İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İrdeleyebilmek

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık, İrdeleyebilme, İrrasyonalist

12 Harfli Kelimeler

İrritability, İrileştirmek, İrtibatlılık

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm, İrileştirme, İrredantist

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız, İradelilik, İradesizce, İrdelenmek, İrkebilmek

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen, İrdeleniş, İrdelenme, İrdeleyiş, İrkebilme, İroniklik

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam, İrkilti, İrtikap

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa, İronik

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İrade, İradi, İrili, İrite

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradedışı : istençdışı
iradesizlik : istençsizlik
iradiye : istenççilik
irat : gelir, söyleme
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irdelemek : araştırmak, tetebbu etmek
irgiteç : indüktör
iridyum : ır
irileşme : devleşme
irin : cerahat, ifrazat, ufunet, üfunet
irinlenme : iltihaplanma, cerahatlenme, apse
iriölçekte : makroskobik, katmanlı akış
iriş : arış
irişgi : sucuk
irkilten : muharriş
irkmek : birikmek, biriktirmek, toplamak, tiksinmek
irmik : irmik helvası
ironi : mizah, gülmece, alaysılama
irrasyonalizm : akıl dışıcılık, us dışıcılık
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
irs : kalıtım, veraset
irsalât : gönderiler
irsî : kalıtımsal, kalıtsal
irsiyet : kalıtım, veraset, soya çekim
irtibat : bağlantı

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


irap :

TDK:
isim "Hiçbir değeri ve önemi yok" anlamındaki irapta mahalli yok ve iraptan mahalsiz deyimlerinde geçen bir söz
"Bulgurlu, buranın az öteciğine sığınmış, iraptan mahalsiz bir mahalle." - S. M. Alus

irdeleme :
TDK:
isim İrdelemek işi

irredantizm :
TDK:
isim Kurtarımcılık
"Geçmişin kaybettirdiklerinden, kolay bir irredantizm edebiyatı ile hisler avlamak için, yok yere kendisine, hükûmetine ve devletine sorun icat etmezdi." - F. R. Atay

Kelime Bulma Motoru