TEV ile başlayan kelimeler

Başında TEV harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.Başında TEV harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TEV harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TEV harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tevekkülsüzlük

11 Harfli Kelimeler

Tevekkülsüz

10 Harfli Kelimeler

Tevekkülle, Teveklemek, Tevellütlü, Tevkifhane, Tevekküllü

9 Harfli Kelimeler

Tevekkeli, Tevekleme, Tevazusuz

8 Harfli Kelimeler

Tevahhuş, Tevakkuf, Tevazulu, Teveccüh, Tevehhüm, Tevekkel, Tevekkül, Tevellüt, Teverrüm, Tevessül, Tevettür, Tevfikan, Tevliyet, Tevkifat

7 Harfli Kelimeler

Tevafuk, Tevakki, Tevarüs, Tevatür, Tevazün, Tevdiat, Tevessü, Tevilli, Tevkici, Tevriye, Tevziat

6 Harfli Kelimeler

Tevabi, Tevali, Tevazu, Tevbih, Tevcih, Tevhid, Tevhit, Tevkif, Tevkil, Tevlit, Tevrat, Tevsik, Tevşih, Tevfik

5 Harfli Kelimeler

Tevdi, Tevek, Tevil, Tevir, Tevki, Tevsi, Tevzi

Bazı TEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tevabi : maiyet
tevafuk : uyma
tevahhuş : ürkme, ürküntü
tevakki : sakınma, korunma, çekinme
tevakkuf : durma, duraklama, eğleşme
tevatür : söylenti
tevazu : gösterişsizlik, mahviyyet
tevazulu : uysal
tevcih : yöneltme, makam, ikizleme
tevdiat : yatırım, mevduat
teveccüh : hoşlanma, sevme
tevek : asma, kavun, çotuk
tevekkeli : boşuna, sebepsiz, rastgele, boşyere
tevellütlü : doğumlu
tevessü : genişleme, yayılma
tevessül : başlama, girişme
tevettür : gerilme, gerilim
tevfikan : uyarak
tevhid : allah'ı
tevhit : birleştirme, tektanrıcılık, birleme
tevil : çevri, çevirmece
tevilli : müevvel
tevir : türlü
tevkici : nişancı
tevkif : durdurma, tutuklama
tevkifhane : tutukevi, tutuk evi
tevlit : doğurtma

Bazı TEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tevek :

TDK:
1. isim Asma, kavun, karpuz vb. bitkilerin sürgünü veya dalı
2. Üzüm kütüğü, çotuk

tevhit :
TDK:
1. isim, din b. (***) Allah ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma
2. din b. (***) Tek tanrıcılık
3. edebiyat Divan edebiyatında Allah ı övmek için yazılan manzume
4. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme

tevki :
TDK:
1. isim Padişah fermanlarına çekilen tuğra
2. Bu tuğrayı taşıyan ferman

TEV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tevhid Fuzuli - Yazar: Mahmut Kaplan
Risale-i Tevhid (İnceleme, Metin, Dizin) - Yazar: Muhsine Börekçi
Tevafuk - Hikayeler - Yazar: İbrahim Kaya

TEV ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 110: Allah o zaman şöyle diyecek: «Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrail) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim; kendilerine apaçık deliller (mucizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler, «Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir» demişlerdi.
ARAF - 150: Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce: «Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?» dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin (Harun'un) başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): «Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma!» dedi.
ARAF - 157: Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Peygamber'e uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O Peygamber'e inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nûr'a (Kur'an'a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.

Kelime Bulma Motoru