Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi, Sinematografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi, Duvarsedefi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi, Mamografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi, İnsirafi, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi, Telafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi, Harfi, İzafi, Keyfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi, Defi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
anjiyografi : anjiyo
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
bifyografi : yaşamöyküsü
camlifi : fiber optik
coğrafî : coğrafik
demografi : nüfus bilimi
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
epigrafi : yazıt bilimi
filozofi : felsefe
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
hedefi : kör nişancılık
hidrografi : subilgisi
izafi : görece, bağıl, göreceli, göreli
izafî : bağıntılı, nispî, rölâtif
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
kartografi : haritacılık
koregrafi : koreografi
leksikografi : sözlük bilimi
metalografi : maden
monografi : tekyazım
muntafi : sönmüş, sönük, bastırılmış
müdafi : savunucu, avukat
münafi : aykırı
mündefi : defedilmiş
müntefi : faydalanan, kazanan
nafi : yararlı, kazançlı
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
ototrofi : öz beslenme
sufi : sofi
telafi : ödünleme
telâfi : karşılama

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


müdafi :

TDK:
1. isim Savunucu
2. hukuk Bir davada, davacı veya davalının haklarını savunan kimse

nafi :
TDK:
sıfat Yararlı

stereografi :
TDK:
isim, fizik Katı nesneleri bir düzlem üzerinde gösterme sanatı

Kelime Bulma Motoru