Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi, Sinematografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi, Duvarsedefi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi, Mamografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi, İnsirafi, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi, Telafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi, Harfi, İzafi, Keyfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi, Defi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


agrafi : yazma yitimi
anjiyografi : anjiyo
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
camlifi : fiber optik
epigrafi : yazıt bilimi
felsefî : ideoloji
filozofi : felsefe
ideografi : karakter
insirafi : bükülgen
insirafî : bükünlü
izafi : görece, bağıl, göreceli, göreli
izafî : bağıntılı, nispî, rölâtif
kâfi : yeterli, yeter, yetişir
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
kareografi : koreografi
keçisedefi : keçisakalı
keyfi : isteğince, yasadışı, yasasız, buyrultusal
keyfî : gerçeğe, akla
koregrafi : koreografi
kriptografi : şifreyazım
kromatografi : renkseme
mahfi : gizli, saklanmış
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
metalografi : maden
münafi : aykırı
mürtefi : yükselen, yüksek, yüce, mualllâ
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
otobiyografi : öz yaşam öyküsü
ototrofi : öz beslenme

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


afi :

TDK:
isim Gösteriş, çalım, caka
"Bir manevra, bir afi, bir dalavere olacak, diyordum." - Ö. Seyfettin

heterotrofi :
TDK:
isim, biyoloji Dış beslenme

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Pornografi ve Müstehcenlik - Yazar: D. H. Lawrence
Mizanül-Hakk Fi İhtiyari'l Ehakk - Yazar: Katip Çelebi
Mizanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ehakk - Yazar: Katip Çelebi
Fi - İmzalı - Yazar: Akilah Azra Kohen
Fi Tarihi 2 CD - Yazar: Ergun Hiçyılmaz
Fi - İmzalı - Yazar: Akilah Azra Kohen

Kelime Bulma Motoru