TEH ile başlayan kelimeler

Başında TEH harfleri bulunan 28 adet kelime bulunuyor.Başında TEH harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TEH harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TEH harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tehlikesizlik

12 Harfli Kelimeler

Tehditkarlık, Tehlikelilik

10 Harfli Kelimeler

Tehiriicra, Tehlikeden, Tehlikeler, Tehlikesiz

9 Harfli Kelimeler

Tehditkar, Tehditler, Tehditsiz, Tehlikeli

8 Harfli Kelimeler

Tehaşşüd, Tehevvür, Teheyyüç, Tehirsiz, Tehditli

7 Harfli Kelimeler

Tehacüm, Tehalüf, Tehalük, Teharri, Tehirli, Tehlike

6 Harfli Kelimeler

Tehcir, Tehdit, Tehyiç, Tehzil

5 Harfli Kelimeler

Tehir

4 Harfli Kelimeler

Tehi

Bazı TEH ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tehacüm :

TDK:
1. isim Birlikte ve birden hücum etme, saldırma
2. Üşüşme, bir yere toplaşma

tehdit :
TDK:
isim Gözdağı
"Bütün memurlar bu tehditlere gülüp geçiyorlardı." - T. Halman

tehiriicra :
TDK:
isim, hukuk Yürütmenin durdurulması

TEH ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tehdit Vektörü - Yazar: Mark Greaney
Tehdit Mektupları - Yazar: Aslı Biçen
Vampir Alacakaranlığı - Tehdit - Yazar: Sebastian Rook
Tehdit Altında - Yazar: Wilbur Smith
Bir Asırlık Kan Davası 1915-2015 Tehcir ve Propaganda - Yazar: Mehmet Mert Çam
Tehcir Çocukları - Yazar: İrfan Palalı
M.K. Adlı Çocuğun Tehcir Anıları - Yazar: Baskın Oran

TEH ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NUH - 2, 3, 4: Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!  .
ALİ İMRAN - 28: Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah, kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır.

Kelime Bulma Motoru