TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.Başında TEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane, Tenzilirütbe

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot, Tenzilatsız

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz, Tenisçilik, Tenzilatlı

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli, Tenkitsiz

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat, Tenzilat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih, Tendon, Tensel, Tenzil

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ten : vücut, cilt, deri, et, izik
tenafür : kakışma, kakofoni
tenakus : azalma, eksilme
tenakuz : çelişme, çelişki, tutmazlık
tenasuh : reenkarnasyon
tenasüh : reenkarnasyon, ruh göçü
tenasül : üreme
tenasüp : yakışma, oran, orantı
tenasüpsüz : uygunluk
tenbe : at
tencere : kapaklı, kap kacak, tel
teneffüs : solunum, koku
teneke : kesme, kutu, tenke
tenevvü : çeşitlenme, çeşitlilik
tenevvür : aydınlanma
tenezzül : alçalma, inme, aşağılama, kibirsizlik, düşme
tengiz : cengiz
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenhalık : ıssızlık, yalnızlık
tenis : alantopu, alan topu
tenke : teneke
tenkidî : eleştirmeli

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tenis :

TDK:
isim, spor Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları, çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
"Tenis oynarken bileğim burkuldu, berbat, fena acıyor." - P. Safa

tenkil :
TDK:
1. isim Uzaklaştırma
2. Herkese örnek olacak bir ceza verme
3. Düşman veya zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma

tenteli :
TDK:
sıfat Tentesi olan
"Uzun, tenteli, tek atlı muhacir arabalarına binilir." - R. H. Karay

TEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Teneke Trampet - Yazar: Günter Grass
İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Edebiyat Tarihi ve Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori - Yazar: Mehmet F. Köksal
Türk Tenkit Tarihi - Yazar: Alim Gür
Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun

Kelime Bulma Motoru