Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi, Sinematografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi, Duvarsedefi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi, Mamografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi, İnsirafi, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi, Telafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi, Harfi, İzafi, Keyfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi, Defi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bifyografi : yaşamöyküsü
biyografi : yaşamöyküsü, hayat hikâyesi, öz geçmiş, tercümeihâl
camlifi : fiber optik
felsefî : ideoloji
filozofi : felsefe
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
hafi : gizli, saklı, hâb-ı
hedefi : kör nişancılık
hidrografi : subilgisi
ideografi : karakter
insirafi : bükülgen
insirafî : bükünlü
kâfi : yeterli, yeter, yetişir
kareografi : koreografi
keyfi : isteğince, yasadışı, yasasız, buyrultusal
keyfî : gerçeğe, akla
koregrafi : koreografi
koreografi : koregrafi, kareografi
leksikografi : sözlük bilimi
müdafi : savunucu, avukat
müntefi : faydalanan, kazanan
nafi : yararlı, kazançlı
nefi : olumsuzluk
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
otobiyografi : öz yaşam öyküsü
ototrofi : öz beslenme
petrografi : taş bilimi
refî : yüksek, yüce
telefotografi : fotoğraf, resim
terfi : yükseltme, yükselme, ilerleme

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kâfi :

TDK:
1. sıfat Yeterli, yetecek ölçüde olan
"Yalnız güzellik adi bir zevk kadını için bile kâfi değildir." - H. C. Yalçın
2. ünlem "Yeter, yetişir, artık istemez" anlamlarında bir seslenme sözü
"Artık kâfi, yeter, illallah!" - S. M. Alus

stratigrafi :
TDK:
isim, jeoloji Jeolojinin katmanları inceleyen kolu

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Böyle Buyurdu Sufi - Yazar: Ömür Ceylan
Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler - Yazar: M. Es'ad Coşan
Ömer Fevzi Mardin Gazi ve Sufi - Yazar: Mim Kemal Öke
Dini - Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri - Yazar: Erman Artun
Edebiyattan İçeri Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar - Yazar: Mustafa Tatçı
Tasavvufi Şiir Şerhleri - Yazar: Ömür Ceylan
Rabia: Bir Kadın Sufi - Yazar: Margaret Smith
Cezeri Kasım Paşa - Safi Divanı - Yazar: Ahmet Sevgi
Tacü'l Arifin Es-Seyyid Ebu'l Vefa MenakıbnamesiYaşamı Ve Tasavvufi Görüşleri - Yazar: Dursun Gümüşoğlu

Kelime Bulma Motoru