MEC ile başlayan kelimeler

Başında MEC harfleri bulunan 54 adet kelime bulunuyor.Başında MEC harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında MEC harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında MEC harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Mecalsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Mecalsizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Mecalsizleşme

12 Harfli Kelimeler

Mecazimürsel, Mecazımürsel, Mecnuncasına

11 Harfli Kelimeler

Mecalsizlik, Mecmuacılık, Mecburculuk

10 Harfli Kelimeler

Mecburiyet, Mecburilik, Meccanilik

9 Harfli Kelimeler

Meclisara, Mecnunane, Mecusilik, Mecburluk, Mecnunluk

8 Harfli Kelimeler

Mecalsiz, Mecburen, Meccanen, Mecidiye, Mecmuacı, Mecnunca, Mecburcu

7 Harfli Kelimeler

Mecazen, Mecazlı, Mecburi, Mecelle, Mecidit, Meccani

6 Harfli Kelimeler

Mecaat, Mecbur, Meccan, Mecdud, Mechud, Meclis, Meclup, Meclüp, Mecmua, Mecmuu, Mecnun, Mecruh, Meczup, Mecazi

5 Harfli Kelimeler

Mecal, Mecaz, Mecid, Mecla, Mecma, Mecmu, Mecra, Mecur, Mecus

4 Harfli Kelimeler

Mecd

Bazı MEC ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mecaat : açlık
mecal : derman, takat, güçlük, dinçlik, güç
mecalsiz : argın, dermansız, takatsiz, cansız, dingin
mecalsizlik : argınlık, dermansızlık, takatsizlik
mecaz : mec.
mecazi : değişmeceli, değişmecesel
mecazimürsel : ad değişimi
mecbur : bağlı, düşkün, tutkun, gücemli, mahkûm, muztar
mecburen : zorla, kaçınılmaz
mecburî : zorunlu, kaçınılmaz, ıstırarî, zarurî
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
meccan : bedeva, ücretsiz
meccanen : bedava
meccani : parasız
meccanî : bedava
mecd : büyüklük, yücelik
mecdud : nasipli
mecelle : kitap
mechud : uğraşılmış, kuvvet, kudret

Bazı MEC ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mecburen :

TDK:
zarf Kendi isteğinin dışında, zorla, kaçınılmaz, zorunlu olarak

meclis :
TDK:
1. isim Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı
2. Bu toplantının yapıldığı yer, şûra
3. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu
"Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı." - P. Safa
4. Dostlar toplantısı
"Meclisi aranan, hoşsohbet, coşkulu, şair ruhlu bir insandı." - H. Taner

mecra :
TDK:
1. isim, coğrafya Yatak
2. Bir işin gidişi, bir olayın doğrultusu

MEC ile başlayan İlçe isimleri

Mecitözü (Çorum)

Kelime Bulma Motoru