İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İrdeleyebilmek

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık, İrdeleyebilme, İrrasyonalist

12 Harfli Kelimeler

İrritability, İrileştirmek, İrtibatlılık

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm, İrileştirme, İrredantist

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız, İradelilik, İradesizce, İrdelenmek, İrkebilmek

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen, İrdeleniş, İrdelenme, İrdeleyiş, İrkebilme, İroniklik

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam, İrkilti, İrtikap

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa, İronik

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İrade, İradi, İrili, İrite

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


irade : isteme, istek, dilek, buyruk, istenç, buyrum, istem, dileme, buyrultu, irâde, oyuncağı olmak
irâde : ferman, arzu
iradecilik : istenççilik
iradedışı : istençdışı
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
irat : gelir, söyleme
irdeleyici : mütetebbi
irfan : bilme, anlama, sezme, kültür, varış, varışlılık, bilim
irgiteç : indüktör
iri : büyük, anaç, apalak, azim, balaban, balkabağı, bedük, bey armudu, cesametli, cesim, enginar, gürbüz, hantal, kallavi fincan, kanguru, karaciğer, karadul, koca

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


irdeleme :

TDK:
isim İrdelemek işi

irkiltme :
TDK:
isim İrkiltmek işi

irtifak :
TDK:
isim Dayanma

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 23, 24, 25, 26: (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.

Kelime Bulma Motoru