Fİ ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve K ile biten 76 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Fiyatınıindirmek

15 Harfli Kelimeler

Filmleştirilmek

14 Harfli Kelimeler

Fiyatıdüşürmek, Fiyatıindirmek, Fiyatlandırmak, Fikirleştirmek, Filizlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Filmleştirmek, Filozoflaşmak, Firavunlaşmak, Fitopatolojik

12 Harfli Kelimeler

Fihristlemek, Filarizlemek, Fingirdeşmek, Firketelemek, Fizyokratlık, Fingirdeklik

11 Harfli Kelimeler

Fikirsizlik, Filizlenmek, Fingirdemek, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fikirleşmek, Filikacılık, Finalistlik, Fincancılık, Fişteklemek, Fiyakacılık, Fiyakalılık, Fiziksellik

10 Harfli Kelimeler

Figüranlık, Filarmonik, Filizlemek, Filozofluk, Firavunluk, Fiskelemek, Fitillemek, Fitnecilik, Fitnelemek, Fizyolojik, Fikirlilik, Fişekçilik, Fitilcilik, Fiyatlılık

9 Harfli Kelimeler

Fidecilik, Fidelemek, Filmcilik, Filolojik, Filozofik, Fincanlık, Fingirdek, Fistanlık, Fişlenmek, Fitlenmek, Firarilik, Fişletmek

8 Harfli Kelimeler

Fidancık, Fidanlık, Filizcik, Fişaçmak, Fişeklik, Fişlemek, Fitçilik, Fitlemek, Fitnelik

7 Harfli Kelimeler

Fidelik

6 Harfli Kelimeler

Filenk, Fişlik, Fiyonk

5 Harfli Kelimeler

Filik, Firak, Firek, Firik, Fişek, Fizik

4 Harfli Kelimeler

Fink

Bazı Fİ ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


fidanlık : dikmelik
fikirsizlik : düşüncesizlik
filenk : felek
filizlenmek : gelişmeye, cücüklenmek, süymek
filmcilik : sinemacılık
filozofluk : feylosofluk
firavunlaşmak : kötü
fişaçmak : fişlemek
fişek : tüfek, kurşun, fitillemek
fişeklik : kargılık, kütüklük
fitçilik : kışkırtıcılık, kovculuk, ara bozuculuk
fitillemek : fişek
fitlemek : birini, fitnelemek, kışkırtmak, kovlamak
fitnecilik : gammazlık, karıştırıcılık, kovculuk
fitnelik : karıştırma, fesatlık, çekiştirme
fiyatıindirmek : fiyat kırmak
fiyatınıindirmek : düşürmek
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fiyonk : yay
fizik : ölçülebilen, f.k.b, fen, fen bilimi, güç, harf, hikmet, laboratuvar, önsel, su bilimi, teknik, uygulayım
fizyolojik : normal, kan bilimi

Bazı Fİ ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fidancık :

TDK:
isim Küçük fidan
"Buraya dikilen fidancıkların gölgeleri, sığınabilecek kadar geniş değildi." - M. Ş. Esendal

filenk :
TDK:
isim, denizcilik Ağır cisimleri bir yerden bir yere kaydırmak ve özellikle deniz teknelerini karaya çekmek için bunların altına sürülen yuvarlak ağaç

fiyonk :
TDK:
isim Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi
"Gülistan ne kadar şık, belinde fiyonk olan eflatun bir elbise giymiş." - A. İlhan

Kelime Bulma Motoru