BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 125 adet kelime bulunuyor.Başında BİT harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında BİT harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında BİT harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bitiştirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Bitiştirilebilme

15 Harfli Kelimeler

Bitiştirebilmek, Bitiştirivermek

14 Harfli Kelimeler

Bitirilebilmek, Bitirilivermek, Bitiştirebilme, Bitiştiriverme

13 Harfli Kelimeler

Bitirilebilme, Bitiriliverme, Bitiştirilmek, Bitlenebilmek, Bitlenivermek

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek, Bitirebilmek, Bitirimcilik, Bitirivermek, Bitişebilmek, Bitiştiriliş, Bitiştirilme, Bitlenebilme, Bitleniverme

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek, Bitimsizlik, Bitirebilme, Bitiriverme, Bitirmişlik, Bitişebilme, Bitkinleşme, Bitkisellik

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek, Bitaraflık, Bitebilmek, Bitimlilik, Bitirimlik, Bitiştiriş, Bitivermek, Bitkileşme

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme, Bitebilme, Bitiriliş, Bitirtmek, Bitiverme, Bityeniği

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı, Bitaplık, Biteklik, Bitirtme, Bitkicil, Bitkince

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü, Bitişiş

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bit : kehle, baş biti, filo, sirke, ufaklık, yarım kanatlılar
bitaraflık : yansızlık
bitev : soylu
bitey : flora, bitki örtüsü
bitigen : anıt, yazıt
bitiricilik : algın, alk
bitirilme : mayna
bitirmek : yorgun, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak, yormak, mahvetmek, alk, bağlamak, berhava etmek, çizgi çekmek, dağarcıkta bir şey kalmamak, dibine darı ekmek, dibine darıekmek, hatmetmek, hitam vermek, ikmal etmek, intaç etmek, itmam etmek, kapatmak, kotarmak, nihayet vermek, son vermek, sonlamak, sonuçlamak, süpürmek, tekmil etmek, tekmillemek, temizlemek, temizlenmek, yemek, yetirmek, yetiştirmek
bitişk : mülasık
bitişken : iltisakî, bitişimli

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitler :

TDK:
isim, hayvan bilimi Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı

bitek :
TDK:
sıfat Verimli

bitmek :
TDK:
1. nsz Tükenmek
"Dün akşam param bitmişti." - S. F. Abasıyanık
2. Sona ermek
3. Çok yorulmak
4. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak
"Biçare adam on günde limon sarısına dönmüş, incelmiş, bitmiş." - E. İ. Benice
5. -e Çok sevmek, bayılmak, beğenmek
"Buğulu bir sesi var. Ben böyle sese biterim." - H. Taner

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bitik Adam - Yazar: Giovanni Papini
Her Aşk Bitmek İçin Başlar - Yazar: Yasemin Özçelik
Bitik Kent - Yazar: Erdal Alova
Bitik Şehrin Gölgesi - Yazar: Emrah Subaşı

Kelime Bulma Motoru