TES ile başlayan kelimeler

Başında TES harfleri bulunan 71 adet kelime bulunuyor.Başında TES harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TES harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TES harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Teslimiyetçilik

13 Harfli Kelimeler

Tesellisizlik, Tesettürlülük, Teslimatçılık

12 Harfli Kelimeler

Tesisatçılık, Teslimiyetçi, Testerelemek, Tesviyecilik

11 Harfli Kelimeler

Tespihçilik, Testereleme, Testosteron, Tesviyeruhu, Tesadüfilik, Tesirsizlik

10 Harfli Kelimeler

Tesellisiz, Tesettürlü, Teslimatçı, Teslimiyet, Testicilik, Tesirlilik

9 Harfli Kelimeler

Tesadüfen, Tescilsiz, Tesisatçı, Testereli, Tesviyeci

8 Harfli Kelimeler

Tescilli, Tesellüm, Teselsül, Tesettür, Teseyyüp, Teshilat, Tesirsiz, Tesisini, Teslimat, Tespihçi, Tespihli, Testilik, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Tesadüf, Tesahup, Tesalüp, Tesanüt, Teselli, Tesirli, Tesisat, Teskere, Tesmiye, Tesniye, Testere, Testici, Tesviye

6 Harfli Kelimeler

Tescil, Tesdis, Teshil, Teshin, Teshir, Tesisi, Teskin, Teslim, Teslis, Tespih, Tespit, Testis, Tesvit

5 Harfli Kelimeler

Tesik, Tesir, Tesis, Tesit, Tesri, Testi

4 Harfli Kelimeler

Test

Bazı TES ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tesadüf : rastlantı, rast geliş, rast
tesadüfi : rastlantısal
tesadüfî : raslantı
tesahup : benimseme
teselli : avunma, avuntu, avunç, abınç, avınç, avıngu, avutma, yuvanç
tesettürlü : örtünen
teseyyüp : kayıtsızlık, tembellik, ihmalcilik
teshil : kolaylaştırma
teshilat : kolaylaştırmalar
teshin : ısıtma
teshir : büyüleme
tesirsiz : etkisiz, nötr
tesis : yapma, kurma, kuruluş, düzen, kurum, makine mühendisi, telekomünikasyon mühendisi, telekomünikasyon teknisyeni
tesisat : döşem, kurumlar, donanım, elektronik mühendisi
tesisatçı : döşemci, döşeyici
tesisatçılık : döşemcilik
tesisi : elektrik teknisyeni, gemi mühendisi
tesisini : elektrik istihsal mühendisi, elektrik mühendisi, havacılık mühendisi
tesit : kutlama
teskin : acı, öfke, yatıştırma
teslim : bırakma, devretme

Bazı TES ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tesirli :

TDK:
sıfat Etkili
"Eski terbiyeyi bilmesi de muhakkak tesirli oluyordu." - A. Ş. Hisar

teskin :
TDK:
isim Acı, öfke, heyecan vb. duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
"Ev sahibi erkek beni, kadın da onu teskine uğraşıyordu." - B. Felek

teslimatçı :
TDK:
isim Teslimat işiyle uğraşan kimse

TES ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 14: İçimizde, (Allah'a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır.
NEML - 31: «Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)».
KALEM - 35: Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?.

Kelime Bulma Motoru