TE ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten 181 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Telefotografi, Telgrafçiçeği

12 Harfli Kelimeler

Tedirginliği, Tekerlekleri, Tertipleyici, Teslimiyetçi, Teşrikimesai

11 Harfli Kelimeler

Tekmeleyici, Temizleyici, Terminoloji, Teşrinisani, Temizlemeci, Termoterapi

10 Harfli Kelimeler

Tekerlekçi, Tekerlekli, Teknokrasi, Telekinezi, Temizlikçi, Teratofobi, Termometri

9 Harfli Kelimeler

Tebeşirli, Tecrübeli, Tedarikli, Tehlikeli, Tekabetçi, Tekneleri, Teknoloji, Tekstilci, Telemetri, Teleoloji, Tenteneli, Tepelikli, Terbiyeci, Terbiyeli, Terbiyesi, Terelelli, Terementi, Terletici, Tersaneli, Testereli, Tesviyeci, Tevekkeli, Tezkereci, Tezkireci, Tedarikçi, Tepkimeli, Terbiyevi, Tezkiyesi

8 Harfli Kelimeler

Tecimevi, Tecvitli, Tedbirli, Tedhişçi, Tedhişli, Tekbenci, Teklifli, Teknikçi, Tektenci, Teleksçi, Telepati, Telhisçi, Telsizci, Teltikli, Tembihli, Temkinli, Temsilci, Tenekeci, Tenkitçi, Tenkitli, Teokrasi, Tercihli, Terlikçi, Terliksi, Tertipçi, Tertipli, Tescilli, Tesisini, Tespihçi, Tespihli, Teşhirci, Teşvikçi, Tezhipçi, Tezpişti, Tedavici, Tehditli, Terkipli, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Teberli, Teberri, Tebisgi, Tecelli, Tecezzi, Tecimci, Tedafüi, Tedenni, Tedirgi, Teganni, Teğelti, Teharri, Tehirli, Tekelci, Tekerli, Tekneci, Telakki, Telkari, Temelli, Temenni, Temsili, Tenisçi, Tenkidi, Tenteli, Teogoni, Teoloji, Tepkici, Tepkili, Terakki, Terecci, Tereddi, Terkibi, Teselli, Tesirli, Testici, Teşetti, Tetikçi, Tevakki, Tevilli, Tevkici, Teyelli, Tecrübi, Tedrici, Telekli, Terimli, Tetikli, Tezyini

6 Harfli Kelimeler

Tedavi, Teenni, Tefeci, Tefeli, Tekidi, Telaki, Temadi, Temeli, Tepeli, Tepesi, Terapi, Teravi, Terazi, Tereci, Tesisi, Tevabi, Tevali, Telafi, Teşrii

5 Harfli Kelimeler

Teali, Teati, Tekçi, Tekli, Telli, Telsi, Tenşi, Teori, Tepki, Tepsi, Terfi, Terki, Terli, Tersi, Terzi, Tesri, Testi, Teşci, Teşri, Teşyi, Tevdi, Tevki, Tevsi, Tevzi, Tezli, Tedai, Terbi

4 Harfli Kelimeler

Tehi, Tepi

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


teati : müdâvele
tecezzi : ayrılma, bölünme
tedarikli : hazırlıklı
tedavi : iyileştirme, sağaltım, sağaltma, sağaltma:, deneme tahtası, otama, terapi
tedhişçi : terörist, terorist, terörcü, yıldırıcı, yıldırmacı
tedirginliği : sakin
tedrici : aşamalı, basamaklı, kerteli, kerte kerte
teharrî : aramak, araştırmak, incelemek, araştırılmak
tehi : boş
tekabetçi : kompetitif
tekerli : tekerlekli
teklifli : resmî
tekmeleyici : bönger
tekneci : tekne
teknoloji : yordamlık, uygulayım bilimi, uygulayımbilim
telgrafçiçeği : birçeneklilerden, beyaz
telli : divane, piyano, saz, senfoni orkestrası, yanmaz
teltikli : hatalı, kusurlu
temizleyici : mutahhir
tenekeci : lehimleyen
tenkidî : eleştirmeli, eleştirili, eleştirel
tenkitçi : eleştirici, eleştirmen

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tefeci :

TDK:
isim, ticaret El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
"Silah zoruyla elde edemediğini bir tefeci taktiğiyle pişmiş armut gibi gövdeye indirmeyi umuyordu." - T. Buğra

teltikli :
TDK:
sıfat Hatalı, kusurlu

terelelli :
TDK:
sıfat Hafif ve hoppa
"Sade biraz terelellidir ama ziyanı yok." - R. N. Güntekin

TE ile başlayan İ ile biten İlçe isimleri

Tefenni (Burdur)

TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşk-ı Temsili - Yazar: Uygar Karakaya
Osmanlı'nın Edebi Temsili Tarihsel Romanda Fatih - Yazar: Halim Kara

TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 129: Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?  .

Kelime Bulma Motoru