İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İrdeleyebilmek

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık, İrdeleyebilme, İrrasyonalist

12 Harfli Kelimeler

İrritability, İrileştirmek, İrtibatlılık

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm, İrileştirme, İrredantist

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız, İradelilik, İradesizce, İrdelenmek, İrkebilmek

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen, İrdeleniş, İrdelenme, İrdeleyiş, İrkebilme, İroniklik

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam, İrkilti, İrtikap

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa, İronik

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İrade, İradi, İrili, İrite

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


irade : isteme, istek, dilek, buyruk, istenç, buyrum, istem, dileme, buyrultu, irâde, oyuncağı olmak
irâde : ferman, arzu
iradeli : iradî, istençli
iradesiz : gayriiradî, istençsiz, gevşek, irade dışı, istenç dışı
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
irat : gelir, söyleme
irdelemek : araştırmak, tetebbu etmek
irdeleyici : mütetebbi
irfan : bilme, anlama, sezme, kültür, varış, varışlılık, bilim
irgiteç : indüktör
irice : kabaca, kocamanca
irileşmek : azmanlaşmak, balabanlaşmak, büyümek, devleşmek, palazlaşmak
irilik : cesamet, toldı
irinlenmiş : cılk
irinli : cerahatli

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iradecilik :

TDK:
isim, felsefe, ruh bilimi İstenççilik

irdelemek :
TDK:
-i Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak, tetkik ve tetebbu etmek, mütalaa etmek
"Tanpınar sanki gördüğü, irdelediği konuları, sorunları bize bir an önce iletmek istiyor." - S. İleri

irinti :
TDK:
1. isim Elek ve kalbur üzerinde kalan iri taneler
2. Hayvanların beğenmeyerek yemedikleri iri saman

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şu Dağın Ardı İran - Yazar: Meltem Vural
İran Şiiri Antolojisi - Yazar: Mehmet Kanar
İran Mektupları - Yazar: Montesquieu
Çağdaş İran Şiiri Antolojisi - Yazar: Sabah Kara
Sağlam İrade Asım'ın Neslinden Bir Usta Recep Tayyip Erdoğan - Yazar: Tahir Fatih Andı
Tutku İrade ve Güzel - Yazar: Ahmet Yüksel
İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı 2. Cilt - Yazar: Hasan-i Mir...
İran Edebiyatında ŞiirKaçarlar Devri - Yazar: Banu Nusret...

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 23, 24, 25, 26: (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.

Kelime Bulma Motoru