Mİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Farmakodinami

12 Harfli Kelimeler

Civanperçemi, Makroekonomi, Mikroekonomi

11 Harfli Kelimeler

Anterostomi, Gayrinizami, Hipoglisemi, Müddeiumumi, Antroponimi, Bacakkalemi, Enterostomi, Papağanyemi

10 Harfli Kelimeler

Gastronomi, Gayriresmi

9 Harfli Kelimeler

Astronomi, Fizyonomi, Gayriilmi, Septisemi, Sinekromi, Sözyitimi, Taksonomi, Vasektomi, Yerçekimi, Cehennemi

8 Harfli Kelimeler

Adçekimi, Agronomi, Antinomi, Birikimi, Biyoşimi, Egzogami, Endogami, Ergonomi, Fotoşimi, Gülhatmi, İltizami, Jeotermi, Monogami, Poligami, Toponomi, Dikotomi, Toponimi

7 Harfli Kelimeler

Akademi, Akedemi, Alogami, Anatomi, Bayrami, Değilmi, Değirmi, Eğitimi, Ekonomi, Epidemi, Kalsemi, Kuşyemi, Mevsimi, Mültemi, Otonomi, Pandemi, Perçemi, Üretimi, Yöntemi, Yüklemi, Origami, Tsunami

6 Harfli Kelimeler

Alşimi, Andemi, Aritmi, Biçimi, Bitimi, Dönemi, Drahmi, Garami, Harami, Hikemi, İslami, Kadimi, Lösemi, Melami, Müdami, Behimi, Milimi, Nizami, Samimi

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Ademi, Agami, Akemi, Alemi, Anemi, Azami, Eğimi, Elemi, Esami, Fehmi, Hacmi, Hatmi, Hükmi, Mermi, Nazmi, Önemi, Permi, Resmi, Ritmi, Üremi, Yevmi, Yirmi, Zimmi, Daimi, Kavmi, Kısmi, Umumi

4 Harfli Kelimeler

Azmi, Cami, Cemi, Dimi, Emmi, Gemi, Hemi, İlmi, İsmi, Kimi, Komi, Nemi, Rami, Remi, Rumi, Semi, Hami, Ümmi

2 Harfli Kelimeler

Mi

Bazı Mİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adçekimi : kura
ademi : ademoğlu
akademi : bilginler, yazarlar, yüksekokul, akedemi, yüksek öğretim
akedemi : akademi
âlemi : omurgalılar
astronomi : felekiyat, astr., gök bilimi, heyet, yıldız bilimi
azamî : maksimum
dönemi : festival
egzogami : dış evlilik
eğimi : akak
eğitimi : beyin, talim
ekonomi : iktisat, tutum, bucak, gazete, jeopolitik, kampanya, kapalı bölge, küreselleşmek, oymak
emmi : amca
endogami : iç evlilik
ergonomi : işbilim, insanın, iş bilimi
esami : adlar, isimler
fehmi : anlayışa
gayriilmî : bilim dışı
gayrinizamî : düzensiz
gemi : sefine, asker ocağı, gemi karaya oturmak, markör, mürettebat, ranza, saldırmak
hacmi : kısılmak
hami : koruyan, koruyucu, gözeten

Bazı Mİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


farmakodinami :

TDK:
isim, tıp (***) İlaçların organizma üzerindeki etkisini inceleyen ilaç bilimi dalı

gülhatmi :
TDK:
isim, bitki bilimi Ebegümecigillerden, yaprakları geniş ve yuvarlak, çiçekleri büyük ve türlü renklerde olan, çok yıllık otsu bir bitki (Althaea rosea)

kalsemi :
TDK:
isim, biyoloji Kandaki kalsiyum miktarı

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği - Yazar: Abdülhak...
Avşar Emmi - Yazar: Osman Yılmaz

Kelime Bulma Motoru