TEV ile başlayan kelimeler

Başında TEV harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.Başında TEV harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TEV harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TEV harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tevekkülsüzlük

11 Harfli Kelimeler

Tevekkülsüz

10 Harfli Kelimeler

Tevekkülle, Teveklemek, Tevellütlü, Tevkifhane, Tevekküllü

9 Harfli Kelimeler

Tevekkeli, Tevekleme, Tevazusuz

8 Harfli Kelimeler

Tevahhuş, Tevakkuf, Tevazulu, Teveccüh, Tevehhüm, Tevekkel, Tevekkül, Tevellüt, Teverrüm, Tevessül, Tevettür, Tevfikan, Tevliyet, Tevkifat

7 Harfli Kelimeler

Tevafuk, Tevakki, Tevarüs, Tevatür, Tevazün, Tevdiat, Tevessü, Tevilli, Tevkici, Tevriye, Tevziat

6 Harfli Kelimeler

Tevabi, Tevali, Tevazu, Tevbih, Tevcih, Tevhid, Tevhit, Tevkif, Tevkil, Tevlit, Tevrat, Tevsik, Tevşih, Tevfik

5 Harfli Kelimeler

Tevdi, Tevek, Tevil, Tevir, Tevki, Tevsi, Tevzi

Bazı TEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tevabi : maiyet
tevafuk : uyma
tevahhuş : ürkme, ürküntü
tevakki : sakınma, korunma, çekinme
tevakkuf : durma, duraklama, eğleşme
tevatür : söylenti
tevazu : gösterişsizlik, mahviyyet
tevbih : paylama
tevcih : yöneltme, makam, ikizleme
tevdi : verme, bırakma, onaylanması
tevdiat : yatırım, mevduat
teveccüh : hoşlanma, sevme
tevek : asma, kavun, çotuk
tevekkeli : boşuna, sebepsiz, rastgele, boşyere
tevekkülle : inşallahla maşallahla
tevellütlü : doğumlu
tevessü : genişleme, yayılma
tevessül : başlama, girişme
tevettür : gerilme, gerilim
tevfikan : uyarak
tevhid : allah'ı
tevhit : birleştirme, tektanrıcılık, birleme
tevil : çevri, çevirmece
tevilli : müevvel
tevir : türlü
tevkici : nişancı
tevkif : durdurma

Bazı TEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tevkif :

TDK:
1. isim Durdurma
2. hukuk Bir suç dolayısıyla birini tutuklama

Tevrat :
TDK:
özel, isim, din b. (***) Hz. Musa ya indirilen ve Tanrı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı, Ahd-i Atik

tevsik :
TDK:
isim Belgeleme

TEV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tevafuk - Hikayeler - Yazar: İbrahim Kaya

TEV ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 7: Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

Kelime Bulma Motoru