MEN ile başlayan kelimeler

Başında MEN harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.Başında MEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında MEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında MEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Menfaatperestlik, Menfaatperverlik

14 Harfli Kelimeler

Menafiiumumiye

13 Harfli Kelimeler

Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver, Menekşegiller

12 Harfli Kelimeler

Menevişlenme, Menfaatçilik, Menstrüasyon, Menevişlemek

11 Harfli Kelimeler

Menakıpname, Mendeburluk, Mendelevyum, Menşeviklik, Menevişleme

10 Harfli Kelimeler

Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menfaatine, Menfaattar, Menkıbeler, Menolunmak, Mensubiyet, Menzilhane

9 Harfli Kelimeler

Mendilsiz, Menedilme, Menevişli, Menfaatçı, Menfaatçi, Menkıbevi, Menolunma, Menediliş, Mensupluk

8 Harfli Kelimeler

Mendebur, Menderes, Mendilli, Mendirek, Menengiç, Menenjit, Menetmek, Menfilik, Menhiyat, Menisküs, Mensucat, Menşevik, Mentollü, Menüsküs, Menzilci

7 Harfli Kelimeler

Menajer, Menakıp, Menecer, Menejer, Menekşe, Menemen, Menepoz, Menetme, Meneviş, Menfaat, Mengene, Menkıbe, Menopoz, Menşeli, Menteşe, Menzile, Menediş

6 Harfli Kelimeler

Menafi, Mendil, Menent, Menfez, Menfur, Mengel, Menguş, Menhus, Menisk, Menkul, Mensup, Mensur, Menşei, Menşur, Mentol, Menzil, Mentor

5 Harfli Kelimeler

Menam, Menfa, Menfi, Mengü, Menşe, Menus

4 Harfli Kelimeler

Meni, Menü

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


menafi : yararlar, faydalar
menakıp : menkıbeler
mendil : el, yağlık, antika, baş bezi, değirmi, tuhafiye
menejer : menecer
menengiç : çitlembik, melengiç, çıtlık
menepoz : menopoz
menetmek : yasaklamak
menfaat : çıkar, yarar, kâr, fayda, leh
menfaatçı : adem-i nef'i, zübük
menfaatçilik : çıkarcılık
menfaatperest : çıkarcı
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfaatperver : çıkarcı
menfez : delik, açma
menfilik : olumsuzluk
menfur : iğrenç, tiksindirici
menhus : uğursuz, kutsuz
meni : atmık, sperma, sperm, er suyu, döl, bel, dikel, döl suyu
menisküs : menüsküs
menkıbe : destan
menkul : söylenegelmiş, taşınır, taşınabilir
menolunmak : yasaklanmak
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
mensucat : dokuma

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mendilsiz :

TDK:
sıfat Mendili olmayan

mensubiyet :
TDK:
isim Mensupluk
"Kendilerine mensubiyetimi duyup derhâl beni satın almasaydı." - R. H. Karay

menşe :
TDK:
isim Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
"Yeter ki marazın menşesi anlaşılmış olsun." - A. Gündüz

MEN ile başlayan İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Menemen (İzmir)
Menderes (İzmir)
Menteşe (Muğla)

MEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Menekşe Kokulu Hikayeler - Yazar: Ender Haluk...
Bir Masum Menekşe - Yazar: Kathryn Kramer

Kelime Bulma Motoru