TE ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve E ile biten 185 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Temellendirebilme, Teşkilatlanabilme

16 Harfli Kelimeler

Terbiyesizcesine

15 Harfli Kelimeler

Tecahülüarifane, Terbiyesizleşme, Tekrarlanabilme, Tekrarlatabilme, Tekrarlayabilme, Tellendirebilme, Temellendirilme, Tertipleyebilme, Tezgahlayabilme

14 Harfli Kelimeler

Tembelleştirme, Termikleştirme, Temizlenebilme, Temizletebilme, Temizleyebilme, Tetikleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Tedirginleşme, Tekelleştirme, Telefonometre, Temellendirme, Temelleştirme, Temizlettirme, Terimleştirme

12 Harfli Kelimeler

Tebeşirleşme, Tecrübesizce, Tekdüzeleşme, Teneffüshane, Terbiyesizce, Teşekkürname, Tebeşirlenme, Tembelcesine, Tenzilirütbe, Tepelemesine

11 Harfli Kelimeler

Tedarikleme, Tedbirsizce, Teklifsizce, Telgrafhane, Tellendirme, Tembelleşme, Tembihlenme, Terbiyeleme, Tertiplenme, Testereleme, Tezleştirme, Tebeşirleme, Telgrafname, Terazilenme, Tertipletme

10 Harfli Kelimeler

Tekelleşme, Tekerlenme, Tekmelenme, Tekmilleme, Tembelhane, Tembihleme, Temellenme, Temelleşme, Temizlenme, Temizletme, Temkinlice, Temlikname, Tenekeleme, Tephirhane, Terazileme, Tereddütle, Terkiphane, Termometre, Tertipleme, Teşrihhane, Tetikleşme, Tevekkülle, Tevkifhane, Teyellenme, Tekmeletme, Tepindirme

9 Harfli Kelimeler

Tekaüdiye, Tekerleme, Tekmeleme, Telemetre, Tellaliye, Temellice, Temizleme, Tepelenme, Tepeletme, Tepikleme, Tepirleme, Terbiyeye, Tercihane, Terslenme, Tersleşme, Terzihane, Tevekleme, Teyelleme, Teyzezade, Tepebilme, Terbiyece, Tetikleme

8 Harfli Kelimeler

Tekeline, Tekgövde, Tekleşme, Telesime, Telesine, Teleütçe, Tellenme, Tembelce, Tepeleme, Tepserme, Terekeme, Terletme, Tersinme, Tersleme, Terütaze, Tezleşme, Tekeseme, Telletme

7 Harfli Kelimeler

Tebriye, Tecrübe, Tecziye, Tehlike, Tekdüze, Tekleme, Telleme, Tellice, Temriye, Tencere, Tenkıye, Tenkiye, Tennure, Tentene, Tepilme, Tepinme, Tepişme, Tepkime, Terbiye, Tercüme, Terleme, Termiye, Tersane, Tersine, Teskere, Tesmiye, Tesniye, Testere, Tesviye, Tetikte, Tevriye, Tezkere, Tezkire, Tezkiye, Tezleme, Temizce

6 Harfli Kelimeler

Tediye, Telaşe, Teleke, Teleme, Teneke, Terane, Tereçe, Tereke, Teşeke, Tezene

5 Harfli Kelimeler

Tegre, Teğme, Tekçe, Tekke, Tekme, Tekne, Telve, Temre, Tenbe, Tenge, Tenke, Tente, Tepke, Tepme, Terme, Teşne, Teyze, Tezce

4 Harfli Kelimeler

Tefe, Teke, Tepe, Tere

2 Harfli Kelimeler

Te

Bazı TE ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tecrübesizce : sazan gibi
tecziye : cezalandırma
tegre : daire, çevre, civar, etraf
teğme : değme, seçkin, farklı
tekçe : müfret
tekme : çifte, tepik, tepme
telve : rüsub, rüsup
teneke : kesme, kutu, tenke
tennure : yakasız, yırtmaçlı
tepeleme : doruklama
termometre : sıcakölçer, sıcaklıkölçer, derece
tersane : gemilik, tezgâh
tertipleme : yaratu
tesniye : ikil
tetikte : alesta, müteyakkız, terilgen
tevriye : artsama
tezkere : pusula, betik, kâğıt, mazeret kâğıdı, tezkire
tezkire : tezkere
tezkiye : aklama
tezleşme : tezlik
tezleştirme : tacil

Bazı TE ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tekleme :

TDK:
isim Teklemek işi

tellendirme :
TDK:
isim Tellendirmek işi

tersine :
TDK:
zarf Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
"Sesimi duyan Ayça da geliyor yanıma, kardeşinin tersine ilgiyle sokuluyor bana." - A. Ümit

TE ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Terme (Samsun)

TE ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türkçenin İnkişafı İçin Tercüme - Yazar: Ş. Alparslan Yasa

Kelime Bulma Motoru