Bİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Arakibutirofobi

12 Harfli Kelimeler

Demirleblebi

11 Harfli Kelimeler

Klostrofobi

10 Harfli Kelimeler

Amaksofobi, Araknofobi, Taklip,-bi, Teratofobi, Zamkıarabi, Fincandibi

9 Harfli Kelimeler

Agorafobi, Hidrofobi, Kazandibi, Ksenofobi, Mahallebi, Muhallebi, Mütetebbi

8 Harfli Kelimeler

Eskülabi, İltihabi, Kızkalbi, Sıvadibi, Akrofobi, Bazofobi

7 Harfli Kelimeler

Bittabi, Güllabi, Leblebi, Mağribi, Muntabi, Sincabi, Takribi, Terkibi, Yarabbi, Mezhebi, Mürebbi, Tecrübi

6 Harfli Kelimeler

Amfibi, Cenubi, Cevabi, Çelebi, Ecnebi, Halebi, Harabi, Hesabi, Kitabi, Nasibi, Rebabi, Şarabi, Şebabi, Tevabi, Gıyabi, Hasebi, Nesebi

5 Harfli Kelimeler

Arabi, Garbi, Hasbi, Kalbi, Kisbi, Kombi, Ragbi, Reybi, Tilbi, Asabi, Derbi, Edebi, Harbi, Kesbi, Terbi, Tıbbi, Zombi

4 Harfli Kelimeler

Babi, Bibi, Bubi, Çebi, Debi, Fobi, Gabi, Gibi, Hobi, Lobi, Mebi, Nebi, Sabi, Cebi, Tabi

3 Harfli Kelimeler

Abi

Bazı Bİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


agorafobi : alan korkusu
amfibi : yüzergezer, iki yaşayışlı
arabî : arapça
arakibutirofobi : yerken
araknofobi : araknafobia
bittabi : haliyle, tabiî, elbette
cenubî : güney
ecnebi : yabancı, esneb
edebi : yazınsal
fobi : yılgı, korkuntu, korku
gıyabi : görüşmeden, yokken
gıyabî : verilen, uzaktan
gibi : imişçesine, bu kabilden, görünüş almak, görünüşalmak, kabil, kabilinden, kadar, takım, üç, üzere
güllâbi : güllâbici
harbi : doğru, hilesiz, temiz, mert, harbe
hasbî : sebepsiz
hidrofobi : su korkusu
hobi : düşkü, merak, uğraşı, oyalantı, uğraş
iltihabî : yangılı, iltihaplı
kalbî : yürekten, içten
kızkalbi : şahteregillerden
kisbî : kispî
lobi : dalan

Bazı Bİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kombi :

TDK:
isim Isıtmada kullanılan yakıtı düzenli ve ayarlı biçimde yakan araç

terkibî :
TDK:
sıfat Tamlama ile ilgili

tevabi :
TDK:
isim Tabi olanlar, maiyet

Bİ ile biten İlçe isimleri

Çelebi (Kırıkkale)

Bİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 100: (İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.
BAKARA - 102: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!.
ŞUARA - 111: Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tâbi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç!.

Kelime Bulma Motoru