V ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında V harfi bulunan ve ME ile biten 55 adet kelime bulunuyor.Başında V harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında V harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında V harfi bulunan ve ME ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Vazifelendirilme, Verimsizleştirme

15 Harfli Kelimeler

Vergilendirilme

14 Harfli Kelimeler

Vazifelendirme, Vazgeçirebilme, Vurgulanabilme, Vurgulayabilme

13 Harfli Kelimeler

Vergilendirme, Verimsizleşme, Vahşileştirme, Vedalaşabilme

12 Harfli Kelimeler

Vardırabilme, Varsayabilme, Vazgeçebilme, Vurdurabilme

11 Harfli Kelimeler

Vasiyetname, Vazelinleme, Vekaletname, Velayetname, Verniklenme, Varılabilme, Vehmettirme, Verilebilme, Vurulabilme, Vuruluverme, Vuruşabilme

10 Harfli Kelimeler

Vahşileşme, Vakayiname, Vazgeçilme, Vazgeçirme, Vazgeçmeme, Vekayiname, Veriştirme, Vernikleme, Vitrinleme, Vahimleşme, Vakfedilme

9 Harfli Kelimeler

Vakıfname, Vazedilme, Vergileme, Varabilme, Varagelme, Verebilme, Veriverme, Vurabilme, Vuruverme

8 Harfli Kelimeler

Vakfetme, Vazgeçme, Vazgelme, Vehmetme, Verdirme

7 Harfli Kelimeler

Vadetme, Vazetme, Verilme

5 Harfli Kelimeler

Verme

Bazı V ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vakayiname : kronik
vakıfname : vakfiye
vasiyetname : vasiyet
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk, vazgelme
vazgeçmeme : yılmazlık
vazgelme : vazgeçme
vazifelendirme : tavzif
vekayiname : kronik
verme : eda, ita, tesviye, tevdi, verim

Bazı V ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vazgeçilme :

TDK:
isim Vazgeçilmek durumu

Kelime Bulma Motoru