İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İrdeleyebilmek

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık, İrdeleyebilme, İrrasyonalist

12 Harfli Kelimeler

İrritability, İrileştirmek, İrtibatlılık

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm, İrileştirme, İrredantist

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız, İradelilik, İradesizce, İrdelenmek, İrkebilmek

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen, İrdeleniş, İrdelenme, İrdeleyiş, İrkebilme, İroniklik

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam, İrkilti, İrtikap

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa, İronik

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İrade, İradi, İrili, İrite

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


irade : isteme, istek, dilek, buyruk, istenç, buyrum, istem, dileme, buyrultu, irâde, oyuncağı olmak
irâde : ferman, arzu
iradecilik : istenççilik
iradiye : istenççilik
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
irani : farisi
irca : çevirme, döndürme, indirgeme
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irdeleyici : mütetebbi
irgiteç : indüktör
irileşme : devleşme
irileşmek : azmanlaşmak, balabanlaşmak, büyümek, devleşmek, palazlaşmak
irinlendirmek : ufunetlendirmek
irinlenmek : iltihaplanmak, cerahatlenmek, apse yapmak
irinlenmiş : cılk
irinsiz : cerahatsiz
iriş : arış
irkilmek : belinlemek, taharrüş etmek
irkilten : muharriş
irkmek : birikmek, biriktirmek, toplamak, tiksinmek
ironi : mizah

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iradesizlik :

TDK:
isim, felsefe, ruh bilimi İstençsizlik
"Bu zaaf, bu mukavemetsizlik, bu iradesizlik ne idi, niçindi, nereden geliyordu?" - E. İ. Benice

irap :
TDK:
isim "Hiçbir değeri ve önemi yok" anlamındaki irapta mahalli yok ve iraptan mahalsiz deyimlerinde geçen bir söz
"Bulgurlu, buranın az öteciğine sığınmış, iraptan mahalsiz bir mahalle." - S. M. Alus

ironi :
TDK:
1. isim, edebiyat Gülmece
2. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme

Kelime Bulma Motoru