TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.Başında TEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane, Tenzilirütbe

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot, Tenzilatsız

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz, Tenisçilik, Tenzilatlı

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli, Tenkitsiz

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat, Tenzilat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih, Tendon, Tensel, Tenzil

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tenafür : kakışma, kakofoni
tenakus : azalma, eksilme
tenakuz : çelişme, çelişki, tutmazlık
tenasüh : reenkarnasyon, ruh göçü
tenasüp : yakışma, oran, orantı
tenazur : bakışım, simetri
tendürüst : dinç, sağlam
teneffüs : solunum, koku
teneke : kesme, kutu, tenke
tenekeci : lehimleyen
teneşir : salacak, ölü salı
tenevvür : aydınlanma
tenezzül : alçalma, inme, aşağılama, kibirsizlik, düşme
tengirlek : yuvarlak
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenhalık : ıssızlık, yalnızlık
tenik : azim, kararlılık
tenke : teneke
tenkıye : lavman
tenkidî : eleştirmeli, eleştirili, eleştirel
tenkil : uzaklaştırma
tenkis : azaltma, eksiltme
tenkitçi : eleştirici

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tenekeci :

TDK:
isim Tenekeden kap ve öteberi yapan, tenekeden yapılmış malzemeyi onaran kimse

tenezzüh :
TDK:
isim Gezinti

tentenesiz :
TDK:
sıfat Dantelsiz

TEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Edebiyat Tarihi ve Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori - Yazar: Mehmet F. Köksal
Türk Tenkit Tarihi - Yazar: Alim Gür
Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun

Kelime Bulma Motoru