Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi, Sinematografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi, Duvarsedefi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi, Mamografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi, İnsirafi, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi, Telafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi, Harfi, İzafi, Keyfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi, Defi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


agrafi : yazma yitimi
camlifi : fiber optik
coğrafî : coğrafik
demografi : nüfus bilimi
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
filozofi : felsefe
hafi : gizli, saklı, hâb-ı
ideografi : karakter
insirafi : bükülgen
insirafî : bükünlü
kâfi : yeterli, yeter, yetişir
kardiyografi : elektrokardiyografi
kareografi : koreografi
kartografi : haritacılık
keyfi : isteğince, yasadışı, yasasız, buyrultusal
keyfî : gerçeğe, akla
kromatografi : renkseme
leksikografi : sözlük bilimi
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
metalografi : maden
monografi : tekyazım
münafi : aykırı
müntefi : faydalanan, kazanan
mürtefi : yükselen, yüksek, yüce, mualllâ
nafi : yararlı, kazançlı
nefi : olumsuzluk
ototrofi : öz beslenme
petrografi : taş bilimi
refî : yüksek

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


heterotrofi :

TDK:
isim, biyoloji Dış beslenme

insirafî :
TDK:
insirafi

müdafi :
TDK:
1. isim Savunucu
2. hukuk Bir davada, davacı veya davalının haklarını savunan kimse

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Her Harfi Bir Melek Bekler - Yazar: Ömer Sevinçgül

Kelime Bulma Motoru