TE ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten 181 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve İ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Telefotografi, Telgrafçiçeği

12 Harfli Kelimeler

Tedirginliği, Tekerlekleri, Tertipleyici, Teslimiyetçi, Teşrikimesai

11 Harfli Kelimeler

Tekmeleyici, Temizleyici, Terminoloji, Teşrinisani, Temizlemeci, Termoterapi

10 Harfli Kelimeler

Tekerlekçi, Tekerlekli, Teknokrasi, Telekinezi, Temizlikçi, Teratofobi, Termometri

9 Harfli Kelimeler

Tebeşirli, Tecrübeli, Tedarikli, Tehlikeli, Tekabetçi, Tekneleri, Teknoloji, Tekstilci, Telemetri, Teleoloji, Tenteneli, Tepelikli, Terbiyeci, Terbiyeli, Terbiyesi, Terelelli, Terementi, Terletici, Tersaneli, Testereli, Tesviyeci, Tevekkeli, Tezkereci, Tezkireci, Tedarikçi, Tepkimeli, Terbiyevi, Tezkiyesi

8 Harfli Kelimeler

Tecimevi, Tecvitli, Tedbirli, Tedhişçi, Tedhişli, Tekbenci, Teklifli, Teknikçi, Tektenci, Teleksçi, Telepati, Telhisçi, Telsizci, Teltikli, Tembihli, Temkinli, Temsilci, Tenekeci, Tenkitçi, Tenkitli, Teokrasi, Tercihli, Terlikçi, Terliksi, Tertipçi, Tertipli, Tescilli, Tesisini, Tespihçi, Tespihli, Teşhirci, Teşvikçi, Tezhipçi, Tezpişti, Tedavici, Tehditli, Terkipli, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Teberli, Teberri, Tebisgi, Tecelli, Tecezzi, Tecimci, Tedafüi, Tedenni, Tedirgi, Teganni, Teğelti, Teharri, Tehirli, Tekelci, Tekerli, Tekneci, Telakki, Telkari, Temelli, Temenni, Temsili, Tenisçi, Tenkidi, Tenteli, Teogoni, Teoloji, Tepkici, Tepkili, Terakki, Terecci, Tereddi, Terkibi, Teselli, Tesirli, Testici, Teşetti, Tetikçi, Tevakki, Tevilli, Tevkici, Teyelli, Tecrübi, Tedrici, Telekli, Terimli, Tetikli, Tezyini

6 Harfli Kelimeler

Tedavi, Teenni, Tefeci, Tefeli, Tekidi, Telaki, Temadi, Temeli, Tepeli, Tepesi, Terapi, Teravi, Terazi, Tereci, Tesisi, Tevabi, Tevali, Telafi, Teşrii

5 Harfli Kelimeler

Teali, Teati, Tekçi, Tekli, Telli, Telsi, Tenşi, Teori, Tepki, Tepsi, Terfi, Terki, Terli, Tersi, Terzi, Tesri, Testi, Teşci, Teşri, Teşyi, Tevdi, Tevki, Tevsi, Tevzi, Tezli, Tedai, Terbi

4 Harfli Kelimeler

Tehi, Tepi

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tebisgi : tespih
tecezzi : ayrılma, bölünme
tecimci : tüccar
tecimevi : ticarethane, temizleme
tecrübi : deneysel
tedarikli : hazırlıklı
tedirginliği : sakin
tekneci : tekne
tekneleri : dalgakıran
teleoloji : erek bilimi
telepati : öteduyum, uza duyum
telli : divane, piyano, saz, senfoni orkestrası, yanmaz
tembihli : uyarılmış, hatırlatılmış
temelli : sürekli, kalıcı, devamlı, daimî, büsbütün, tamamen, asaleten
teokrasi : din erki, dincierki
teori : kuram, nazariye
tepeli : tepeli tarla kuşu
terapi : sağaltım, tedavi, iyileştirme, ıyileştirme
teravi : teravi namazı, teravih
terazi : zodyakta, mizan, vücudun, burçlar kuşağı, tarta, vezne, zodyak
terbiyeci : eğitimci, pedagog, müeddib, rab

Bazı TE ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


teenni :

TDK:
isim İlerisini düşünerek acelesiz iş görme, ağır davranma

temadi :
TDK:
isim Sürme, sürüp gitme, uzama

temizleyici :
TDK:
1. isim Buhar makineleri aracılığıyla temizleme işini yapan kimse
2. Bu işin yapıldığı yer
3. sıfat Temizleme özelliği olan
"Temizleyici krem."

TE ile başlayan İ ile biten İlçe isimleri

Tefenni (Burdur)

Kelime Bulma Motoru