İB ile başlayan kelimeler

Başında İB harfleri bulunan 51 adet kelime bulunuyor.Başında İB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İbriktarlık

10 Harfli Kelimeler

İbadethane, İblisçilik, İbretialem, İbrikçilik

9 Harfli Kelimeler

İbadetgah, İbadullah, İbretamiz

8 Harfli Kelimeler

İblisane, İbraname, İbranice, İbretlik, İbriktar, İbtidada

7 Harfli Kelimeler

İbdakar, İblisçe, İbnelik, İbranca, İbreten, İbrikçi, İbrişim, İblisçi

6 Harfli Kelimeler

İbadat, İbaret, İbibik, İbikli, İbiksi, İbrani, İbadet

5 Harfli Kelimeler

İbahi, İbare, İbcal, İbdai, İbham, İblağ, İblis, İbraz, İbret, İbrik, İbzal, İbate

4 Harfli Kelimeler

İbad, İbda, İbik, İbis, İbiş, İbka, İbla, İbne, İbra, İbre

Bazı İB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ibad : abdler, kullar
ibâdat : ibadetler
ibadet : tapınma, âyin, kült, bağlılık, tapınış, namaz niyaz, tapun
ibâdet : sulehâ
ibadetgâh : ibadethane
ibadethane : tapınak, ibadetgâh, mabet
ibadullah : bol
ibahî : günâhkâr
ibare : deyiş, sözce
ibaret : oluşan
ibate : barındırma
ibâte : yatırma, geceletme
ibcal : ululama
ibda : yaratma, ululama
ibdaî : orijinal
ibdakâr : yaratıcı
ibham : belirsiz
ibibik : hüthüt, çavuş kuşu
ibik : horoz, emzik, köşe, kenar, uç
ibis : leyleksilerden, yılancıl, mısır turnası
ibiş : şapşal, palyaço
ibka : bırakma
iblâ : yetiştirme, eriştirme, ulaştırma, vardırma
iblâğ : ulaştırma, eriştirme
iblis : şeytan, kötü

Bazı İB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ibadet :

TDK:
isim, din b. (***) Bir dinin buyruklarını yerine getirme
"Babamla gittiğim bayram namazlarından başka ibadet bilmezdim." - Y. K. Beyatlı

ibdaî :
TDK:
ibdai

ibiksi :
TDK:
sıfat İbiği andıran, ibiğe benzeyen, ibik gibi

İB ile başlayan İlçe isimleri

İbradı (Antalya)

İB ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İbretlik Öyküler - Yazar: Eylül Fırat
İbretlik Paylaşım - Yazar: Serdar Nalçakar
Ders Veren İbretlik Hikayeler - Yazar: Zeki Kanmaz

İB ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAFFAT - 19: O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar.
ANKEBUT - 24: Kavminin (İbrahim'e) cevabı ise: «Onu öldürün yahut yakın!» demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda, iman eden bir kavim için ibretler vardır.
ANKEBUT - 29: (Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler yapacak mısınız! Kavminin cevabı ise, şöyle demelerinden ibaret oldu: (Yaptıklarımızın kötülüğü ve azaba uğrayacağımız konusunda) doğru söyleyenlerden isen, Allah'ın azabını getir bize!.

Kelime Bulma Motoru