TE ile biten kelimeler

Sonunda TE harfleri bulunan 210 adet kelime bulunuyor.Sonunda TE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Elektronegativite

14 Harfli Kelimeler

Konvertibilite, Santimantalite

13 Harfli Kelimeler

Disponibilite, Enterkonnekte, Gazetecilikte, Radyoaktivite, Hiperaktivite

12 Harfli Kelimeler

Dispersivite, İstatistikte, Prodüktivite, Simultanéité, Subjektivite, Sübjektivite, Yağlıgüreşte

11 Harfli Kelimeler

Abnormalite, Ciltçilikte, Çiftçilikte, Marjinalite, Objektivite, Orijinalite, Rantabilite, Rasyonalite, Sepicilikte, Spesiyalite, Ufakölçekte, Kredibilite

10 Harfli Kelimeler

Anormalite, Askerlikte, Dezenfekte, Fizibilite, Hekimlikte, Iriölçekte, İllegalite, İriölçekte, Koersivite, Müzikalite, Popülarite, Solidarite, Solubilite, Sürrealite, Üniversite, Viyabilite, Rehabilite, Rölativite, Sekizçifte

9 Harfli Kelimeler

Aktüalite, Anksiyete, Feodalite, Formalite, Frijidite, Gelecekte, Gelenekte, Giyinişte, Görünüşte, Hakikatte, Komandite, Mantalite, Merhamete, Özdecikte, Siyasette, Viskozite, Dörtçifte

8 Harfli Kelimeler

Aktivite, Antikite, Berceste, Birlikte, Fatalite, Geçmişte, Gerçekte, Güldeste, Hümanite, Kapasite, Likidite, Meslekte, Parakete, Peyveste, Piemonte, Plançete, Polarite, Pratikte, Prezante, Tonalite, Trampete, Variante, Zerrişte, Ziyarete, İkiçifte, Kuridite

7 Harfli Kelimeler

Andante, Çekişte, Dekolte, Deruhte, Dibekte, Dölütte, Elbette, Eziyete, Fakülte, Falçete, Ferişte, Fırkate, Firkate, Firkete, Güneşte, Güreşte, Güverte, Güzeşte, Hayrete, İspirte, Kalçete, Kantite, Kemente, Kereste, Küpeşte, Majeste, Mevkute, Otorite, Realite, Rekolte, Servete, Sosyete, Şahrete, Şayeste, Şehvete, Şikeste, Tetikte, Vabeste, Vareste, Varyete, Yedekte, Dansite, Enjekte, Gravite, Hizmete, Obezite

6 Harfli Kelimeler

Acente, Adapte, Aheste, Alüfte, Antite, Aşüfte, Ateşte, Ekarte, Eksite, Enişte, Erişte, Erkete, Gazete, Günöte, İskete, Kalite, Karate, Komite, Lenfte, Parite, Peçete, Reçete, Sabite, Sabote, Vizite, Yeröte

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Amete, Beste, Börte, Bülte, Ceste, Conte, Çifte, Deste, Dikte, Enöte, Fahte, Forte, Güfte, Kerte, Korte, Köfte, Külte, Liste, Nükte, Pelte, Porte, Sahte, Sekte, Sütte, Şilte, Tafte, Tente, Ünite, Üstte, İbate, İrite, Monte

4 Harfli Kelimeler

Büte, Çete, Erte, Gyte, İşte, Kete, Nite, Rate, Site, Sote, Süte, Üste

3 Harfli Kelimeler

Ate, Öte, İte

2 Harfli Kelimeler

Te

Bazı TE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aheste : yavaş, ağır
aktüalite : güncellik
dibekte : soku
dikte : yazdırma, yazdırım, yazım
eziyete : göğüs vermek
feodalite : derebeylik
gazetecilikte : sayfalandırmak
gelenekte : camanbay
güzeşte : geçmiş, geçen
ıriölçekte : kırılca
illegalite : illegallik
ispirte : kibrit
kantite : nicelik
kapasite : sığa, anlama, alabilirlik, yetenek
küpeşte : parapet, mozaikçi
liste : dizin, dizelge, cetvel
marjinalite : farklı, aykırı, marjinal
merhamete : insaf
müzikalite : ahenkli
nite : nasıl, niçin
peçete : peşkir
pelte : nişasta, denizanası
peyveste : kavuşmuş, ulaşmış, daima
pratikte : uygulamada
reçete : yol, yöntem, çare
sahte : düzmece, yapmacık, düzme, calî, geçmez, geçmez akçe, kalp

Bazı TE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


aşüfte :

TDK:
isim Oynak, açık saçık kadın, kokot
"Fingir fingir aşüftelerin canı koca istiyor." - H. R. Gürpınar

korte :
TDK:
isim Âşıktaşlık, flört

viskozite :
TDK:
isim Bir maddenin ağdalı, koyu kıvamlı olma durumu, ağdalık

Kelime Bulma Motoru