T ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve ME ile biten 302 adet kelime bulunuyor.Başında T harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında T harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında T harfi bulunan ve ME ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Taksitlendirebilme, Toplumsallaşabilme

17 Harfli Kelimeler

Temellendirebilme, Teşkilatlanabilme

16 Harfli Kelimeler

Taksitlendirilme, Tasarımlayabilme, Tasdiklettirilme

15 Harfli Kelimeler

Terbiyesizleşme, Tasdikletebilme, Tasdikleyebilme, Tatlandırabilme, Tekrarlanabilme, Tekrarlatabilme, Tekrarlayabilme, Tellendirebilme, Temellendirilme, Tertipleyebilme, Tezgahlayabilme

14 Harfli Kelimeler

Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme, Tamamlanabilme, Tamamlatabilme, Tamamlayabilme, Tamamlayıverme, Tanımlayabilme, Tanımlayıverme, Tanıştırabilme, Tanıtlayabilme, Tartışılabilme, Tasarlanabilme, Tasarlayabilme, Tasdiklettirme, Temizlenebilme, Temizletebilme, Temizleyebilme, Tetikleyebilme, Tıkıştırabilme, Tırmalayabilme, Tokatlayabilme, Tokuşturabilme, Toparlanabilme, Toparlayabilme, Toplatılabilme, Tutuklatabilme, Tutuklayabilme, Tutuşturabilme, Tutuşturuverme

13 Harfli Kelimeler

Tariflendirme, Tarihlendirme, Tedirginleşme, Tekelleştirme, Temellendirme, Temelleştirme, Türküleştirme, Tabiileştirme, Tanıtılabilme, Tasdikletilme, Tazeleyebilme, Temizlettirme, Terimleştirme, Tokalaşabilme

12 Harfli Kelimeler

Taharetlenme, Tebeşirleşme, Tekdüzeleşme, Teşekkürname, Tükürüklenme, Türkleştirme, Taktırabilme, Taptırabilme, Tartılabilme, Tartışabilme, Taslayabilme, Taşlayabilme, Tattırabilme, Tavlayabilme, Tazelendirme, Tazeleştirme, Tebeşirlenme, Tıklatabilme, Tıklayabilme, Tırmanabilme, Titreyebilme, Titreyiverme, Toplanabilme, Toplanıverme, Toplatabilme, Toplayabilme, Toplayıverme, Turlayabilme, Tutturabilme, Tüttürebilme

11 Harfli Kelimeler

Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Tedarikleme, Tellendirme, Tembelleşme, Tembihlenme, Terbiyeleme, Tertiplenme, Testereleme, Tezleştirme, Ticarileşme, Tiftiklenme, Tiksindirme, Tipleştirme, Tirfillenme, Titrekleşme, Titreştirme, Torpillenme, Trajikleşme, Tükürükleme, Tümsekleşme, Türkçeleşme, Tüylendirme, Takılıverme, Takınabilme, Tanınabilme, Tanışabilme, Tanıtabilme, Tanıtıverme, Tanıyabilme, Tanıyıverme, Tapınabilme, Taranabilme, Taratabilme, Tarayabilme, Tasdiklenme, Tasdikletme, Taşınabilme, Taşırabilme, Taşırıverme, Taşıtabilme, Taşıyabilme, Taşıyıverme, Tebeşirleme, Telgrafname, Terazilenme, Tertipletme, Tıkanabilme, Tıkanıverme, Tıkayabilme, Tıkayıverme, Tutulabilme, Tutuluverme, Tutunabilme, Tutunuverme, Tutuşabilme, Tutuşuverme, Tüketebilme, Tükürebilme, Türetebilme

10 Harfli Kelimeler

Tabiileşme, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Tasnifleme, Tekelleşme, Tekerlenme, Tekmelenme, Tekmilleme, Tembihleme, Temellenme, Temelleşme, Temizlenme, Temizletme, Temlikname, Tenekeleme, Terazileme, Tertipleme, Tetikleşme, Teyellenme, Tiksinilme, Tilkileşme, Tiritlenme, Tiritleşme, Tirşeleşme, Titizlenme, Titizleşme, Titremleme, Torpilleme, Tökezlenme, Törpülenme, Tümörlenme, Tümörleşme, Türküleşme, Tütsülenme, Tardedilme, Tartabilme, Tasdikleme, Tekmeletme, Tepindirme, Tökezletme, Törpületme, Tükettirme, Tütsületme

9 Harfli Kelimeler

Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Tazelenme, Tazeleşme, Tekerleme, Tekmeleme, Temizleme, Tepelenme, Tepeletme, Tepikleme, Tepirleme, Terslenme, Tersleşme, Tevekleme, Teyelleme, Tirildeme, Tökezleme, Törpüleme, Töskürtme, Tünekleme, Türküleme, Tütsüleme, Tadabilme, Tadıverme, Takabilme, Takıverme, Tanelenme, Tapabilme, Taşabilme, Taşıverme, Tazeletme, Tepebilme, Tetikleme, Tıkabilme, Tıkıverme, Tutabilme, Tutuverme, Tükürülme

8 Harfli Kelimeler

Taneleme, Tayyetme, Tazeleme, Tekleşme, Telesime, Tellenme, Tepeleme, Tepserme, Terekeme, Terletme, Tersinme, Tersleme, Tezleşme, Tiksinme, Tipileme, Tipleşme, Titreşme, Titretme, Tizleşme, Töskürme, Tüllenme, Tümlenme, Tümselme, Tüttürme, Tüydürme, Tüylenme, Tardetme, Tekeseme, Telletme, Tireleme

7 Harfli Kelimeler

Tabetme, Tekleme, Telleme, Tepilme, Tepinme, Tepişme, Tepkime, Tercüme, Terleme, Tezleme, Tipleme, Titreme, Tükenme, Tüketme, Tükürme, Tümleme, Tüpleme, Türetme, Tökezme

6 Harfli Kelimeler

Teleme, Tiftme, Tüneme, Türeme

5 Harfli Kelimeler

Teğme, Tekme, Tepme, Terme, Tütme, Tüyme, Tünme

Bazı T ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


taahhütname : yüklemlik
tekerleme : çoğunlukla
teleme : peynir, teleme peyniri
temelleşme : teessüs
tepme : tekme
tüketme : ifna, sarf

Bazı T ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


telleme :

TDK:
isim Tellemek (I), (II) işi

temizleme :
TDK:
1. isim Temizlemek işi
"Çocuklara yılda bir kez barınakları temizleme sırası gelirdi." - A. Kutlu
2. Yüzeylere yapışmış leke ve kirlerin giderilmesi, çözelti veya asıltı durumuna getirilmesi olayı

tümleme :
TDK:
isim Tümlemek işi

T ile başlayan ME ile biten İlçe isimleri

Terme (Samsun)

Kelime Bulma Motoru