TE ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve E ile biten 185 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Temellendirebilme, Teşkilatlanabilme

16 Harfli Kelimeler

Terbiyesizcesine

15 Harfli Kelimeler

Tecahülüarifane, Terbiyesizleşme, Tekrarlanabilme, Tekrarlatabilme, Tekrarlayabilme, Tellendirebilme, Temellendirilme, Tertipleyebilme, Tezgahlayabilme

14 Harfli Kelimeler

Tembelleştirme, Termikleştirme, Temizlenebilme, Temizletebilme, Temizleyebilme, Tetikleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Tedirginleşme, Tekelleştirme, Telefonometre, Temellendirme, Temelleştirme, Temizlettirme, Terimleştirme

12 Harfli Kelimeler

Tebeşirleşme, Tecrübesizce, Tekdüzeleşme, Teneffüshane, Terbiyesizce, Teşekkürname, Tebeşirlenme, Tembelcesine, Tenzilirütbe, Tepelemesine

11 Harfli Kelimeler

Tedarikleme, Tedbirsizce, Teklifsizce, Telgrafhane, Tellendirme, Tembelleşme, Tembihlenme, Terbiyeleme, Tertiplenme, Testereleme, Tezleştirme, Tebeşirleme, Telgrafname, Terazilenme, Tertipletme

10 Harfli Kelimeler

Tekelleşme, Tekerlenme, Tekmelenme, Tekmilleme, Tembelhane, Tembihleme, Temellenme, Temelleşme, Temizlenme, Temizletme, Temkinlice, Temlikname, Tenekeleme, Tephirhane, Terazileme, Tereddütle, Terkiphane, Termometre, Tertipleme, Teşrihhane, Tetikleşme, Tevekkülle, Tevkifhane, Teyellenme, Tekmeletme, Tepindirme

9 Harfli Kelimeler

Tekaüdiye, Tekerleme, Tekmeleme, Telemetre, Tellaliye, Temellice, Temizleme, Tepelenme, Tepeletme, Tepikleme, Tepirleme, Terbiyeye, Tercihane, Terslenme, Tersleşme, Terzihane, Tevekleme, Teyelleme, Teyzezade, Tepebilme, Terbiyece, Tetikleme

8 Harfli Kelimeler

Tekeline, Tekgövde, Tekleşme, Telesime, Telesine, Teleütçe, Tellenme, Tembelce, Tepeleme, Tepserme, Terekeme, Terletme, Tersinme, Tersleme, Terütaze, Tezleşme, Tekeseme, Telletme

7 Harfli Kelimeler

Tebriye, Tecrübe, Tecziye, Tehlike, Tekdüze, Tekleme, Telleme, Tellice, Temriye, Tencere, Tenkıye, Tenkiye, Tennure, Tentene, Tepilme, Tepinme, Tepişme, Tepkime, Terbiye, Tercüme, Terleme, Termiye, Tersane, Tersine, Teskere, Tesmiye, Tesniye, Testere, Tesviye, Tetikte, Tevriye, Tezkere, Tezkire, Tezkiye, Tezleme, Temizce

6 Harfli Kelimeler

Tediye, Telaşe, Teleke, Teleme, Teneke, Terane, Tereçe, Tereke, Teşeke, Tezene

5 Harfli Kelimeler

Tegre, Teğme, Tekçe, Tekke, Tekme, Tekne, Telve, Temre, Tenbe, Tenge, Tenke, Tente, Tepke, Tepme, Terme, Teşne, Teyze, Tezce

4 Harfli Kelimeler

Tefe, Teke, Tepe, Tere

2 Harfli Kelimeler

Te

Bazı TE ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tecahülüarifane : tecahülüarif, bilmezlikten gelme
tegre : daire, çevre, civar, etraf
tekdüze : değişmeksizin, düzenli, değişmeyerek, muttarit, yeknesak, monoton, bitevi, biteviye, kuru, tek örnek
tekeline : fikir
tekerleme : çoğunlukla
temelleşme : teessüs
temizlenme : arınma
tenkıye : lavman
terbiye : eğitim, görgü, tekstil teknikeri
tere : turpgillerden, gedime
tereke : bırakıt, miras
termometre : sıcakölçer, sıcaklıkölçer, derece
tersine : beklenilenin, bilakis, aksine
terütaze : körpe
tesmiye : adlandırma, ad koymak
testere : destere, diş
teşekkürname : teşekkür
tetikte : alesta, müteyakkız, terilgen
tevkifhane : tutukevi, tutuk evi
teyze : ana yarısı, dayze, kuzen, kuzin, teyze, ana yarısıdır

Bazı TE ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tembelce :

TDK:
zarf Tembel bir biçimde, tembelcesine

tenkiye :
TDK:
1. isim Anüsten su vererek kalın bağırsağın içini temizleme
2. Bu iş için kullanılan araç

tepke :
TDK:
1. isim, biyoloji Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı, refleks
2. ruh bilimi Dıştan veya içten gelen bir uyarım sonucunda organizmada tepkilere yol açan istemsiz sinir etkinliği, refleks

TE ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Terme (Samsun)

TE ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gül ve Telve - Yazar: Seyhan Erözçelik

Kelime Bulma Motoru