AFİ ile biten kelimeler

Sonunda AFİ harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.Sonunda AFİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda AFİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda AFİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi, Sinematografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tipografi, Tomografi, Mamografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Otografi, İnsirafi

7 Harfli Kelimeler

Coğrafi, Muntafi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Menafi, Müdafi, Münafi, Telafi

5 Harfli Kelimeler

İzafi

4 Harfli Kelimeler

Hafi, Kafi, Nafi, Safi

3 Harfli Kelimeler

Afi

Bazı AFİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
agrafi : yazma yitimi
anjiyografi : anjiyo
bifyografi : yaşamöyküsü
biyografi : yaşamöyküsü, hayat hikâyesi, öz geçmiş, tercümeihâl
coğrafî : coğrafik
demografi : nüfus bilimi
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
epigrafi : yazıt bilimi
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
gayrisafi : karışık, katışık
hidrografi : subilgisi
ideografi : karakter
izafi : görece, bağıl, göreceli, göreli
izafî : bağıntılı, nispî, rölâtif
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
kardiyografi : elektrokardiyografi
kareografi : koreografi
kartografi : haritacılık
koregrafi : koreografi
koreografi : koregrafi, kareografi
kromatografi : renkseme
leksikografi : sözlük bilimi
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
metalografi : maden
monografi : tekyazım
muntafi : sönmüş, sönük, bastırılmış

Bazı AFİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


izafî :

TDK:
izafi

otobiyografi :
TDK:
isim, edebiyat Öz yaşam öyküsü

safi :
TDK:
1. sıfat Katıksız, duru, temiz
2. Net
3. zarf (sa: fi) Yalnız olarak, yalnız, sadece

AFİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Turgut Özal - Biyografi - Yazar: Hikmet Özdemir
Biyografi Kitabı - Yazar: Mahmut Çetin
Marco Pantani'nin Ölümü - Bir Biyografi - Yazar: Matt Rendell
Galata, Pera, Beyoğlu: Bir Biyografi - Yazar: John Freely
Yalın Ayaklı Sultan Bişr-i Hafi - Yazar: Hüseyin Aydemir
TKP MK Genel Sekreteri İsmail Bilen Kısa Biyografi - Yazar: Derleme
Rosebud Biyografi Parçacıkları - Yazar: Pierre Assouline
Habermas - Entelektüel Bir Biyografi - Yazar: Matthew G. Specter
TKP MK Genel Sekreteri İsmail Bilen Kısa Biyografi - Yazar: Derleme

Kelime Bulma Motoru