TE ile başlayan Z ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve Z ile biten 67 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve Z ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve Z ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve Z ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teferruatsız

11 Harfli Kelimeler

Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Tenzilatsız, Tevekkülsüz

10 Harfli Kelimeler

Tebeşirsiz, Tecrübesiz, Tedariksiz, Tehlikesiz, Teminatsız, Tenasüpsüz, Tentenesiz, Terbiyesiz, Tesellisiz, Telefonsuz

9 Harfli Kelimeler

Tedbirsiz, Tedhişsiz, Tehditsiz, Teklifsiz, Teltiksiz, Temkinsiz, Tertipsiz, Tescilsiz, Tekrarsız, Tembihsiz, Tenkitsiz, Terkipsiz, Tevazusuz

8 Harfli Kelimeler

Teberrüz, Tebersiz, Tefeyyüz, Tehirsiz, Tekinsiz, Telaşsız, Temelsiz, Temerküz, Temeyyüz, Temposuz, Tentesiz, Tepkisiz, Tertemiz, Tesirsiz, Teyakkuz, Telaffuz

7 Harfli Kelimeler

Tebarüz, Tecavüz, Telekız, Temaruz, Temayüz, Tenakuz, Tepegöz, Tepesiz

6 Harfli Kelimeler

Tearuz, Tebyiz, Tecviz, Teçhiz, Tefviz, Telsiz, Te­miz, Temmuz, Temyiz, Tengiz

5 Harfli Kelimeler

Tekiz, Temiz

3 Harfli Kelimeler

Tez

Bazı TE ile başlayan Z ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tearuz : çatışma
tebarüz : belirme, görünme
teberrüz : görünme
tecrübesiz : deneyimsiz, sınaksız, acemi, acemi çaylak, çaylak, çoluk çocuk elinde kalmak
teçhiz : donatma, donatım
tefeyyüz : yükselme, ilerleme
tefviz : ihale, dağıtma
tehirsiz : gecikmesiz
tehlikesiz : emin, iyicil, korkusuz, muhatarasız, selim
tekerleksiz : kondisyon bisikleti
tekinsiz : uğursuz, tabu, netameli
teklifsiz : samimî, lâubalî
telaffuz : sesletim
telâffuz : söyleyiş, söyleniş, boğumlanma, söylem
telekız : fahişe
telsiz : haberleşme servisi nezaretçisi
teltiksiz : kusursuz, hatırsız, yanlışsız, hatasız
temayüz : sivrilme, seçkinleşme
temeyyüz : sivrilme
temiz : kirli, lekeli, pis, pak, yanlışsız, necip, nezih, iyi

Bazı TE ile başlayan Z ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tedariksiz :

TDK:
1. sıfat Önceden gereken şeyleri sağlamamış olan, hazırlıksız
2. zarf Önceden gereken şeyleri sağlamadan, hazırlıksız bir biçimde
"Ya doktor alelade bir dâhilî hasta zanneder de tedariksiz gelirse?" - P. Safa

telâşsız :
TDK:
telaşsız

temposuz :
TDK:
1. sıfat Temposu olmayan
2. Temposu bozuk olan

TE ile başlayan Z ile biten İlçe isimleri

Tekirdağ Merkez (Tekirdağ)

TE ile başlayan Z ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tesirsiz Parçalar - Yazar: Ali Lidar
Seni Tertemiz Bir Geceye Gömdüm - Yazar: Eren Kazım...
Tekerleksiz Bisikletler - Yazar: Cem Akaş
Tesirsiz Parçalar - Yazar: Ali Lidar

TE ile başlayan Z ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ABESE - 11, 12, 13, 14, 15, 16: Hayır! Şüphesiz bunlar (âyetler), değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an'dan) öğüt alır.
ALİ İMRAN - 15: (Resûlüm!) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takvâ sahipleri için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür.
MERYEM - 19: Melek: Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim, dedi.

Kelime Bulma Motoru