TE ile başlayan R ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve R ile biten 92 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve R ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve R ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve R ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Teceddütperver

13 Harfli Kelimeler

Terakkiperver

12 Harfli Kelimeler

Telesekreter, Termonükleer

10 Harfli Kelimeler

Tecavüzkar, Tehlikeler, Tekerçalar, Temperatür, Tepegözler

9 Harfli Kelimeler

Tedaviler, Tehditkar, Tehditler, Teklifler, Telcikler, Teleradar, Tembihler, Termitler, Termosfer, Teşvikkar, Tezyifkar, Tezgahtar

8 Harfli Kelimeler

Tebahhur, Tebellür, Tecebbür, Tefekkür, Tehevvür, Tekdizer, Tekebbür, Tekerrür, Tekessür, Tekniker, Tenevvür, Termofor, Tersinir, Tersiyer, Tesettür, Teşekkür, Tetikdur, Tevettür, Teyitler, Tezekkür, Terimler

7 Harfli Kelimeler

Tebeşir, Tecimer, Teehhür, Teessür, Tefahür, Tenafür, Tenazur, Teneşir, Tevatür, Tezahür

6 Harfli Kelimeler

Tebşir, Tedbir, Tedvir, Tefcir, Tehcir, Tekbir, Tekdir, Tekfir, Tekfur, Tekler, Tekrar, Tekrir, Teksir, Teller, Tellür, Temhir, Tender, Tensör, Tentür, Tenvir, Tephir, Tepkir, Teshir, Teşhir, Teymur, Tezkir, Tezvir, Tefsir

5 Harfli Kelimeler

Teber, Tehir, Teker, Tekir, Temir, Tenor, Tepir, Terör, Tesir, Tetir, Tevir

3 Harfli Kelimeler

Ter

Bazı TE ile başlayan R ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tebahhur : buğulaşma, uçma, buharlaşma
tebellür : billûrlaşma, belirme
tebşir : müjdeleme, muştulama
teceddütperver : yenilikçi
tecimer : ekonomist, hesaplı
tedbir : önlem, hazırlık, evirgen, sakınım, toktak
tedvir : yönetme, çevirme, döndürme, döndürü
teehhür : gecikme
teessür : üzülme, üzüntü, duygulanım, dert
tefcir : akaçlama, drenaj
tehditler : fütz
tehevvür : öfkelenme, köpürme, kızma, öfke
tehlikeler : keçi kurttan kurtulsa gergedan olur
tekerçalar : disk-player, albüm
tekessür : çoğalma, artma
tekler : yegân
teklifler : tekâlif
tellür : 60, kalkojen, te
temhir : mühürleme
tenazur : bakışım, simetri
teneşir : salacak, ölü salı
tenor : sanatçı
tensör : gerey
tenvir : aydınlatma, ışıklandırma

Bazı TE ile başlayan R ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tefahür :

TDK:
isim Övünme

tefekkür :
TDK:
isim Düşünme, düşünüş
"Her şeyden evvel kendisinde tefekkürle hissin yüksek bir imtizacı fark ediliyordu." - A. H. Çelebi

tehir :
TDK:
1. isim Sonraya bırakma, erteleme
2. Geciktirme

TE ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tereddüt ve Tefekkür - Yazar: Hilmi Uçan
Nijad Ekrem ve Tefekkür - Yazar: Recaizade Mahmu...
İman ve Tefekkür İle Hayatı İdrak Etmek - Yazar: Mehmet Kazar
Ter ve Tempo - Yazar: Hülya Aktaş

TE ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


SEBE - 46: (Resûlüm! Onlara) de ki: Size bir tek öğüt vereceğim: İkişerli olarak, teker teker Allah'a yönelin ve düşünün! Arkadaşınızda (peygamberde) hiçbir delilik yoktur! O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir.
MERYEM - 84: Öyle ise onlar hakkında acele etme. Biz onlar için (günlerini) teker teker sayıyoruz.
EN'AM - 94: Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve (dünyada) size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçılarınızı da yanınızda göremeyeceğiz. Andolsun, aranız açılmış ve (tanrı) sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir.

Kelime Bulma Motoru