MEV ile başlayan kelimeler

Başında MEV harfleri bulunan 65 adet kelime bulunuyor.Başında MEV harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında MEV harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında MEV harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Mevhibeiilahiye, Mevzuubahsetmek

14 Harfli Kelimeler

Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme, Mevzilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Mevzilendirme

11 Harfli Kelimeler

Mevlevihane, Mevzilenmek, Mevzuubahis

10 Harfli Kelimeler

Mevcudiyet, Mevkufhane, Mevkufiyet, Mevlevilik, Mevzilenme, Mevzileniş, Mevzubahis

9 Harfli Kelimeler

Mevcutsuz, Mevlithan, Mevsimlik, Mevsimsel, Mevsimsiz, Mevcutluk, Mevkufluk

8 Harfli Kelimeler

Mevcudat, Mevcutlu, Mevkidaş, Mevkufen, Mevsimli, Mevzusuz

7 Harfli Kelimeler

Mevahib, Mevduat, Mevhibe, Mevkute, Mevlana, Mevlevi, Mevsimi, Mevzuat, Mevzulu

6 Harfli Kelimeler

Mevali, Mevcut, Mevhum, Mevize, Mevkuf, Mevkut, Mevlit, Mevrut, Mevsim, Mevsuf, Mevsuk, Mevsul, Mevzun, Mevlut, Mevzii

5 Harfli Kelimeler

Meval, Mevce, Mevdu, Mevki, Mevta, Mevut, Mevzi, Mevzu, Mevla

4 Harfli Kelimeler

Meva, Mevc, Mevt

Bazı MEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


meva : yurt, yuva, mekan, yer
mevâhib : bahşişler
meval : efendiler
mevc : dalga, mevce
mevce : dalga, mevc
mevcudiyet : varlık, varlıg, varoluş
mevcut : bulunan, hazırun, var
mevcutlu : anık
mevcutsuz : muameleten
mevdu : verilmiş, bırakılmış
mevduat : tevdiat, yatırım, yatırga
mevhibe : bağış, vergi, ihsan
mevki : yer, mahal, makam, durum, devlet, kat, maruzat, mesnet, orun, post kavgası, rütbe, sandalye, sunuş, tarang, tor, tör
mevkidaş : orundaş
mevkuf : vakfedilmiş, tutuklu
mevkufhane : tutukevi
mevkute : periyodik, süreli
mevla : allah, ilah

Bazı MEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mevhibe :

TDK:
isim Bağış, vergi, ihsan
"Bu, sanatımın bana bahşettiği bir mevhibedir." - S. F. Abasıyanık

mevize :
TDK:
1. isim Vaaz
2. Öğüt
"Bu mevizeden sonra Alpaslan, hiçbir muhayyilenin tasavvur edemediği bu mehabetli manzaraya bir güneş azameti ile baktı." - A. H. Müftüoğlu

mevsuk :
TDK:
sıfat Belgeye dayanan, doğru, doğruluğuna güvenilen, sağlam

MEV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şii - Yazar: Mustafa Erdoğan
Avrupalı Mevlevi - Yazar: Ali Erkan Kavaklı
Mevlevi Aşk Kendine Yolculuk - Yazar: Ahmet Kik
Klasik Türk Edebiyatında Mevlevîlik Kültürü ve Mevlevî Şâirler - Yazar: Nilgün Açık Önkaş
Fasih-i Mevlevi Gül ü Mül - Yazar: Ahmet İçli

Kelime Bulma Motoru