T ile başlayan İR ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve İR ile biten 52 adet kelime bulunuyor.Başında T harfi bulunan ve İR ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında T harfi bulunan ve İR ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında T harfi bulunan ve İR ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Tahtelbahir, Taşınabilir

9 Harfli Kelimeler

Tüketilir

8 Harfli Kelimeler

Tarafgir, Tatbilir, Tersinir, Titreşir

7 Harfli Kelimeler

Tebeşir, Teneşir

6 Harfli Kelimeler

Tağyir, Tahkir, Tahrir, Takdir, Takrir, Taktir, Tanzir, Tasgir, Tastir, Tasvir, Taştir, Tebşir, Tedbir, Tedvir, Tefcir, Tehcir, Tekbir, Tekdir, Tekfir, Tekrir, Teksir, Temhir, Tenvir, Tephir, Tepkir, Teshir, Teşhir, Tezkir, Tezvir, Taksir, Tefsir

5 Harfli Kelimeler

Tacir, Tamir, Tapir, Tehir, Tekir, Temir, Tepir, Tesir, Tetir, Tevir, Tabir

3 Harfli Kelimeler

Tir

Bazı T ile başlayan İR ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tabir : deyiş, anlatım, ifade, deyim, yorumlama, yoru
tabîr : terim
tacir : tüccar, satımcı, tecimen
tağyir : değiştirme, başkalaştırma, bozma
tahkir : aşağılatma, aşağılama
tahrir : yazma, kitabet, kompozisyon
tahtelbahir : denizaltı
takdir : beğenme, önemini, reyting, kader, şu, alınyazısı, alkış, anlama, değerlendirme, yazgı, aferin, ölçüm
takrir : yerleştirme, yerleştirilme, anlatma, anlatış, önerge
taksir : kısma, kısaltma, kusur, dikkatsizlik, tedbirsizlik, kısaltım
taksîr : hata, kabahat, zayıflatmak
taktir : damıtma
tamir : onarma, onarım
tanzir : benzetme
tapir : tapirgillerden

Bazı T ile başlayan İR ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


taşınabilir :

TDK:
isim, hukuk Taşınır

teksir :
TDK:
isim Çoğaltma

tephir :
TDK:
1. isim Buharlaşma, buharlaştırma
2. Buğulama, buğuya tutma, etüvden geçirme

T ile başlayan İR ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kirletilmiş Ölümler Kitabı ve Büyük Tefsir - Yazar: Selçuk Küpçük
El-Esas Fi't Tefsir (16 Cilt Takım) - 2. Hamur - Yazar: Said Havva

T ile başlayan İR ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 111: «Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd olsun» de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt!.
BAKARA - 203: Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.

Kelime Bulma Motoru