M ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve ME ile biten 136 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve ME ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve ME ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

20 Harfli Kelimeler

Mükemmelleştirebilme

18 Harfli Kelimeler

Müstemlekeleştirme

17 Harfli Kelimeler

Meşrulaştırabilme, Minyatürleştirtme, Mükemmelleşebilme

16 Harfli Kelimeler

Minyatürleştirme, Manalandırabilme, Mecalsizleştirme, Müesseseleştirme, Mükemmelleştirme

15 Harfli Kelimeler

Merkezileştirme, Mineralleştirme, Magazinleştirme, Millileştirilme, Modernleşebilme, Müstemlekeleşme

14 Harfli Kelimeler

Makineleştirme, Medenileştirme, Merkezleştirme, Mevzuubahsetme, Modernleştirme, Müstehcenleşme, Müzminleştirme, Mermerleştirme, Meşrulaşabilme, Mırıldanabilme

13 Harfli Kelimeler

Melezleştirme, Millileştirme, Müesseseleşme, Mürekkeplenme, Maddeleştirme, Maddileştirme, Madenselleşme, Marjinalleşme, Mecalsizleşme, Mevzilendirme, Meyvelendirme, Minyatürleşme, Muvafakatname, Mükemmelleşme, Müziklendirme, Müzikleştirme

12 Harfli Kelimeler

Magazinleşme, Mahallileşme, Mahkemeleşme, Menevişlenme, Merkezileşme, Muhabbetname, Mukavelename, Mürekkepleme, Mahvedebilme, Mavileştirme, Mıhlayabilme, Morartabilme

11 Harfli Kelimeler

Makineleşme, Medenileşme, Menakıpname, Merdaneleme, Merkezlenme, Merkezleşme, Mermerleşme, Miskinleşme, Mitleştirme, Modernleşme, Morfinlenme, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Müşkülleşme, Müzevirleme, Müzminleşme, Mahşerleşme, Menevişleme, Meylettirme, Milletleşme

10 Harfli Kelimeler

Maddeleşme, Maddileşme, Maskelenme, Melezleşme, Merhemleme, Merkezleme, Mevzilenme, Meyvelenme, Millileşme, Muzipleşme, Mühürlenme, Mühürletme, Müjdelenme, Melezlenme

9 Harfli Kelimeler

Madikleme, Marizleme, Maskeleme, Mavileşme, Melezleme, Menedilme, Misilleme, Mukaddeme, Mukaddime, Mühimseme, Mühreleme, Mühürleme, Müjdeleme, Maddeleme, Mezelenme

8 Harfli Kelimeler

Mahvetme, Massetme, Meshetme, Methetme, Meyletme, Mezcetme, Millenme, Mimlenme, Mineleme, Mitleşme, Muallime, Muhakeme, Mukaseme, Muzahame, Mükaleme, Müsademe

7 Harfli Kelimeler

Mahkeme, Makrome, Malzeme, Manzume, Meleşme, Menetme, Merhume, Mimleme, Meletme

6 Harfli Kelimeler

Makime, Masume, Meleme, Mesame, Meşime

4 Harfli Kelimeler

Meme

2 Harfli Kelimeler

Me

Bazı M ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


makime : mahkeme
malzeme : gereç, materyal
massetme : emme, soğurma
masume : suçsuz, temiz
medenîleşme : uygarlaşma, temeddün
meme : emcek, emcik, emçek, bicik, göğüs, ötepü
mesame : gözenek
meşime : etene, son, döleşi, döl eşi, eş, plâsenta
meyletme : temayül
modernleştirme : çağcıllaştırma, çağdaşlaştırma
muhakeme : yargılama, uslamlama, düşünmek, beyin, kültür, usa vurma
mukaddime : başlangıç, mukaddeme, ön söz
mukavelename : sözleşme
müjdelenme : muştulanma
müsademe : çarpışma, uğraşma

Bazı M ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mahkeme :

TDK:
1. isim, hukuk Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi, mahkeme kapısı
"Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu." - T. Buğra
2. Yargılama
"Mahkeme tam yedi yıl sürdü."

minyatürleştirme :
TDK:
isim Minyatürleştirmek işi

miskinleşme :
TDK:
isim Miskinleşmek durumu

M ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mahkeme Kapısı - Yazar: Sait Faik...
Mahkeme Kitap - Yazar: Ahmet Güntan
7 Numaralı Mahkeme - Yazar: Leon Uris
Mahkeme Cini - Yazar: Suna Büyükgül

Kelime Bulma Motoru