TE ile biten kelimeler

Sonunda TE harfleri bulunan 210 adet kelime bulunuyor.Sonunda TE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Elektronegativite

14 Harfli Kelimeler

Konvertibilite, Santimantalite

13 Harfli Kelimeler

Disponibilite, Enterkonnekte, Gazetecilikte, Radyoaktivite, Hiperaktivite

12 Harfli Kelimeler

Dispersivite, İstatistikte, Prodüktivite, Simultanéité, Subjektivite, Sübjektivite, Yağlıgüreşte

11 Harfli Kelimeler

Abnormalite, Ciltçilikte, Çiftçilikte, Marjinalite, Objektivite, Orijinalite, Rantabilite, Rasyonalite, Sepicilikte, Spesiyalite, Ufakölçekte, Kredibilite

10 Harfli Kelimeler

Anormalite, Askerlikte, Dezenfekte, Fizibilite, Hekimlikte, Iriölçekte, İllegalite, İriölçekte, Koersivite, Müzikalite, Popülarite, Solidarite, Solubilite, Sürrealite, Üniversite, Viyabilite, Rehabilite, Rölativite, Sekizçifte

9 Harfli Kelimeler

Aktüalite, Anksiyete, Feodalite, Formalite, Frijidite, Gelecekte, Gelenekte, Giyinişte, Görünüşte, Hakikatte, Komandite, Mantalite, Merhamete, Özdecikte, Siyasette, Viskozite, Dörtçifte

8 Harfli Kelimeler

Aktivite, Antikite, Berceste, Birlikte, Fatalite, Geçmişte, Gerçekte, Güldeste, Hümanite, Kapasite, Likidite, Meslekte, Parakete, Peyveste, Piemonte, Plançete, Polarite, Pratikte, Prezante, Tonalite, Trampete, Variante, Zerrişte, Ziyarete, İkiçifte, Kuridite

7 Harfli Kelimeler

Andante, Çekişte, Dekolte, Deruhte, Dibekte, Dölütte, Elbette, Eziyete, Fakülte, Falçete, Ferişte, Fırkate, Firkate, Firkete, Güneşte, Güreşte, Güverte, Güzeşte, Hayrete, İspirte, Kalçete, Kantite, Kemente, Kereste, Küpeşte, Majeste, Mevkute, Otorite, Realite, Rekolte, Servete, Sosyete, Şahrete, Şayeste, Şehvete, Şikeste, Tetikte, Vabeste, Vareste, Varyete, Yedekte, Dansite, Enjekte, Gravite, Hizmete, Obezite

6 Harfli Kelimeler

Acente, Adapte, Aheste, Alüfte, Antite, Aşüfte, Ateşte, Ekarte, Eksite, Enişte, Erişte, Erkete, Gazete, Günöte, İskete, Kalite, Karate, Komite, Lenfte, Parite, Peçete, Reçete, Sabite, Sabote, Vizite, Yeröte

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Amete, Beste, Börte, Bülte, Ceste, Conte, Çifte, Deste, Dikte, Enöte, Fahte, Forte, Güfte, Kerte, Korte, Köfte, Külte, Liste, Nükte, Pelte, Porte, Sahte, Sekte, Sütte, Şilte, Tafte, Tente, Ünite, Üstte, İbate, İrite, Monte

4 Harfli Kelimeler

Büte, Çete, Erte, Gyte, İşte, Kete, Nite, Rate, Site, Sote, Süte, Üste

3 Harfli Kelimeler

Ate, Öte, İte

2 Harfli Kelimeler

Te

Bazı TE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abnormalite : olağandışılık, kusur, bozukluk, anormalite
acente : acenta
aktüalite : güncellik
alüfte : oynak, alışmış, alışkın, ıffetsiz, iffetsiz
amete : hala, bibi
dekolte : kollarının, açık
elbette : kuşkusuz, elbet, biteviye, bittabi, kolay değil, mis gibi, nasıl, nasılsa, oldu, öyle ya, pekâlâ, tabiî, zahir
elektronegativite : eksiçekerlik
eziyete : göğüs vermek
feodalite : derebeylik
gerçekte : aslında, hakikatte, filvaki
giyinişte : züppe
güfte : söz
güldeste : antoloji, seçki
güneşte : ışık yuvarı
gyte : lisansüstü
iskete : serçegillerden
karate : kuşak bağlama
kereste : kalas, hızarcı, istif
kete : yağlı
marjinalite : farklı, aykırı, marjinal
merhamete : insaf

Bazı TE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


andante :

TDK:
zarf, müzik Adacyo ile andantino arası, yarı yavaş bir biçimde (çalınmak)

deste :
TDK:
1. isim Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
"Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor." - H. Taner
2. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri
3. Elli iki karttan oluşan iskambil kâğıdı
4. matematik Aynı cinsten onluk bir küme
5. spor Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri

sahte :
TDK:
1. sıfat Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
"Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı." - Y. K. Beyatlı
2. Uydurma
3. Gerçek olmayan, yalancı
"Edebiyat dünyamız tereciye tere satmaya kalkışan sahte şöhretlere, üçkâğıtçılara kısa bir zaman için katlanıyor." - B. Necatigil
4. Yapmacık
"Öteki çocuklar mum kesilmişler, sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı." - Ç. Altan

TE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İşte Kızlar Geliyor - Yazar: Milly Johnson...
İşte Kızlar Geliyor! - Yazar: Milly Johnson...
Çifte Alev - Yazar: Octavio Paz
Çifte Vuruş - Yazar: Olivia Cunning
İşte Böyle Güzelim - Yazar: Hülya Adak
Ve İşte Onu Böyle Kaybedersin - Yazar: Junot Diaz
İşte Geldik Gidiyoruz - Yazar: Hayati İnanç
Çifte Tazminat - Yazar: James M. Cain
İşte Deniz, Maria - Yazar: Ferit Edgü

Kelime Bulma Motoru