Bİ ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve İ ile biten 114 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan ve İ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Biyometeoroloji

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Bibliyotekçi, Birleşenleri, Birleştirici, Biyojeografi

11 Harfli Kelimeler

Bibliyomani, Bileştirici, Bilinemezci, Biriktirici

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Bilgilikçi, Bindirimli, Birahaneci, Birleşimli, Bisikletçi, Bisikletli, Biyoenerji, Biyolojici

9 Harfli Kelimeler

Biberimsi, Bildiğini, Bilezikli, Bilgisini, Bilirkişi, Bilişimci, Bilmeceli, Bilmediği, Bireşimli, Birikimci, Birikinti, Biriktiri, Birincisi, Birliğini, Bitirimci, Bitişimli, Biyografi, Biyometri, Bi-zatihi, Bileşimli, Bityeniği

8 Harfli Kelimeler

Biçimini, Bijuteri, Bileyici, Bilinçli, Birikimi, Birileri, Bitirici, Bitkimsi, Biyoloji, Biyoşimi, Bizatihi

7 Harfli Kelimeler

Biberli, Bibersi, Biçimci, Biçimli, Biçkici, Biçkiyi, Bildiri, Biletçi, Biletli, Bilgici, Bilgili, Bilgisi, Bilgiyi, Bilimci, Bilinci, Billuri, Bilyeli, Bininci, Birbiri, Bireyci, Birinci, Bisküvi, Bisturi, Bitigçi, Bitimli, Bitkici, Bitmişi, Bittabi, Biyopsi, Bizimki, Biberci, Billahi, Binerli, Birerli

6 Harfli Kelimeler

Bicili, Biçici, Biçimi, Bigudi, Bikini, Bileği, Bilici, Binici, Biriki, Birini, Birisi, Bitevi, Bitimi, Biyeli

5 Harfli Kelimeler

Biçki, Biçti, Bilgi, Bindi, Bingi, Birci, Birli, Bitki, Bitli

4 Harfli Kelimeler

Bibi, Bici, Bili, Bini, Biri, Bişi

Bazı Bİ ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bi-zâtihi : kendiliğinden, otomatik
biberli : acı
bibersi : biberimsi
bibliyotekçi : kütüphaneci
bici : cici bici
biçimci : tutum, şekilci, formaliteci, formalist
bifyografi : yaşamöyküsü
bigudi : sarmaç
bildiri : tebliğ, tebligat, beyanname, deklerasyon, beyanat, çav, deklârasyon, ihbarname, manifesto, mesaj
bilgilikçi : ansiklopedist
bilgisi : beyin, dümdüz
bilgisini : sınamak
bilgiyi : deneycilik, kodlamak
bili : bilgi, malûmat
bilinci : kendinde olmamak, özne
billahi : vallahi
bilmeceli : muammalı
bilmediği : çizmeden yukarı çıkmak, çizmeden yukarıçıkmak
binici : binen
birbiri : yekdiğeri
bireşimli : sentetik
birikimci : tasarrufçu
birikimi : koruncak
biriktiri : derlem, koleksiyon
birincisi : evlâ, muharrem
birleşenleri : bayırlık
birliğini : çözülmek
bisküvi : un, süt, büsgevit

Bazı Bİ ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bitkici :

TDK:
isim Bitki yetiştiren kimse

biyografi :
TDK:
isim Öz geçmiş
"Biyografisini bir solukta anlatıverdi." - H. Taner

bibliyotekçi :
TDK:
isim Kütüphaneci

Bİ ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Örneklerle Türk Şiir Bilgisi - Yazar: Cem Dilçin
İsim Şehir Bitki - Yazar: Yılmaz Özdil
Klasik Edebiyat Bilgisi - Yazar: M. A. Yekta Saraç
Divan Şiiri Şekil Bilgisi - Yazar: Cemal Kurnaz
Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi - Yazar: Mehmet Aça
Kış Bilgisi - Yazar: Ahmet Murat
Taşra Bitki Örtüsü ve Parseller - Yazar: Murat Çelik
Cümle ve Metin Bilgisi - Yazar: Sıddık Akbayır

Kelime Bulma Motoru