TE ile başlayan N ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve N ile biten 86 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve N ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve N ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve N ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Telekomünikasyon

13 Harfli Kelimeler

Temizliğinden

12 Harfli Kelimeler

Tembellikten, Tebdilimekan

11 Harfli Kelimeler

Testosteron

10 Harfli Kelimeler

Teberrüken, Tefsireden, Tehlikeden, Tekmeleyen, Televizyon, Temelinden, Terebentin, Termosifon

9 Harfli Kelimeler

Teknisyen, Teorikman, Teorisyen, Tesadüfen

8 Harfli Kelimeler

Tebeyyün, Tecennün, Tedirgin, Tedricen, Tedviren, Tekehhün, Tekevvün, Tekniğin, Tekraren, Telmihen, Temeddün, Temelden, Tepkiyen, Tercihan, Tercüman, Terilgen, Terleten, Tevfikan, Teysıran, Tezelden, Tezgenin, Tedbiren, Tercihen

7 Harfli Kelimeler

Tecimen, Tekiden, Telatin, Telefon, Temiren, Tepeden, Terfian, Terilen, Tevazün, Terfien

6 Harfli Kelimeler

Teavün, Tebyin, Tedfin, Tedvin, Teflon, Teğmen, Tekfin, Tekten, Tekvin, Telfin, Telken, Telkin, Temkin, Temren, Temrin, Teoman, Tepken, Tepkin, Terden, Terhin, Terkin, Termin, Teshin, Teskin, Teşrin, Tezgen, Tezyin, Tendon, Tersin

5 Harfli Kelimeler

Tedan, Tegen, Tekin, Telin, Temin

4 Harfli Kelimeler

Tein

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TE ile başlayan N ile biten kelimelerin eş anlamlıları


teavün : yardımlaşma
tebyîn : belirtme
tecennün : çıldırma, delirme
tedfin : gömme
tedirgin : rahatı, bizar, huzursuz, huzurunu kaçırmak, rahatsız, sıkıntısı olmak
tefsireden : müfessir
tegen : değerli
tehlikeden : ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olm, maceracı
tekehhün : kahinlik
tekiden : üsteleyerek
tekraren : tekrarlanarak, defalarca
tekten : perakende
tekvin : oluşturma, yaratış, yaratma
telefon : haberleşme servisi nezaretçisi, haberleşme teknikeri, hat, hat bekçisi, hat çekmek, iletişim, kanal, radyolink, telekomünikasyon teknikeri
telfin : takoz
telkin : aşılama, esinleme, talkın
tembellikten : paslanmak
temelden : cezrî
temelinden : esasen
temiren : ok
temizliğinden : arslan yatağından bellidir
temkin : ağırbaşlılık, sakınım
teorisyen : kuramcı, nazariyeci
tepeden : yukarıdan
tepken : kimyasal örüt
tercüman : çevirici, dilmaç, çevirmen

Bazı TE ile başlayan N ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


telâtin :

TDK:
telatin

telfin :
TDK:
isim Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası, takoz

temren :
TDK:
isim, spor Cirit ucu

TE ile başlayan N ile biten İlçe isimleri

Tercan (Erzincan)
Tekman (Erzurum)

TE ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İkonoskop - Televizyon Dünyam ve Sevgili Dostlarım - Yazar: Faruk Bayhan

Kelime Bulma Motoru