MEC ile başlayan kelimeler

Başında MEC harfleri bulunan 54 adet kelime bulunuyor.Başında MEC harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında MEC harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında MEC harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Mecalsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Mecalsizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Mecalsizleşme

12 Harfli Kelimeler

Mecazimürsel, Mecazımürsel, Mecnuncasına

11 Harfli Kelimeler

Mecalsizlik, Mecmuacılık, Mecburculuk

10 Harfli Kelimeler

Mecburiyet, Mecburilik, Meccanilik

9 Harfli Kelimeler

Meclisara, Mecnunane, Mecusilik, Mecburluk, Mecnunluk

8 Harfli Kelimeler

Mecalsiz, Mecburen, Meccanen, Mecidiye, Mecmuacı, Mecnunca, Mecburcu

7 Harfli Kelimeler

Mecazen, Mecazlı, Mecburi, Mecelle, Mecidit, Meccani

6 Harfli Kelimeler

Mecaat, Mecbur, Meccan, Mecdud, Mechud, Meclis, Meclup, Meclüp, Mecmua, Mecmuu, Mecnun, Mecruh, Meczup, Mecazi

5 Harfli Kelimeler

Mecal, Mecaz, Mecid, Mecla, Mecma, Mecmu, Mecra, Mecur, Mecus

4 Harfli Kelimeler

Mecd

Bazı MEC ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mecaat : açlık
mecal : derman, takat, güçlük, dinçlik, güç
mecalsiz : argın, dermansız, takatsiz, cansız, dingin
mecalsizlik : argınlık, dermansızlık, takatsizlik
mecaz : mec.
mecazi : değişmeceli, değişmecesel
mecazimürsel : ad değişimi
mecbur : bağlı, düşkün, tutkun, gücemli, mahkûm, muztar
mecburen : zorla, kaçınılmaz
mecburî : zorunlu, kaçınılmaz, ıstırarî, zarurî
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
meccan : bedeva, ücretsiz
meccani : parasız
meccanî : bedava
mecd : büyüklük, yücelik
mecdud : nasipli
mecelle : kitap
mechud : uğraşılmış, kuvvet, kudret, güç

Bazı MEC ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mecazî :

TDK:
mecazi

mecbur :
TDK:
1. sıfat Herhangi bir konuda yükümlü, bir şeyi yapmak zorunda olan
"Biz toprağımızdan düşmanı atmaya mecburuz." - R. E. Ünaydın
2. Bağlı, düşkün, tutkun

meclisara :
TDK:
sıfat Güzel konuşan, kendini toplantılarda konuşmasıyla sevdiren (kimse)
"Eskilerin hoşsohbet, meclisara, ağzına baktırır dedikleri kişiler vardı." - H. Taner

MEC ile başlayan İlçe isimleri

Mecitözü (Çorum)

MEC ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Leyla İle Mecnun - Yazar: İskender Pala
Leyla ile Mecnun - Yazar: Fuzuli
Leyla vü Mecnun - Yazar: Fuzuli
Leyli vü Mecnun - Yazar: Ali Şir Nevai
Leyla ile Mecnun - Yazar: Sezai Karakoç
Meczup ve Allah - Yazar: Ufuk Necat Taşçı
Mecnun Dalı - Yazar: Kolektif
Leyla ile Mecnun - Yazar: Nizami

Kelime Bulma Motoru