AFİ ile biten kelimeler

Sonunda AFİ harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.Sonunda AFİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda AFİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda AFİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi, Sinematografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tipografi, Tomografi, Mamografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Otografi, İnsirafi

7 Harfli Kelimeler

Coğrafi, Muntafi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Menafi, Müdafi, Münafi, Telafi

5 Harfli Kelimeler

İzafi

4 Harfli Kelimeler

Hafi, Kafi, Nafi, Safi

3 Harfli Kelimeler

Afi

Bazı AFİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
agrafi : yazma yitimi
anjiyografi : anjiyo
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
bifyografi : yaşamöyküsü
biyografi : yaşamöyküsü, hayat hikâyesi, öz geçmiş, tercümeihâl
coğrafî : coğrafik
demografi : nüfus bilimi
epigrafi : yazıt bilimi
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
gayrisafi : karışık, katışık
hidrografi : subilgisi
ideografi : karakter
insirafi : bükülgen
insirafî : bükünlü
izafi : görece, bağıl, göreceli, göreli
izafî : bağıntılı, nispî, rölâtif
kâfi : yeterli, yeter, yetişir
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
koregrafi : koreografi
kriptografi : şifreyazım
leksikografi : sözlük bilimi
menafi : yararlar, faydalar
metalografi : maden
monografi : tekyazım
muntafi : sönmüş, sönük, bastırılmış
münafi : aykırı
oşinografi : ana deniz bilimi

Bazı AFİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


epigrafi :

TDK:
isim Yazıt bilimi

kartografi :
TDK:
isim Haritacılık

leksikografi :
TDK:
isim Sözlükçülük

Kelime Bulma Motoru