N ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında N harfi bulunan ve ME ile biten 78 adet kelime bulunuyor.Başında N harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında N harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında N harfi bulunan ve ME ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Neticelendirebilme, Normalleştirebilme

16 Harfli Kelimeler

Neşelendirebilme, Neticelendirilme, Nitelendirebilme

15 Harfli Kelimeler

Netleştirebilme, Nihayetlendirme

14 Harfli Kelimeler

Neticelendirme, Nitelendirilme, Normalleştirme, Nasiplenebilme, Nefeslenebilme, Nesnelleştirme, Nişanlayabilme, Nişanlayıverme, Noktalayabilme

13 Harfli Kelimeler

Naftalinlenme, Neftileştirme, Nasiplendirme, Nazikleştirme, Niteleyebilme

12 Harfli Kelimeler

Naftalinleme, Nazileştirme, Neşelendirme, Nihayetlenme, Nitelendirme, Nötrleştirme, Nakledebilme, Nakşedebilme, Nazlanabilme, Neşredebilme

11 Harfli Kelimeler

Naklettirme, Nankörleşme, Nasihatname, Nemlendirme, Nesnelleşme, Neticelenme, Neticeleşme, Netleştirme, Normalleşme, Neşrettirme

10 Harfli Kelimeler

Nakledilme, Nasiplenme, Nazikleşme, Nefeslenme, Neftileşme, Nefyedilme, Neşredilme, Neşterleme, Niyetlenme, Nöbetleşme

9 Harfli Kelimeler

Nanikleme, Nefesleme, Neşelenme, Nikelleme, Nitelenme, Nizamname, Nötrleşme

8 Harfli Kelimeler

Nakletme, Nakşetme, Nakzetme, Nasbetme, Nazmetme, Nefyetme, Nemlenme, Nemletme, Neşretme, Netleşme, Nezretme, Niceleme, Niteleme, Nötrleme, Nüksetme

7 Harfli Kelimeler

Nezetme

6 Harfli Kelimeler

Nedime

5 Harfli Kelimeler

Nağme

4 Harfli Kelimeler

Name, Neme

Bazı N ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


nağme : ezgi, güzel, nota, neva, terane, yır
neticelendirme : sonuçlandırma
neticelenme : sonuçlanma
nitelendirme : vasıflandırma, tavsif
nizamname : tüzük
nöbetleşme : münavebe

Bazı N ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


nakletme :

TDK:
isim Nakletmek işi

Nazileştirme :
TDK:
isim Nazileştirmek işi

neşterleme :
TDK:
isim Neşterlemek işi

N ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Musa - Name - Yazar: Ufuk Deniz Aşçı
Minti Name - Yazar: Hüseyin Çelikten

Kelime Bulma Motoru