TE ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve T ile biten 87 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve T ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve T ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve T ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Tentürdiyot, Terkibibent

10 Harfli Kelimeler

Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet

9 Harfli Kelimeler

Teessürat, Teferruat, Teknokrat, Tendürüst, Termostat, Tezahürat, Teknokent

8 Harfli Kelimeler

Tebaiyet, Tebdilat, Tebligat, Teceddüt, Tecerrüt, Teçhizat, Tedrisat, Teferrüt, Tefrikat, Tefrişat, Telekart, Tembihat, Temerrüt, Tenkisat, Tensikat, Tenvirat, Tereddüt, Terorist, Terörist, Tertibat, Teshilat, Teslimat, Teşehhüt, Teşettüt, Teşrifat, Tetkikat, Tevellüt, Tevliyet, Tezniyat, Tezvirat, Tezyinat, Tenzilat, Terapist, Teşkilat, Tevkifat

7 Harfli Kelimeler

Teeyyüt, Tefavüt, Telefat, Teminat, Tesanüt, Tesisat, Tevdiat, Tevziat, Teyidat, Tezayüt, Teokrat

6 Harfli Kelimeler

Tecdit, Tecrit, Tecvit, Tefrit, Tehdit, Tekaüt, Teleüt, Temcit, Temdit, Tenkit, Termit, Tespit, Tesvit, Teşdit, Tevhit, Tevlit, Tevrat, Tezyit, Terdit

5 Harfli Kelimeler

Teğet, Tekit, Tekst, Tesit, Teyit, Tezat, Teist

4 Harfli Kelimeler

Test, Teşt

Bazı TE ile başlayan T ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tebaiyet : kanun, uyma
tebligat : bildirim, bildiri
tecdit : yenileme, tazeleme
teceddüt : yenileşme, yenilik, ilerletme
tecerrüt : sıyrılma, soyutlanma, ayrılma
teçhizat : donatı, satınalma mümessili
tedrisat : öğretim
teessürat : acılar, üzüntüler, sıkıntılar
tefavüt : farklılık
teferruat : ayrıntılar, ayrıntı
teferrüt : tek, sivrilme, ayrılaşma
tekaüt : emekli, emeklilik, oturmak, emekli olmak
tekit : kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme, pekitme
teknokrat : uygulayımcı
temcit : recep
temdit : uzatma, sürdürme
temerrüt : direnim, direnme, ödemezlik
tendürüst : dinç, sağlam
tenkisat : azaltmalar, eksiltmeler
tenkit : eleştirme, eleştiri, noktalama
tensikat : düzenlemeler
tenvirat : aydınlatma, ışıklandırma
tereddüt : kararsızlık

Bazı TE ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tebaiyet :

TDK:
1. isim Kanun, buyruk vb.ne uyma
2. Devlete veya güçlü kişiye bağlanma

teminat :
TDK:
isim Güvence
"Sen de bana teminat olarak peşin iki yüz lira ver, işe girince iade edeyim." - N. F. Kısakürek

tezyit :
TDK:
isim Çoğaltma, artırma

TE ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tereddüt ve Tefekkür - Yazar: Hilmi Uçan

Kelime Bulma Motoru