kelimeler

Sonunda AME harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.Sonunda AME harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda AME harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda AME harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Muvafakatname

12 Harfli Kelimeler

Muhabbetname, Mukavelename, Teşekkürname

11 Harfli Kelimeler

Ehliyetname, Güzarişname, Kefaletname, Kıyafetname, Menakıpname, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Nasihatname, Seyahatname, Silsilename, Siyasetname, Şahadetname, Şehadetname, Şikayetname, Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Vasiyetname, Vekaletname, Velayetname, Telgrafname

10 Harfli Kelimeler

Havalename, İcazetname, İstidaname, İstifaname, İtimatname, Ruhsatname, Şecerename, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Temlikname, Vakayiname, Vekayiname

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Davetname, Fetihname, Iddianame, İddianame, İhbarname, İhtarname, İthafname, İthamname, Kanunname, Kararname, Nizamname, Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Vakıfname, Zabıtname, Zeyilname

8 Harfli Kelimeler

Ahitname, Amanname, Celpname, Emirname, İbraname, İzinname, Muzahame, Pendname, Şartname

7 Harfli Kelimeler

Bahname, Falname, Galsame, Hengame, Ruzname, Salname, Şehname

6 Harfli Kelimeler

Allame, Hemame, Mesame

5 Harfli Kelimeler

Esame, İdame, İkame, İmame

4 Harfli Kelimeler

Kame, Lame, Name

Bazı AME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ahitname : antlaşma, anlaşma
celpname : celp kâğıdı
esame : adlar, isimler
fetihname : şehzadelere
galsame : solungaç
güzârişnâme : tabırnâme
havalename : havale
hemame : kakule
ibraname : aklama belgesi
icazetname : diploma
iddianame : savlık, savca
ihbarname : bildirim, ihbariye, bildiri, bildirimlik
ihtarname : protesto
ithafname : ithaf yazısı
itimatname : güvencelik, güvenmelik, güven mektubu, itimat mektubu
muhabbetname : arkadaş
mukavelename : sözleşme
müdafaaname : savunma
nizamname : tüzük
ruzname : gündem
salname : yıllık
şehadetname : diploma, sertifika, bröve
tabırnâme : güzârişnâme
talimatname : yönetmelik
teşekkürname : teşekkür
vakayiname : kronik
vakıfname : vakfiye
vekayiname : kronik

Bazı AME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ihbarname :

TDK:
isim Haber verme kâğıdı, bildirim, ihbariye

kefaletname :
TDK:
isim Bir kimsenin kefil olduğunu gösteren belge, kefillik kâğıdı

muahedename :
TDK:
isim Antlaşma metni

Kelime Bulma Motoru