İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İrdeleyebilmek

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık, İrdeleyebilme, İrrasyonalist

12 Harfli Kelimeler

İrritability, İrileştirmek, İrtibatlılık

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm, İrileştirme, İrredantist

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız, İradelilik, İradesizce, İrdelenmek, İrkebilmek

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen, İrdeleniş, İrdelenme, İrdeleyiş, İrkebilme, İroniklik

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam, İrkilti, İrtikap

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa, İronik

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İrade, İradi, İrili, İrite

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradedışı : istençdışı
iradi : buyrumlu, istemli, istençsel
iradî : iradeli, istençli
iradiye : istenççilik
irani : farisi
irat : gelir, söyleme
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irdelemek : araştırmak, tetebbu etmek
irdeleyici : mütetebbi
ireng : renk
irfan : bilme, anlama, sezme, kültür, varış, varışlılık, bilim
iri : büyük, anaç, apalak, azim, balaban, balkabağı, bedük, bey armudu, cesametli, cesim, enginar, gürbüz, hantal, kallavi fincan, kanguru, karaciğer, karadul, koca, komondor, mamut, mefret, mühür gözlü, müşekkel, odunumsu, razmol, sarman, sırık domatesi

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iradeci :

TDK:
sıfat, felsefe, ruh bilimi İstenççi

iradesiz :
TDK:
sıfat, felsefe, ruh bilimi İstençsiz
"O, artık bu adamın elinde iradesiz, cansız bir şey gibiydi." - Y. K. Karaosmanoğlu

irin :
TDK:
isim Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 16: Ardından da (o inatçı zorbaya) cehennem vardır; kendisine irinli su içirilecektir!.

Kelime Bulma Motoru