ME ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve E ile biten 136 adet kelime bulunuyor.Başında ME harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ME harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında ME harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Merhametsizcesine, Meşrulaştırabilme

16 Harfli Kelimeler

Mecalsizleştirme

15 Harfli Kelimeler

Merkezileştirme, Mevhibeiilahiye

14 Harfli Kelimeler

Medenileştirme, Menafiiumumiye, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme, Mermerleştirme, Mesuliyetsizce, Meşrulaşabilme

13 Harfli Kelimeler

Melezleştirme, Merhametsizce, Mecalsizleşme, Mevzilendirme, Meymenetsizce, Meyvelendirme

12 Harfli Kelimeler

Memnuniyetle, Menevişlenme, Merkezileşme, Meyhanelerde

11 Harfli Kelimeler

Medenileşme, Memleketine, Menakıpname, Merdaneleme, Merkezlenme, Merkezleşme, Mermerleşme, Mesabesinde, Metalurjide, Mevlevihane, Menevişleme, Meylettirme

10 Harfli Kelimeler

Melezleşme, Menfaatine, Menzilhane, Merhemleme, Merkezleme, Mermilerde, Meserretle, Mesleklere, Mevkufhane, Mevzilenme, Meyvelenme, Meyvelerde, Mehterhane, Melezlenme, Metrelerce

9 Harfli Kelimeler

Mecnunane, Melezleme, Memişhane, Menedilme, Merhamete, Merserize, Meyvelere, Mezbuhane, Metrekare, Mezelenme

8 Harfli Kelimeler

Mecidiye, Mekanize, Merkezce, Merkezde, Mermerde, Meshetme, Meslekte, Mesudane, Methetme, Meyletme, Mezcetme

7 Harfli Kelimeler

Mecelle, Medrese, Mefkure, Meğerse, Mekkare, Meksefe, Melaike, Meleşme, Menekşe, Menetme, Mengene, Menkıbe, Menteşe, Menzile, Merdane, Merhale, Merhume, Merkeze, Mersiye, Mertebe, Mestane, Mesture, Meşcere, Meşgale, Methiye, Metince, Metruke, Mevhibe, Mevkute, Meyhane, Mezbele, Meletme

6 Harfli Kelimeler

Mefaze, Mehere, Meleke, Meleme, Melike, Memure, Mertçe, Mesabe, Mesafe, Mesame, Mesane, Mesele, Mesire, Meşale, Meşime, Mevize, Meyane, Mezure, Medine

5 Harfli Kelimeler

Mebde, Mehle, Melce, Menşe, Merre, Metre, Mevce, Meyve

4 Harfli Kelimeler

Meme, Meşe, Meze, Meke

2 Harfli Kelimeler

Me

Bazı ME ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


me : koyun
mehere : üstatlar
mehterhane : nakkare, zil, hapishane, mehtaplı takımı, mehter, mehter takımı
mehterhâne : kös
meksefe : kondansatör, miksefe
melâike : melekler
melezleme : çaprazlama
memnuniyetle : kıvançla, maalmemnuniye, memnun memnun, oldu
mermilerde : kalibre
mersiye : ağıt
mesame : gözenek
mesane : kavuk, sidiktorbası, abdan, sidik torbası
mesire : yeri
meslekte : çekirdekten yetişme
meşale : ucunda, yaktu, yanarca, yola
meşime : etene, son, döleşi, döl eşi, eş, plâsenta
methiye : övgü
metince : textuellement
metre : santimetre, metro, basınçölçer, ısıölçer, kaçlık, m, metre sistemi
metruke : bırakılmış
mevce : dalga, mevc
mevize : öğüt
mevkufhane : tutukevi

Bazı ME ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


meksefe :

TDK:
1. isim, fizik Kondansatör
2. teknik Otomobillerde kondansatör görevini yapan parça

mevhibeiilâhiye :
TDK:
mevhibeiilahiye

mevize :
TDK:
1. isim Vaaz
2. Öğüt
"Bu mevizeden sonra Alpaslan, hiçbir muhayyilenin tasavvur edemediği bu mehabetli manzaraya bir güneş azameti ile baktı." - A. H. Müftüoğlu

ME ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Menteşe (Muğla)
Mesudiye (Ordu)

ME ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tek Meyve Portakal Değildir - Yazar: Jeanette Winterson
Yasak Meyve Sokağı - Yazar: Louise Doughty
Meyve Zamanı - Yazar: Tagore
Mevhibe - Çankaya'nın Hanımefendisi - Yazar: Gülsün Bilgehan
Mevhibe 2 - Yazar: Gülsün Bilgehan

ME ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 196: Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır.

Kelime Bulma Motoru