İ ile başlayan Lİ ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve ile biten 79 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

11 Harfli Kelimeler

İngiltereli, İnsaniyetli

10 Harfli Kelimeler

İçtenlikli, İkiçenekli, İkramiyeli, İletişimli, İndükleçli

9 Harfli Kelimeler

İhtimalli, İkircikli, İkircimli, İlişkenli, İncelikli, İndirimli, İsviçreli, İşkembeli, İşkenceli

8 Harfli Kelimeler

İçerikli, İhtimali, İlintili, İlişikli, İlişkili, İniltili, İnlemeli, İpotekli, İsabetli, İsrailli, İstençli, İşaretli, İşlemeli, İtidalli, İkilemli, İkişerli, İkitelli, İyelikli

7 Harfli Kelimeler

İdareli, İffetli, İlgeçli, İlletli, İlmikli, İmsakli, İradeli, İshalli, İsmetli, İstekli, İstemli, İsveçli, İşkilli, İtaatli, İvedili, İfadeli, İlaveli, İlençli

6 Harfli Kelimeler

İadeli, İbikli, İçimli, İçkili, İğneli, İkizli, İlgili, İlikli, İmgeli, İnişli, İnmeli, İpekli, İrinli, İsimli, İşveli, İzinli, İlçeli, İncili, İnekli

5 Harfli Kelimeler

İkili, İrili

4 Harfli Kelimeler

İçli, İsli, İşli, İlli, İzli

Bazı İ ile başlayan Lİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


iadeli : iadeli taahhütlü, iade
içerikli : muhtevalı
idareli : tutumlu, ekonomik, çevrimli
iffetli : sili, afif, pâk, temiz, abak, afife, ağat, arı, eteği arı, eteği temiz, ırz ehli, utlu
ihtimalî : belkili, olabilen, olasılı
ihtimalli : olasılı
ikiçenekli : sinirotları
ikili : iskambil, duo, çifte
ikircimli : ikircikli, mütereddit
ilgeçli : edatlı
ilgili : alâkalı, alâkadar, müteallik, ait, dayalı, dışsal, ilişkin, muvaneset, müntesip, üzerine, yadsımak
ilikli : iliklenmiş
ilintili : ilişkisi, bağı, ilgisi, ılgisi
ilişikli : ilişkin
illi : nedensel
incelikli : kibar
indirimli : tenzilâtlı, ıskontolu

Bazı İ ile başlayan Lİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


idareli :

TDK:
1. sıfat İdare etmesini bilen, iyi yöneten
2. Tutumlu
"İdareli bir kadın."
3. zarf Tutumlu bir biçimde, ekonomik olarak
"Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı." - P. Safa

insaniyetli :
TDK:
sıfat İnsanlığı olan, mürüvvetli
"Şöyle böyle derler amma erkeklerin içinde de ne insaniyetlileri var." - R. N. Güntekin

istekli :
TDK:
sıfat Bir şeye karşı isteği olan
"Neden olmasın, çok istekli bir çocuk. Üstelik genç ve dinamik." - A. Ümit

Kelime Bulma Motoru