Bİ ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve K ile biten 286 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Biçimsizleştirebilmek, Bilinçlendirilebilmek

20 Harfli Kelimeler

Biçimlendirilebilmek, Bilgilendirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Biçimsizleştirilmek, Bilinçlendirebilmek, Bilinçsizleşebilmek, Billurlaştırabilmek, Bireyselleştirilmek

18 Harfli Kelimeler

Biçimlendirebilmek, Biçimsizleşebilmek, Bilgilendirebilmek, Birleştirilebilmek

17 Harfli Kelimeler

Biçimselleştirmek, Bilimselleştirmek, Bireyselleştirmek, Biçimsizleştirmek, Bilinçlendirilmek, Biriktirilebilmek, Bitiştirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Biçimlendirilmek, Bilgisayarlaşmak, Bilgilendirilmek, Bilgisayarsızlık, Bilinçlenebilmek, Billurlaşabilmek, Birleştirebilmek, Birleştirivermek, Biyometeorolojik

15 Harfli Kelimeler

Bilgisayarcılık, Bilgisayarlamak, Bilinçlendirmek, Billurlaştırmak, Bibliyotekçilik, Biçimlenebilmek, Biçimlenivermek, Bildirilebilmek, Bilgeleşebilmek, Bilgilenebilmek, Bilinçsizleşmek, Bindirilebilmek, Bireyleşebilmek, Biriktirebilmek, Birleşilebilmek, Bitiştirebilmek, Bitiştirivermek

14 Harfli Kelimeler

Biçimlendirmek, Biçimsizleşmek, Bilgilendirmek, Bilinemezcilik, Bireyleştirmek, Biyoelektronik, Bilgeleştirmek, Bilgisizleşmek, Bilimleştirmek, Bilimselleşmek, Bireyselleşmek, Birleştirilmek, Bitirilebilmek, Bitirilivermek, Biyoçeşitlilik

13 Harfli Kelimeler

Bibliyografik, Bilinmezcilik, Birleşkecilik, Birörnekçilik, Bisikletçilik, Biçtirebilmek, Biçtirivermek, Bildirebilmek, Bildirivermek, Bilimseverlik, Bindirebilmek, Birahanecilik, Biriktirilmek, Birleşebilmek, Birleşivermek, Bitiştirilmek, Bitlenebilmek, Bitlenivermek

12 Harfli Kelimeler

Bilardoculuk, Bilinçlenmek, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilinmeyerek, Bilirkişilik, Billurlaşmak, Bilmezlenmek, Binbiryaprak, Birikimcilik, Biriktirrnek, Birleştirmek, Bitkinleşmek, Biyoelektrik, Biçilebilmek, Bilenebilmek, Biletebilmek, Bileyebilmek, Bileyivermek, Bilginleşmek, Bilinebilmek, Bilinegelmek, Bilinemezlik, Bilişimcilik, Birikebilmek, Birikivermek, Biseksüellik, Bitirebilmek, Bitirimcilik, Bitirivermek, Bitişebilmek

11 Harfli Kelimeler

Biçimlenmek, Biçimsellik, Biçimsizlik, Bildirilmek, Bildirimlik, Bildirişmek, Bileştirmek, Bileyicilik, Bilgilenmek, Bilgisizlik, Bilimsellik, Bilimsizlik, Bilinçlilik, Bilinmezlik, Bilişçıkmak, Bilmemezlik, Bilmezcelik, Bilmezlemek, Bindirilmek, Birdemlemek, Bireysellik, Biriktirmek, Birleşilmek, Birliktelik, Birörneklik, Biteviyelik, Bitiricilik, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek, Biyomekanik, Biçtirilmek, Bilgeleşmek, Bilişsellik, Birleşiklik, Biryancılık, Bitimsizlik, Bitirmişlik, Bitkisellik

10 Harfli Kelimeler

Biberlemek, Bibliyotek, Biçemlemek, Biçimcilik, Biçintilik, Bildirerek, Bilecenlik, Biletçilik, Bilgicilik, Bilimcilik, Bilinmedik, Bilisizlik, Bilmeyerek, Binalaşmak, Binbaşılık, Biomekanik, Bireycilik, Birikimlik, Birikişmek, Birincilik, Bitirilmek, Bitişiklik, Bitkicilik, Bitümlemek, Biyografik, Bibercilik, Biçebilmek, Biçimlemek, Biçimlilik, Biçivermek, Biçkicilik, Bidonculuk, Bihaberlik, Bildirtmek, Bilebilmek, Bileşiklik, Biletilmek, Bileyazmak, Bileylemek, Bilgililik, Bilivermek, Binebilmek, Binivermek, Biraderlik, Biriciklik, Bitaraflık, Bitebilmek, Bitimlilik, Bitirimlik, Bitivermek

9 Harfli Kelimeler

Biçarelik, Biçicilik, Biçtirmek, Biganelik, Bildirmek, Bilememek, Bilgiçlik, Bilginlik, Bilmezlik, Bindirmek, Binicilik, Binilecek, Biracılık, Birleşmek, Bitkinlik, Bitlenmek, Biyofizik, Biyolojik, Bizdenlik, Bildiklik, Bilmişlik, Birlenmek, Bitirtmek, Bivefalık

8 Harfli Kelimeler

Biberlik, Biçilmek, Bigendik, Bikeslik, Bileklik, Bilenmek, Bileşmek, Biletmek, Bilgelik, Bilgilik, Bilindik, Bilinmek, Bilişmek, Bilmemek, Binilmek, Binişmek, Birazcık, Bircilik, Bireylik, Birikmek, Birlemek, Birleşik, Bitiklik, Bitirmek, Bitişmek, Bitlemek, Bitmemek, Biyaprak, Biyelcik, Bizlemek, Bitaplık, Biteklik, Bizarlık

7 Harfli Kelimeler

Biçenek, Bilemek, Bilerek, Bileşik, Bilezik, Biralık, Biricik, Bitişik, Biyonik, Bibilik

6 Harfli Kelimeler

Biçmek, Biftek, Bildik, Bilmek, Binlik, Binmek, Birçek, Birçok, Birlik, Bitişk, Bitmek, Bitnik

5 Harfli Kelimeler

Bicik, Biçik, Bilek, Binek, Bişek, Bişük, Bitek, Bitik

Bazı Bİ ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bicik : meme
biçemlemek : stilize etmek
biçimsizlik : çirkinlik, yakışıksızlık, şekilsizlik
biçintilik : patron
bildirerek : bilgiç bilgiç
bileşik : mürekkep
bileştirmek : geometrik, terkip etmek
bilgisizlik : cehalet, bilisizlik, cahiliyet, cahillik, cehil, kabaklık, kofluk, vukufsuzluk
bilimcilik : bilginin, ilimcilik
bilinçlenmek : şuurlanmak
binalaşmak : yapılaşmak
bireycilik : ferdiyetçilik, individüalizm, bütüne, bireye
birikimlik : tank
birleşilmek : buluşulmak, kavuşulmak
birörneklik : tecanüs
bisikletçilik : çifttekercilik
biteviyelik : tekdüzelik, yeknesaklık
bitişk : mülasık
bitiştirmek : rabt
bitkinlik : dermansızlık, hâlsizlik

Bazı Bİ ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


biriktirmek :

TDK:
1. -i Toplayıp yığmak
2. Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek
"Daha önce biriktirdiğim iki buçuk liralarım fakülte kitaplarına, sözlüklere gitmişti." - A. Ağaoğlu
3. Öğrenme, yarar sağlama vb. sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak

bitirmek :
TDK:
1. -i Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak
"Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım." - P. Safa
2. Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak
"Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu." - A. Gündüz
3. Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek
"Yetişir koştuğum aşkın peşi sıra / Bitirdi beni bu içki, bu kumar" - C. S. Tarancı

bizdenlik :
TDK:
isim Bizden olma durumu
"Bunlar nasıl bir hâlli adamlar, pek bizdenlikleri kalmamış." - T. Dursun K

Bİ ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Birecik (Şanlıurfa)

Kelime Bulma Motoru