Y ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve ME ile biten 344 adet kelime bulunuyor.Başında Y harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında Y harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında Y harfi bulunan ve ME ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Yaygınlaştırabilme

17 Harfli Kelimeler

Yakınlaştırabilme, Yasallaştırabilme, Yerleştirilebilme, Yoğunlaştırabilme

16 Harfli Kelimeler

Yüzeyselleştirme, Yabancılaşabilme, Yapılandırabilme, Yararlanılabilme, Yasalaştırabilme, Yetiştirilebilme, Yüzsüzleştirilme

15 Harfli Kelimeler

Yüreklendirilme, Yaklaştırabilme, Yalnızlaşabilme, Yardımlaşabilme, Yaygınlaşabilme, Yerleştirebilme, Yozlaştırabilme, Yönlendirebilme, Yöreselleştirme, Yumruklayabilme, Yumurtlayabilme, Yumurtlayıverme

14 Harfli Kelimeler

Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme, Yabanileştirme, Yağmalayabilme, Yakınlaşabilme, Yakıştırabilme, Yaklaşılabilme, Yalanlayabilme, Yanıtlayabilme, Yansılayabilme, Yapıştırabilme, Yapıştırıverme, Yararlanabilme, Yargılanabilme, Yargılatabilme, Yargılayabilme, Yarıştırabilme, Yasaklayabilme, Yatıştırabilme, Yavaşlatabilme, Yavaşlayabilme, Yayımlatabilme, Yayımlayabilme, Yetiştirebilme, Yetkinleştirme, Yoğunlaşabilme, Yorumlanabilme, Yorumlatabilme, Yorumlayabilme, Yudumlayabilme, Yuvarlanabilme, Yuvarlanıverme, Yuvarlayabilme, Yuvarlayıverme

13 Harfli Kelimeler

Yerelleştirme, Yerleştirilme, Yetkilendirme, Yiğitlendirme, Yükümlendirme, Yüreklendirme, Yakalanabilme, Yakalanıverme, Yakalatabilme, Yakalayabilme, Yakalayıverme, Yapılanabilme, Yaptırtabilme, Yaralanabilme, Yaralayabilme, Yaratılabilme, Yaşanılabilme, Yenilenebilme, Yeniletebilme, Yenileyebilme, Yerlileştirme, Yeşillendirme, Yinelenebilme, Yineletebilme, Yineleyebilme, Yönetilebilme, Yönlendirilme, Yumuşatabilme, Yumuşayabilme, Yükseltebilme, Yürütülebilme, Yüzeyselleşme, Yüzleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yelpazelenme, Yenileştirme, Yerbölümleme, Yetiştirilme, Yöreselleşme, Yadsıyabilme, Yağdırabilme, Yağlayabilme, Yaklaşabilme, Yaklaşıverme, Yaktırabilme, Yalvarabilme, Yanıltabilme, Yansıtabilme, Yansıyabilme, Yaptırabilme, Yaslanabilme, Yaslayabilme, Yaşlanabilme, Yaşlanıverme, Yazdırabilme, Yeğleyebilme, Yerleşebilme, Yeşertebilme, Yıktırabilme, Yıldırabilme, Yıpratabilme, Yoğrulabilme, Yoklayabilme, Yoklayıverme, Yollayabilme, Yöneltebilme, Yutkunabilme, Yutturabilme, Yüceltebilme, Yüklenebilme, Yükletebilme, Yükleyebilme, Yükselebilme, Yükseliverme, Yükseltgenme, Yükselttirme, Yüzdürebilme, Yüzleşebilme

11 Harfli Kelimeler

Yabanileşme, Yelpazeleme, Yerleştirme, Yetkinleşme, Yönlendirme, Yükseltilme, Yüzleştirme, Yüzsüzleşme, Yakarabilme, Yakılabilme, Yakınabilme, Yakışabilme, Yalatabilme, Yalayabilme, Yalıtabilme, Yamanabilme, Yamayabilme, Yanaşabilme, Yanılabilme, Yapılabilme, Yapılagelme, Yapışabilme, Yapışıverme, Yaranabilme, Yaratabilme, Yaratıverme, Yarayabilme, Yarılabilme, Yarılıverme, Yarışabilme, Yaşanabilme, Yaşatabilme, Yaşayabilme, Yatırabilme, Yayılabilme, Yayılıverme, Yazılabilme, Yazılagelme, Yazışabilme, Yedirebilme, Yellendirme, Yelpirdetme, Yenişebilme, Yeşerebilme, Yetinebilme, Yetirebilme, Yetişebilme, Yetmezlenme, Yığılıverme, Yıkanabilme, Yıkanıverme, Yıkayabilme, Yıkayıverme, Yıkılabilme, Yıkılıverme, Yitirebilme, Yitiriverme, Yoğurabilme, Yorulabilme, Yoruluverme, Yönelebilme, Yönetebilme, Yücelebilme, Yüklettirme, Yükseltgeme, Yürütebilme, Yürüyebilme

10 Harfli Kelimeler

Yedekleşme, Yeğinleşme, Yeleklenme, Yelkenleme, Yelpirdeme, Yemişlenme, Yenişememe, Yerelleşme, Yerleşilme, Yerlileşme, Yestehleme, Yeşillenme, Yetiştirme, Yiğitlenme, Yiğitleşme, Yöneltilme, Yüceltilme, Yüklenilme, Yükletilme, Yükümlenme, Yükünleşme, Yüreklenme, Yüzdürülme, Yüzeyleşme, Yerindirme, Yırtabilme, Yontabilme, Yönettirme, Yüksünülme, Yükündürme, Yürüttürme

9 Harfli Kelimeler

Yapabilme, Yedekleme, Yedirilme, Yeğniltme, Yeğniseme, Yelekleme, Yelelenme, Yenilenme, Yenileşme, Yeniletme, Yetişilme, Yiğitleme, Yinelenme, Yineletme, Yitirilme, Yönetilme, Yükseltme, Yürütülme, Yağabilme, Yağıverme, Yakabilme, Yakıverme, Yanabilme, Yapıverme, Yarabilme, Yatabilme, Yatıverme, Yayabilme, Yazabilme, Yazıverme, Yeğnileme, Yenebilme, Yetebilme, Yığabilme, Yığıverme, Yıkabilme, Yıkıverme, Yiyebilme, Yiyiverme, Yorabilme, Yumabilme, Yutabilme, Yutuverme, Yüzebilme, Yüzüverme

8 Harfli Kelimeler

Yeğlenme, Yeğnilme, Yeldirme, Yeltenme, Yemlenme, Yenileme, Yerleşme, Yeşertme, Yineleme, Yöneltme, Yönlenme, Yüceltme, Yüklenme, Yükletme, Yükselme, Yüksünme, Yüzdürme, Yüzlenme, Yüzleşme, Yedirtme, Yellenme, Yendirme, Yitirtme

7 Harfli Kelimeler

Yedilme, Yedirme, Yeğleme, Yekinme, Yelseme, Yemleme, Yenilme, Yenişme, Yerilme, Yerinme, Yerseme, Yeşerme, Yetinme, Yetirme, Yitirme, Yivleme, Yönelme, Yönetme, Yönleme, Yönseme, Yücelme, Yükleme, Yükünme, Yülünme, Yürünme, Yürütme, Yüzerme, Yüzleme, Yüzülme, Yelleme, Yetişme, Yüpürme

6 Harfli Kelimeler

Yeleme, Yülüme, Yürüme

5 Harfli Kelimeler

Yedme, Yelme, Yenme, Yerme, Yetme, Yitme, Yüzme

4 Harfli Kelimeler

Yeme

Bazı Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yeğniltme : tahfif
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yerelleştirme : lokalizasyon
yetinme : kanaat, iktifa, idare
yetkinleşme : tekemmül
yetme : olgunlaşmış, kifayet
yüzleşme : muvacehe

Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yürütme Sancısı ve Aşk - Yazar: Sabri Gülal

Kelime Bulma Motoru