M ile başlayan İR ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve İR ile biten 60 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve İR ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve İR ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve İR ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Meddücezir, Münasiptir, Mütebahhir, Mütefekkir, Mütehayyir, Mütehevvir, Mütekebbir, Müteneffir, Mütenekkir, Müteşekkir

9 Harfli Kelimeler

Münnevvir, Mütecasir, Müteessir

8 Harfli Kelimeler

Medcezir, Mizaçgir, Muharrir, Muhtekir, Muktedir, Mutahhir, Mübeşşir, Müddebir, Müdebbir, Müdevvir, Müfessir, Müftehir, Mükessir, Münkesir, Müntehir, Münteşir, Müstecir, Mütedair, Müteşair, Metcezir

7 Harfli Kelimeler

Mefahir, Mezamir, Misafir, Mugayir, Muhabir, Muhacir, Muzahir, Mübaşir, Mücavir, Müessir, Müşavir, Müzahir, Müzevir

6 Harfli Kelimeler

Maabir, Muhbir, Muzmir, Mücbir, Müdbir, Müdrir, Münkir, Müsmir

5 Harfli Kelimeler

Mahir, Mucir, Müdir, Münir, Müşir

3 Harfli Kelimeler

Mir

Bazı M ile başlayan İR ile biten kelimelerin eş anlamlıları


maabir : geçitler
mahir : becerikli, usta, uzman, yetenekli, çeber, eli uz, sanatkâr, yırtıcı, yurçı
medcezir : meddücezir, gelgit
mefahir : övünceler
mezamir : düdükler
mir : baş, kumandan, amir, bey, emir
misafir : konuk, konak, mihman, misafir misafiri istemez , ev sahibi iki, yelkin
mugayir : uymaz, aykırı
muhabir : değerlendiren
muhacir : göçmen
muharrir : yazar
muhbir : ihbarcı, kaçakçılığı, faillerini, çaşut, haberci
muhtekir : vurguncu, spekülâtör
mutahhir : temizleyici
muzmir : gizleyen
mübeşşir : müjdeleyen, müjdeci
mücavir : komşu
mücbir : zorlayıcı, zorlayan
müdbir : düşkün
müddebir : tedbirli
müdebbir : tedbirli
müdevvir : devreden, döndüren, çeviren
müdir : müdür

Bazı M ile başlayan İR ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mefahir :

TDK:
isim Övünülecek şeyler, övünceler
"Mazinin mefahirini yaşatmak, bir millete yapılacak en büyük hizmet." - C. Meriç

mizaçgir :
TDK:
sıfat Herkesin huyuna ve keyfine göre davranan, nabza göre şerbet vermesini bilen (kimse)

mugayir :
TDK:
sıfat Uymaz, aykırı
"Yeni kadınların çoğu ana olmayı zarafete mugayir bir şey sayıyorlar ve çocuk viyaklamasından nefret ediyorlar." - P. Safa

M ile başlayan İR ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Müntehir Aşklar - Yazar: A. Galip

Kelime Bulma Motoru