TE ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten 181 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Telefotografi, Telgrafçiçeği

12 Harfli Kelimeler

Tedirginliği, Tekerlekleri, Tertipleyici, Teslimiyetçi, Teşrikimesai

11 Harfli Kelimeler

Tekmeleyici, Temizleyici, Terminoloji, Teşrinisani, Temizlemeci, Termoterapi

10 Harfli Kelimeler

Tekerlekçi, Tekerlekli, Teknokrasi, Telekinezi, Temizlikçi, Teratofobi, Termometri

9 Harfli Kelimeler

Tebeşirli, Tecrübeli, Tedarikli, Tehlikeli, Tekabetçi, Tekneleri, Teknoloji, Tekstilci, Telemetri, Teleoloji, Tenteneli, Tepelikli, Terbiyeci, Terbiyeli, Terbiyesi, Terelelli, Terementi, Terletici, Tersaneli, Testereli, Tesviyeci, Tevekkeli, Tezkereci, Tezkireci, Tedarikçi, Tepkimeli, Terbiyevi, Tezkiyesi

8 Harfli Kelimeler

Tecimevi, Tecvitli, Tedbirli, Tedhişçi, Tedhişli, Tekbenci, Teklifli, Teknikçi, Tektenci, Teleksçi, Telepati, Telhisçi, Telsizci, Teltikli, Tembihli, Temkinli, Temsilci, Tenekeci, Tenkitçi, Tenkitli, Teokrasi, Tercihli, Terlikçi, Terliksi, Tertipçi, Tertipli, Tescilli, Tesisini, Tespihçi, Tespihli, Teşhirci, Teşvikçi, Tezhipçi, Tezpişti, Tedavici, Tehditli, Terkipli, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Teberli, Teberri, Tebisgi, Tecelli, Tecezzi, Tecimci, Tedafüi, Tedenni, Tedirgi, Teganni, Teğelti, Teharri, Tehirli, Tekelci, Tekerli, Tekneci, Telakki, Telkari, Temelli, Temenni, Temsili, Tenisçi, Tenkidi, Tenteli, Teogoni, Teoloji, Tepkici, Tepkili, Terakki, Terecci, Tereddi, Terkibi, Teselli, Tesirli, Testici, Teşetti, Tetikçi, Tevakki, Tevilli, Tevkici, Teyelli, Tecrübi, Tedrici, Telekli, Terimli, Tetikli, Tezyini

6 Harfli Kelimeler

Tedavi, Teenni, Tefeci, Tefeli, Tekidi, Telaki, Temadi, Temeli, Tepeli, Tepesi, Terapi, Teravi, Terazi, Tereci, Tesisi, Tevabi, Tevali, Telafi, Teşrii

5 Harfli Kelimeler

Teali, Teati, Tekçi, Tekli, Telli, Telsi, Tenşi, Teori, Tepki, Tepsi, Terfi, Terki, Terli, Tersi, Terzi, Tesri, Testi, Teşci, Teşri, Teşyi, Tevdi, Tevki, Tevsi, Tevzi, Tezli, Tedai, Terbi

4 Harfli Kelimeler

Tehi, Tepi

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


teati : müdâvele
teberri : arınma, uzaklaşma
tebisgi : tespih
tedai : çağrışım
tedarikli : hazırlıklı
tedavi : iyileştirme, sağaltım, sağaltma, sağaltma:, deneme tahtası, otama, terapi
tedirgi : perturbation
tedirginliği : sakin
teharrî : aramak, araştırmak, incelemek, araştırılmak
tekabetçi : kompetitif
tekelci : inhisarcı, benimseme
tekerlekli : tekerli, araba, karavan, lokomotif
tektenci : perakendeci
teleoloji : erek bilimi
teltikli : hatalı, kusurlu
temeli : alfabe, kaide, köksüz
temsilci : mümessil, ajan, represant
tepi : içtepi, itki
tepkici : reaksiyoner
terakki : ilerleme, yükselme, gelişme
terapi : sağaltım, tedavi, iyileştirme, ıyileştirme
terbiyeli : müeddep, adabımuaşeret, adam gibi, arguş

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


teali :

TDK:
isim Yükselme, yücelme

terkibî :
TDK:
sıfat Tamlama ile ilgili

terliksi :
TDK:
1. sıfat Terlik biçiminde olan
2. isim, hayvan bilimi Bütün kirpiklilerden, durgun ve kirli sularda yaşayan, yassı gövdeli, bir hücreli hayvan (Paramaecium)

TE ile başlayan İ ile biten İlçe isimleri

Tefenni (Burdur)

TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Parça Tesirli - Yazar: Altay Öktem
Türk Terbiyesi - Yazar: Ziya Gökalp

Kelime Bulma Motoru