Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi, Sinematografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi, Duvarsedefi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi, Mamografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi, İnsirafi, Tesadüfi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi, Telafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi, Harfi, İzafi, Keyfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi, Defi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
agrafi : yazma yitimi
anjiyografi : anjiyo
bifyografi : yaşamöyküsü
biyografi : yaşamöyküsü, hayat hikâyesi, öz geçmiş, tercümeihâl
epigrafi : yazıt bilimi
filozofi : felsefe
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
gayrisafi : karışık, katışık
heterotrofi : dış beslenme
ideografi : karakter
izafi : görece, bağıl, göreceli, göreli
izafî : bağıntılı, nispî, rölâtif
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
kardiyografi : elektrokardiyografi
keçisedefi : keçisakalı
keyfi : isteğince, yasadışı, yasasız, buyrultusal
keyfî : gerçeğe, akla
koregrafi : koreografi
kriptografi : şifreyazım
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
mahfi : gizli, saklanmış
monografi : tekyazım
musaffî : arıtan
müdafi : savunucu, avukat

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


amfi :

TDK:
1. isim Amfiteatr
2. Sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük derslik

biyojeografi :
TDK:
isim Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji coğrafyası

insirafî :
TDK:
insirafi

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Orkestra Şefi - Yazar: Sarah Quigley

Kelime Bulma Motoru