T ile başlayan İR ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve İR ile biten 52 adet kelime bulunuyor.Başında T harfi bulunan ve İR ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında T harfi bulunan ve İR ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında T harfi bulunan ve İR ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Tahtelbahir, Taşınabilir

9 Harfli Kelimeler

Tüketilir

8 Harfli Kelimeler

Tarafgir, Tatbilir, Tersinir, Titreşir

7 Harfli Kelimeler

Tebeşir, Teneşir

6 Harfli Kelimeler

Tağyir, Tahkir, Tahrir, Takdir, Takrir, Taktir, Tanzir, Tasgir, Tastir, Tasvir, Taştir, Tebşir, Tedbir, Tedvir, Tefcir, Tehcir, Tekbir, Tekdir, Tekfir, Tekrir, Teksir, Temhir, Tenvir, Tephir, Tepkir, Teshir, Teşhir, Tezkir, Tezvir, Taksir, Tefsir

5 Harfli Kelimeler

Tacir, Tamir, Tapir, Tehir, Tekir, Temir, Tepir, Tesir, Tetir, Tevir, Tabir

3 Harfli Kelimeler

Tir

Bazı T ile başlayan İR ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tabir : deyiş, anlatım, ifade, deyim, yorumlama, yoru
tabîr : terim
tacir : tüccar, satımcı, tecimen
tağyir : değiştirme, başkalaştırma, bozma
tahkir : aşağılatma, aşağılama
tahrir : yazma, kitabet, kompozisyon
tahtelbahir : denizaltı
takdir : beğenme, önemini, reyting, kader, şu, alınyazısı, alkış, anlama, değerlendirme, yazgı, aferin, ölçüm
takrir : yerleştirme, yerleştirilme, anlatma, anlatış, önerge
taksir : kısma, kısaltma, kusur, dikkatsizlik, tedbirsizlik, kısaltım
taksîr : hata, kabahat, zayıflatmak
taktir : damıtma
tamir : onarma, onarım
tanzir : benzetme
tapir : tapirgillerden

Bazı T ile başlayan İR ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


taksir :

TDK:
1. isim Kısaltma, kısma
2. Kusurda bulunma
3. hukuk Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu
"Elbette bir taksirimiz varmış ki çekiyoruz. Bugünleri de görmek mukaddermiş." - M. Ş. Esendal

tamir :
TDK:
1. isim Onarma, onarım
2. Yapılan bir yanlışı, kusuru düzeltmeye çalışma
"Mademki bir münasebetsizlik etmişsin, bunu tamire imkân yok muydu?" - R. N. Güntekin

tehcir :
TDK:
isim Göç ettirme, göç etmesine sebep olma, sürme

T ile başlayan İR ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Asırlık Kan Davası 1915-2015 Tehcir ve Propaganda - Yazar: Mehmet Mert Çam
Tehcir Çocukları - Yazar: İrfan Palalı
Kirletilmiş Ölümler Kitabı ve Büyük Tefsir - Yazar: Selçuk Küpçük
El-Esas Fi't Tefsir (16 Cilt Takım) - 2. Hamur - Yazar: Said Havva
M.K. Adlı Çocuğun Tehcir Anıları - Yazar: Baskın Oran

T ile başlayan İR ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


A'LA - 1, 2, 3, 4, 5: Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.
FUSSİLET - 10: O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.
ENBİYA - 101: Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar.

Kelime Bulma Motoru