TEV ile başlayan kelimeler

Başında TEV harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.Başında TEV harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TEV harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TEV harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tevekkülsüzlük

11 Harfli Kelimeler

Tevekkülsüz

10 Harfli Kelimeler

Tevekkülle, Teveklemek, Tevellütlü, Tevkifhane, Tevekküllü

9 Harfli Kelimeler

Tevekkeli, Tevekleme, Tevazusuz

8 Harfli Kelimeler

Tevahhuş, Tevakkuf, Tevazulu, Teveccüh, Tevehhüm, Tevekkel, Tevekkül, Tevellüt, Teverrüm, Tevessül, Tevettür, Tevfikan, Tevliyet, Tevkifat

7 Harfli Kelimeler

Tevafuk, Tevakki, Tevarüs, Tevatür, Tevazün, Tevdiat, Tevessü, Tevilli, Tevkici, Tevriye, Tevziat

6 Harfli Kelimeler

Tevabi, Tevali, Tevazu, Tevbih, Tevcih, Tevhid, Tevhit, Tevkif, Tevkil, Tevlit, Tevrat, Tevsik, Tevşih, Tevfik

5 Harfli Kelimeler

Tevdi, Tevek, Tevil, Tevir, Tevki, Tevsi, Tevzi

Bazı TEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tevafuk : uyma
tevahhuş : ürkme, ürküntü
tevakki : sakınma, korunma, çekinme
tevakkuf : durma, duraklama, eğleşme
tevazu : gösterişsizlik, mahviyyet
tevazulu : uysal
tevbih : paylama
tevcih : yöneltme, makam, ikizleme
tevdi : verme, bırakma, onaylanması
tevdiat : yatırım, mevduat
teveccüh : hoşlanma, sevme
tevek : asma, kavun, çotuk
tevekkeli : boşuna, sebepsiz, rastgele, boşyere
tevekkülle : inşallahla maşallahla
tevellüt : doğum, doğma
tevellütlü : doğumlu
tevessü : genişleme, yayılma
tevessül : başlama, girişme
tevettür : gerilme, gerilim
tevfikan : uyarak
tevhid : allah'ı
tevhit : birleştirme, tektanrıcılık, birleme
tevil : çevri, çevirmece
tevilli : müevvel
tevir : türlü
tevkici : nişancı

Bazı TEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tevek :

TDK:
1. isim Asma, kavun, karpuz vb. bitkilerin sürgünü veya dalı
2. Üzüm kütüğü, çotuk

tevekleme :
TDK:
isim Teveklemek işi

tevsik :
TDK:
isim Belgeleme

TEV ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 12: «Hem, bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz, Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. ».
RAD - 30: (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkâr ediyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. O'ndan başka tanrı yoktur. Sadece O'na tevekkül ettim ve dönüş sadece O'nadır.
ZUMER - 38: Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, elbette «Allah'tır» derler. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar.

Kelime Bulma Motoru