TE ile biten kelimeler

Sonunda TE harfleri bulunan 210 adet kelime bulunuyor.Sonunda TE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Elektronegativite

14 Harfli Kelimeler

Konvertibilite, Santimantalite

13 Harfli Kelimeler

Disponibilite, Enterkonnekte, Gazetecilikte, Radyoaktivite, Hiperaktivite

12 Harfli Kelimeler

Dispersivite, İstatistikte, Prodüktivite, Simultanéité, Subjektivite, Sübjektivite, Yağlıgüreşte

11 Harfli Kelimeler

Abnormalite, Ciltçilikte, Çiftçilikte, Marjinalite, Objektivite, Orijinalite, Rantabilite, Rasyonalite, Sepicilikte, Spesiyalite, Ufakölçekte, Kredibilite

10 Harfli Kelimeler

Anormalite, Askerlikte, Dezenfekte, Fizibilite, Hekimlikte, Iriölçekte, İllegalite, İriölçekte, Koersivite, Müzikalite, Popülarite, Solidarite, Solubilite, Sürrealite, Üniversite, Viyabilite, Rehabilite, Rölativite, Sekizçifte

9 Harfli Kelimeler

Aktüalite, Anksiyete, Feodalite, Formalite, Frijidite, Gelecekte, Gelenekte, Giyinişte, Görünüşte, Hakikatte, Komandite, Mantalite, Merhamete, Özdecikte, Siyasette, Viskozite, Dörtçifte

8 Harfli Kelimeler

Aktivite, Antikite, Berceste, Birlikte, Fatalite, Geçmişte, Gerçekte, Güldeste, Hümanite, Kapasite, Likidite, Meslekte, Parakete, Peyveste, Piemonte, Plançete, Polarite, Pratikte, Prezante, Tonalite, Trampete, Variante, Zerrişte, Ziyarete, İkiçifte, Kuridite

7 Harfli Kelimeler

Andante, Çekişte, Dekolte, Deruhte, Dibekte, Dölütte, Elbette, Eziyete, Fakülte, Falçete, Ferişte, Fırkate, Firkate, Firkete, Güneşte, Güreşte, Güverte, Güzeşte, Hayrete, İspirte, Kalçete, Kantite, Kemente, Kereste, Küpeşte, Majeste, Mevkute, Otorite, Realite, Rekolte, Servete, Sosyete, Şahrete, Şayeste, Şehvete, Şikeste, Tetikte, Vabeste, Vareste, Varyete, Yedekte, Dansite, Enjekte, Gravite, Hizmete, Obezite

6 Harfli Kelimeler

Acente, Adapte, Aheste, Alüfte, Antite, Aşüfte, Ateşte, Ekarte, Eksite, Enişte, Erişte, Erkete, Gazete, Günöte, İskete, Kalite, Karate, Komite, Lenfte, Parite, Peçete, Reçete, Sabite, Sabote, Vizite, Yeröte

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Amete, Beste, Börte, Bülte, Ceste, Conte, Çifte, Deste, Dikte, Enöte, Fahte, Forte, Güfte, Kerte, Korte, Köfte, Külte, Liste, Nükte, Pelte, Porte, Sahte, Sekte, Sütte, Şilte, Tafte, Tente, Ünite, Üstte, İbate, İrite, Monte

4 Harfli Kelimeler

Büte, Çete, Erte, Gyte, İşte, Kete, Nite, Rate, Site, Sote, Süte, Üste

3 Harfli Kelimeler

Ate, Öte, İte

2 Harfli Kelimeler

Te

Bazı TE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aktivite : canlılık, etkinlik
anksiyete : bunaltı, kaygı
anormalite : abnormalite
askerlikte : silâh başı etmek
börte : benek
çifte : ikili, at, tekme
dibekte : soku
enterkonnekte : bağlantılı, bağlaşımlı
erkete : dikiz
eziyete : göğüs vermek
feodalite : derebeylik
gazetecilikte : sayfalandırmak
güfte : söz
güldeste : antoloji, seçki
hümanite : insanlık
ibate : barındırma
ibâte : yatırma, geceletme
illegalite : illegallik
iriölçekte : makroskobik, katmanlı akış
iskete : serçegillerden
işte : beklediğim, düşündüğüm, aha, ahacık, ahan, bak!, dahacık, ıhı, te
kalite : nitelik
kantite : nicelik
kemente : gökçeağıl
koersivite : gidergenlik
objektivite : nesnellik, objektiflik
özdecikte : dikey titreşim kipleri
peçete : peşkir
realite : gerçek, gerçeklik
sabote : baltalama
servete : başına devlet kuşu konmak
sote : ciğer

Bazı TE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dikte :

TDK:
1. isim Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım
2. Bu biçimde yazdırılan şey

polarite :
TDK:
isim, fizik Bir elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan nitelik

TE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Monte Cristo Kontu - Yazar: Alexandre Dumas
Mavi Liste Denglerin İlk Vakası - Yazar: Wolfgang Schorlau
Monte Kristo Kontu - Yazar: Alexandre Dumas
Monte Kristo - Yazar: Alexandre Dumas
Monte Cristo Kontu - Yazar: Alexandre Dumas
Monte Cristo Kontu 2 Cilt-Kutulu - Yazar: Alexandre Dumas
Monte Kristo - Yazar: Alexandre Dumas

TE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


YUNUS - 54: (O zaman) zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa (azaptan kurtulmak için) elbette onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez.

Kelime Bulma Motoru