Mİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Farmakodinami

12 Harfli Kelimeler

Civanperçemi, Makroekonomi, Mikroekonomi

11 Harfli Kelimeler

Anterostomi, Gayrinizami, Hipoglisemi, Müddeiumumi, Antroponimi, Bacakkalemi, Enterostomi, Papağanyemi

10 Harfli Kelimeler

Gastronomi, Gayriresmi

9 Harfli Kelimeler

Astronomi, Fizyonomi, Gayriilmi, Septisemi, Sinekromi, Sözyitimi, Taksonomi, Vasektomi, Yerçekimi, Cehennemi

8 Harfli Kelimeler

Adçekimi, Agronomi, Antinomi, Birikimi, Biyoşimi, Egzogami, Endogami, Ergonomi, Fotoşimi, Gülhatmi, İltizami, Jeotermi, Monogami, Poligami, Toponomi, Dikotomi, Toponimi

7 Harfli Kelimeler

Akademi, Akedemi, Alogami, Anatomi, Bayrami, Değilmi, Değirmi, Eğitimi, Ekonomi, Epidemi, Kalsemi, Kuşyemi, Mevsimi, Mültemi, Otonomi, Pandemi, Perçemi, Üretimi, Yöntemi, Yüklemi, Origami, Tsunami

6 Harfli Kelimeler

Alşimi, Andemi, Aritmi, Biçimi, Bitimi, Dönemi, Drahmi, Garami, Harami, Hikemi, İslami, Kadimi, Lösemi, Melami, Müdami, Behimi, Milimi, Nizami, Samimi

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Ademi, Agami, Akemi, Alemi, Anemi, Azami, Eğimi, Elemi, Esami, Fehmi, Hacmi, Hatmi, Hükmi, Mermi, Nazmi, Önemi, Permi, Resmi, Ritmi, Üremi, Yevmi, Yirmi, Zimmi, Daimi, Kavmi, Kısmi, Umumi

4 Harfli Kelimeler

Azmi, Cami, Cemi, Dimi, Emmi, Gemi, Hemi, İlmi, İsmi, Kimi, Komi, Nemi, Rami, Remi, Rumi, Semi, Hami, Ümmi

2 Harfli Kelimeler

Mi

Bazı Mİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ademi : ademoğlu
alogami : tozlaşma
antinomi : çatışkı
biçimi : deforme, deforme olmak
bitimi : son
cami : toplayan, toplak, allah'ın evi, darül kurra, hazire, mescit, mihrap, vaaz, vaaz etmek, vaaz vermek, vaiz
civanperçemi : bileşikgillerden, birleşikgillerden, adi merkep ketesi, akbaşlı, barsamaotu, marsamaotu, binbiryaprak, kandil çiçeği, kandilçiçeği
daimi : devamlı, kalıcı, müdâmî, sonsuz, yindek
daimî : sürekli, temelli, gedikli, baki
dâimî : sermed
eğitimi : beyin, talim
ekonomi : iktisat, tutum, bucak, gazete, jeopolitik, kampanya, kapalı bölge, küreselleşmek, oymak
elemi : elemsiz
fehmi : anlayışa
hami : koruyan

Bazı Mİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


drahmi :

TDK:
isim Yunanistan ın para birimi

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Yazar: İnci Enginün
Aşkın Ritmi - Yazar: Kylie Scott
A'mak-ı Hayal - Hayal Alemi - Yazar: Şehbenderzade...
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Yazar: İbrahim Kıbrıs
Gogol Dönemi Rus Edebiyatı - Yazar: Nikolay...
Haydut Montari - Diplomalı Kız - Gürcü Kızı Yahut İntikam - Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Alemi - Yazar: Ahmet Mithat...
Cumhuriyet Dönemi Türk RomanıSiyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından 1926 - 1946 - Yazar: Ahmet Tülek
II.Meşrutiyet Dönemi Türk Hikayesi (1908-1918) - Yazar: Nesime Ceyhan

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HAC - 40: Onlar, başka değil, sırf «Rabbimiz Allah'tır» dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir.

Kelime Bulma Motoru