İY ile başlayan kelimeler

Başında İY harfleri bulunan 46 adet kelime bulunuyor.Başında İY harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İY harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İY harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

İyileştirilemeyen

16 Harfli Kelimeler

İyileştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

İyileştirebilme, İyilikbilmezlik

14 Harfli Kelimeler

İyilikbilirlik, İyilikseverlik

13 Harfli Kelimeler

İyonlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

İyileştirmek, İyilikbilmez, İyonlaştırma

11 Harfli Kelimeler

İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İyileştirme, İyodoiyodür

10 Harfli Kelimeler

İyimserlik

9 Harfli Kelimeler

İyileşmek, İyileşmez, İyonlanma, İyonlaşma, İyicillik

8 Harfli Kelimeler

İyilikçi, İyilikle, İyotlama, İyelikli, İyileşme, İyisiyle

7 Harfli Kelimeler

İyicene, İyimser

6 Harfli Kelimeler

İyelik, İyesiz, İyicil, İyilik, İyodür, İyonik, İyiden, İyotlu

5 Harfli Kelimeler

İyice, İyisi, İyiyi

4 Harfli Kelimeler

İyon, İyot

3 Harfli Kelimeler

İye, İyi

Bazı İY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iyimserlik :

TDK:
1. isim Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
"Masada bir iyimserlik havası esiyor." - A. Ümit
2. Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm
"Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ." - F. R. Atay
3. felsefe İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı, optimizm

iyonlaştırma :
TDK:
isim İyonlaştırmak işi

İY ile başlayan İlçe isimleri

İyidere (Rize)

İY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kalbini İyileştirmek İster misin? - Yazar: Metin Karabaşoğlu
Aşk Bir Yaradır İyileşmek Değil - Yazar: Serhat Akdeniz

İY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
ASR - 1, 2, 3: Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
MÜMTEHİNE - 1: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa (onları dost edinirse) doğru yoldan sapmış olur.

Kelime Bulma Motoru