ME ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında ME harfleri bulunan ve K ile biten 211 adet kelime bulunuyor.Başında ME harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ME harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında ME harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Mekanikleştiricilik

18 Harfli Kelimeler

Meşrulaştırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Mecalsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Merkezileştirmek, Menfaatperverlik

15 Harfli Kelimeler

Medenileştirmek, Medeniyetsizlik, Merkeziyetçilik, Merkezleştirmek, Mesuliyetsizlik, Mevzuubahsetmek, Mermerleştirmek, Meşrulaşabilmek, Meşrutiyetçilik

14 Harfli Kelimeler

Medeniyetçilik, Melezleştirmek, Meraklandırmak, Merhametsizlik, Meşrulaştırmak, Metafizikçilik, Metalinguistik, Meymenetsizlik, Memleketsizlik, Merdümgirizlik, Meşakkatsizlik, Mevzilendirmek, Meyvelendirmek

13 Harfli Kelimeler

Mefruşatçılık, Memleketçilik, Menevişlenmek, Merhabalaşmak, Merkezileşmek, Metanetsizlik, Meteliksizlik, Memleketlilik, Merdivencilik, Merhametlilik, Mersiyehanlık, Meşrubatçılık, Meymenetlilik, Meziyetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Medenileşmek, Mefkurecilik, Mekanikçilik, Mektuplaşmak, Menfaatçilik, Merdanelemek, Merkezlenmek, Merkezleşmek, Mermerleşmek, Mesleksizlik, Meslektaşlık, Mesnetlenmek, Meteorolojik, Metrdotellik, Meyhanecilik, Mekkarecilik, Menevişlemek, Meselesizlik, Mesnetsizlik, Metanetlilik, Meylettirmek, Meziyetlilik

11 Harfli Kelimeler

Mecalsizlik, Mecmuacılık, Mefhumculuk, Mektupçuluk, Melezleşmek, Mendeburluk, Menşeviklik, Meraklanmak, Meraksızlık, Merhemlemek, Merkezcilik, Merkezlemek, Mermercilik, Meşrulaşmak, Methedilmek, Metodolojik, Metotsuzluk, Mevzilenmek, Meydancılık, Meyvelenmek, Meyvesizlik, Mezhepçilik, Mecburculuk, Medyatiklik, Mekteplilik, Melezlenmek, Merkepçilik, Mesafelilik, Mesajlaşmak, Meşalecilik, Meyilsizlik

10 Harfli Kelimeler

Megatonluk, Megavatlık, Melankolik, Melezlemek, Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menolunmak, Mercanköşk, Metalürjik, Metamorfik, Metapsişik, Mevlevilik, Meyancılık, Meyvecilik, Mezarcılık, Mezbelelik, Mecburilik, Meccanilik, Medyacılık, Mekancılık, Meraklılık, Merkezilik, Metotluluk, Metrolojik, Meyillilik, Mezatçılık, Mezelenmek

9 Harfli Kelimeler

Mecusilik, Meddahlık, Medenilik, Medyumluk, Meftunluk, Mehmetçik, Melamilik, Memnunluk, Mermerlik, Mesafelik, Meshetmek, Mesirelik, Mestçilik, Meşhurluk, Metabolik, Metafizik, Methetmek, Metreslik, Mevsimlik, Meydancık, Meydanlık, Meyletmek, Mezcetmek, Mezecilik, Mezozoyik, Mecburluk, Mecnunluk, Mekruhluk, Mensupluk, Meşgullük, Metaforik, Mevcutluk, Mevkufluk, Meyyallik

8 Harfli Kelimeler

Mebusluk, Medyatik, Meleşmek, Melezlik, Memurluk, Mendirek, Menetmek, Menfilik, Menşevik, Mercimek, Meşatlık, Meşruluk, Metlemek, Metrelik, Meyvelik, Mezarlık, Mezozoik, Meletmek, Melunluk, Memnuluk, Metinlik

7 Harfli Kelimeler

Mekanik, Melemek, Melodik, Memalik, Memecik, Mertlik, Meşecik, Meşelik, Metalik, Metelik, Metilik, Metodik, Mezelik, Mestlik

6 Harfli Kelimeler

Mehenk, Memluk, Menisk, Mercek, Mertek, Meskuk, Meslek, Meşkuk, Metrik, Metruk, Mevsuk

5 Harfli Kelimeler

Medek, Mekik, Melek, Melik, Merak, Merek

4 Harfli Kelimeler

Meşk

Bazı ME ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mecalsizlik : argınlık, dermansızlık, takatsizlik
meftunluk : tutkunluk, meftuniyet, yapsık
mekik : kemik, oya
melânkolik : kara sevdalı
melezleşmek : yabancılaşmak
memalik : memleketler
memurluk : görevlilik, memuriyet
menedilmek : yasaklanmak, alıkonulmak
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfilik : olumsuzluk
meraklanmak : kaygılanmak, tasalanmak, üzülmek, soraklanmak, merakını uyandırmak
merek : samanlık, odunluk
merhametsizlik : acımasızlık, kalpsizlik, gadir
mertek : düver
mertlik : yiğitlik, erkeklik, adam, harbilik, mürüvvet, yürek
meskûk : damgalanmış, kesilmiş
meslek : uğraş, çığır, okul, ekol, dizge, sistem, öğreti, ertik, hayat, iş, kariyer, takım, taydaş, toplumsal katman

Bazı ME ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


melik :

TDK:
isim Padişah, hükümdar, hakan

menfilik :
TDK:
isim, dil bilgisi Olumsuzluk

ME ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 12: Belki de sen (müşriklerin:)  «Ona (gökten)  bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi!» demelerinden ötürü sana vahyolunan âyetlerin bir kısmını (duyurmayı)  terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacaktır. (İyi bil ki) sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekîldir.
KAF - 17: İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar.
KAF - 18: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.

Kelime Bulma Motoru