TE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında TE harfleri bulunan ve K ile biten 285 adet kelime bulunuyor.Başında TE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Teşkilatlandırılmak

18 Harfli Kelimeler

Temellendirebilmek, Teşkilatlanabilmek

17 Harfli Kelimeler

Teşkilatlandırmak

16 Harfli Kelimeler

Terbiyesizleşmek, Tekrarlanabilmek, Tekrarlatabilmek, Tekrarlayabilmek, Tellendirebilmek, Temellendirilmek, Terakkiperverlik, Tertipleyebilmek, Tezgahlayabilmek

15 Harfli Kelimeler

Televizyonculuk, Tembelleştirmek, Termikleştirmek, Temizlenebilmek, Temizletebilmek, Temizleyebilmek, Teslimiyetçilik, Tetikleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Tedirginleşmek, Tekbuyurganlık, Tekelleştirmek, Teknokratçılık, Telaşlandırmak, Temellendirmek, Temelleştirmek, Teşkilatsızlık, Temizlemecilik, Temizlettirmek, Temizleyicilik, Tereddütsüzlük, Terimleştirmek, Teşkilatlanmak, Tevekkülsüzlük

13 Harfli Kelimeler

Tebelleşolmak, Tecrübesizlik, Tekdüzeleşmek, Tekerlekçilik, Tekrarlanarak, Tektanrıcılık, Telefonlaşmak, Temizlikçilik, Terbiyesizlik, Termoelektrik, Teşkilatçılık, Teşrifatçılık, Tebeşirlenmek, Tecavüzkarlık, Tedariksizlik, Tehlikesizlik, Telefonsuzluk, Tesellisizlik, Tesettürlülük, Teslimatçılık

12 Harfli Kelimeler

Tecrübelilik, Tedariklemek, Tedbirsizlik, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlatmak, Telefonculuk, Telgrafçılık, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembihlenmek, Temkinsizlik, Terbiyelemek, Terbiyelilik, Termodinamik, Tertiplenmek, Tertipsizlik, Tesisatçılık, Testerelemek, Tesviyecilik, Tezgahlanmak, Tezgahtarlık, Tezleştirmek, Tebeşirlemek, Tedarikçilik, Tehditkarlık, Tehlikelilik, Tekstilcilik, Teorisyenlik, Terazilenmek, Terbiyecilik, Terminolojik, Tertipletmek, Tezkerecilik

11 Harfli Kelimeler

Tedhişçilik, Tedirginlik, Teftişetmek, Tekbencilik, Tekelleşmek, Tekerlenmek, Tekmelenmek, Tekmillemek, Tekrarlamak, Tekruhçuluk, Telaşsızlık, Teleksçilik, Telemekanik, Telsizcilik, Tembihlemek, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizletmek, Temsilcilik, Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tepindirmek, Tepkisizlik, Teraslanmak, Terazilemek, Tercümanlık, Terlikçilik, Tersinirlik, Tertiplemek, Tertiplilik, Tespihçilik, Teşhircilik, Tetikleşmek, Teyellenmek, Tezgahçılık, Tezgahlamak, Tezgenlemek, Tedbirlilik, Tekmeletmek, Teknikçilik, Telaşlanmak, Telhisçilik, Temelsizlik, Temkinlilik, Temposuzluk, Tertemizlik, Tertipçilik, Tesadüfilik, Tesirsizlik, Teşvikçilik, Tezhipçilik

10 Harfli Kelimeler

Tekdüzelik, Tekelcilik, Tekerlemek, Tekmelemek, Teknecilik, Teknolojik, Telaşlılık, Temizlemek, Teneşirlik, Tepelenmek, Tepeletmek, Tepetaklak, Tepiklemek, Tepirlemek, Teraslamak, Terörcülük, Terslenmek, Tersleşmek, Testicilik, Tetikçilik, Teveklemek, Teyellemek, Teleolojik, Teleskobik, Temellilik, Tenisçilik, Tepebilmek, Tepkililik, Tesirlilik, Tetiklemek

9 Harfli Kelimeler

Tefecilik, Teğmenlik, Tekaütlük, Tekesemek, Tekfurluk, Tekleşmek, Telalamak, Teleferik, Telepatik, Telesimek, Tellaklık, Tellenmek, Tembellik, Tengirlek, Teokratik, Tepelemek, Tepkinlik, Teprenmek, Tepreşmek, Tepsermek, Terketmek, Terletmek, Tersinmek, Terslemek, Tezleşmek, Teknopark, Tellallık, Telletmek, Terecilik, Tersbeşik

8 Harfli Kelimeler

Teberrük, Tefevvuk, Teğetlik, Tekçilik, Tekercik, Tekerlek, Tekillik, Teklemek, Tektonik, Telesmek, Tellemek, Temellük, Temizlik, Tenhalık, Tepilmek, Tepinmek, Tepişmek, Tepkimek, Tergemek, Terlemek, Terzilik, Testilik, Tetiklik, Tezlemek, Teklilik, Tekmelik, Teolojik, Terlilik, Teyzelik

7 Harfli Kelimeler

Tedarik, Tefarik, Tefecik, Teginek, Tehalük, Tekinik, Tematik, Temeluk, Tepecik, Tepelik, Terslik, Tetabuk, Tevafuk, Tezürek

6 Harfli Kelimeler

Teanuk, Tebrik, Tefrik, Tegrek, Teklik, Teknik, Telcik, Tellak, Teltik, Temlik, Temtek, Tensik, Teorik, Tepmek, Terfik, Terlik, Termik, Ternek, Teşrik, Teşvik, Tetkik, Tevsik, Tezlik, Tevfik

5 Harfli Kelimeler

Tedik, Tefek, Telek, Telik, Temek, Tenik, Tepik, Terek, Tesik, Tetik, Tevek, Tezek

4 Harfli Kelimeler

Terk

3 Harfli Kelimeler

Tek

Bazı TE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tecrübesizlik : çaylaklık, deneyimsizlik
tedbirsizlik : taksir
tedhişçilik : terörizm, terorizm
tekaütlük : emeklilik
tekbencilik : diyen, solipsizm
tekdüzelik : yeknesaklık, monotonluk, biteviyelik, sıkıntı
tekelcilik : inhisarcılık
tektanrıcılık : tevhit
telâşlandırmak : telâşa düşürmek
telek : uçma, yelek
telik : şapka
temeluk : yaltaklanmak
temizlik : saffet, nezafet, öldürme, analı kuzu, kınalı kuzu, arılık, bekâret, harbilik, ismet, kapıcı, meydancı, nezahet, paklık, safiyet, sililik, taharet, yüzakı
tenhalık : ıssızlık, yalnızlık
tepelemek : hırpalamak
tepiklemek : tekmelemek
tepinmek : diretmek, debelenmek
tepreşmek : depreşmek
terslik : aksilik, aksaklık, sakatlık
tertipsizlik : düzensizlik, nizamsızlık

Bazı TE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


teklemek :

TDK:
1. -i Sık fideleri seyrekleştirmek
"Mısırları tekledi."
2. nsz Motorda pistonun biri çalışmamak
"Motor tekliyor."
3. nsz Tabanca bozulup tutukluk yapmak
4. nsz Kalp düzenli çalışmamak
5. nsz Kekelemek

terlikçilik :
TDK:
isim Terlik yapma veya satma işi
"Kalaycılık, kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir." - F. R. Atay

teşkilâtçılık :
TDK:
teşkilatçılık

Kelime Bulma Motoru