TE ile başlayan R ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve R ile biten 92 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve R ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve R ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve R ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Teceddütperver

13 Harfli Kelimeler

Terakkiperver

12 Harfli Kelimeler

Telesekreter, Termonükleer

10 Harfli Kelimeler

Tecavüzkar, Tehlikeler, Tekerçalar, Temperatür, Tepegözler

9 Harfli Kelimeler

Tedaviler, Tehditkar, Tehditler, Teklifler, Telcikler, Teleradar, Tembihler, Termitler, Termosfer, Teşvikkar, Tezyifkar, Tezgahtar

8 Harfli Kelimeler

Tebahhur, Tebellür, Tecebbür, Tefekkür, Tehevvür, Tekdizer, Tekebbür, Tekerrür, Tekessür, Tekniker, Tenevvür, Termofor, Tersinir, Tersiyer, Tesettür, Teşekkür, Tetikdur, Tevettür, Teyitler, Tezekkür, Terimler

7 Harfli Kelimeler

Tebeşir, Tecimer, Teehhür, Teessür, Tefahür, Tenafür, Tenazur, Teneşir, Tevatür, Tezahür

6 Harfli Kelimeler

Tebşir, Tedbir, Tedvir, Tefcir, Tehcir, Tekbir, Tekdir, Tekfir, Tekfur, Tekler, Tekrar, Tekrir, Teksir, Teller, Tellür, Temhir, Tender, Tensör, Tentür, Tenvir, Tephir, Tepkir, Teshir, Teşhir, Teymur, Tezkir, Tezvir, Tefsir

5 Harfli Kelimeler

Teber, Tehir, Teker, Tekir, Temir, Tenor, Tepir, Terör, Tesir, Tetir, Tevir

3 Harfli Kelimeler

Ter

Bazı TE ile başlayan R ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tebahhur : buğulaşma, uçma, buharlaşma
tebellür : billûrlaşma, belirme
tecavüzkâr : saldırgan, saldırıcı
tefahür : övünme
tefcir : akaçlama, drenaj
tefekkür : düşünme, düşünüş
tefsir : yorumlama, yorum
tefsîr : mestur
tehditler : fütz
tehevvür : öfkelenme, köpürme, kızma, öfke
tehir : erteleme, geciktirme, asıntı, tavik
tehlikeler : keçi kurttan kurtulsa gergedan olur
tekdir : azarlama, paylama
teker : tekerlek, değer, kıymet, çevre, yöre, daire, saldırgan, mütecaviz, disk
tekerçalar : disk-player, albüm
tekir : selender
tekler : yegân
tekniker : teknikçi, uygulayımcı
tekrar : yine, gene, işin, tekrarlanması, yeniden, yineleme, gerisingeri
teksir : çoğaltma

Bazı TE ile başlayan R ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


teber :

TDK:
1. isim Balta
2. Bazı dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük ve hafif balta
3. Meşin kesmek için kullanılan araç

tentür :
TDK:
isim, kimya Alkolün bir veya birden çok bitki üstündeki eritici etkisi sonucu elde edilen sıvı ilaç
"İyot tentürü."

termosfer :
TDK:
isim, gök bilimi Isı yuvarı

TE ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Delilik ve Tedaviler Kitabı - Yazar: Regina Omelveny
Tekir Kediye Ağıt ve Farelerin Kurtuluş Günü - Yazar: Fuat Brusk

Kelime Bulma Motoru