İB ile başlayan kelimeler

Başında İB harfleri bulunan 51 adet kelime bulunuyor.Başında İB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İbriktarlık

10 Harfli Kelimeler

İbadethane, İblisçilik, İbretialem, İbrikçilik

9 Harfli Kelimeler

İbadetgah, İbadullah, İbretamiz

8 Harfli Kelimeler

İblisane, İbraname, İbranice, İbretlik, İbriktar, İbtidada

7 Harfli Kelimeler

İbdakar, İblisçe, İbnelik, İbranca, İbreten, İbrikçi, İbrişim, İblisçi

6 Harfli Kelimeler

İbadat, İbaret, İbibik, İbikli, İbiksi, İbrani, İbadet

5 Harfli Kelimeler

İbahi, İbare, İbcal, İbdai, İbham, İblağ, İblis, İbraz, İbret, İbrik, İbzal, İbate

4 Harfli Kelimeler

İbad, İbda, İbik, İbis, İbiş, İbka, İbla, İbne, İbra, İbre

Bazı İB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ibad : abdler, kullar
ibâdat : ibadetler
ibadet : tapınma, âyin, kült, bağlılık, tapınış, namaz niyaz, tapun
ibâdet : sulehâ
ibadetgâh : ibadethane
ibadethane : tapınak, ibadetgâh, mabet
ibadullah : bol
ibahî : günâhkâr
ibare : deyiş, sözce
ibaret : oluşan
ibate : barındırma
ibâte : yatırma, geceletme
ibcal : ululama
ibda : yaratma, ululama
ibdaî : orijinal
ibdakâr : yaratıcı
ibham : belirsiz
ibibik : hüthüt, çavuş kuşu
ibik : horoz, emzik, köşe, kenar, uç
ibis : leyleksilerden, yılancıl, mısır turnası
ibiş : şapşal, palyaço
ibka : bırakma
iblâ : yetiştirme, eriştirme, ulaştırma, vardırma
iblâğ : ulaştırma, eriştirme
iblis : şeytan, kötü

Bazı İB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iblis :

TDK:
1. isim, din b. (***) Şeytan
2. Kötü, düzenci kimse
"Ne iblistir o Sezai, bir ben bilirim, bir de Allah." - A. İlhan

ibraname :
TDK:
isim, hukuk Aklama belgesi

ibrikçi :
TDK:
1. isim İbrikle su taşıyan kimse
2. İbrikle su döken kimse
3. İbrik yapan veya satan kimse

İB ile başlayan İlçe isimleri

İbradı (Antalya)

Kelime Bulma Motoru