Bİ ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve İ ile biten 114 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan ve İ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Biyometeoroloji

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Bibliyotekçi, Birleşenleri, Birleştirici, Biyojeografi

11 Harfli Kelimeler

Bibliyomani, Bileştirici, Bilinemezci, Biriktirici

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Bilgilikçi, Bindirimli, Birahaneci, Birleşimli, Bisikletçi, Bisikletli, Biyoenerji, Biyolojici

9 Harfli Kelimeler

Biberimsi, Bildiğini, Bilezikli, Bilgisini, Bilirkişi, Bilişimci, Bilmeceli, Bilmediği, Bireşimli, Birikimci, Birikinti, Biriktiri, Birincisi, Birliğini, Bitirimci, Bitişimli, Biyografi, Biyometri, Bi-zatihi, Bileşimli, Bityeniği

8 Harfli Kelimeler

Biçimini, Bijuteri, Bileyici, Bilinçli, Birikimi, Birileri, Bitirici, Bitkimsi, Biyoloji, Biyoşimi, Bizatihi

7 Harfli Kelimeler

Biberli, Bibersi, Biçimci, Biçimli, Biçkici, Biçkiyi, Bildiri, Biletçi, Biletli, Bilgici, Bilgili, Bilgisi, Bilgiyi, Bilimci, Bilinci, Billuri, Bilyeli, Bininci, Birbiri, Bireyci, Birinci, Bisküvi, Bisturi, Bitigçi, Bitimli, Bitkici, Bitmişi, Bittabi, Biyopsi, Bizimki, Biberci, Billahi, Binerli, Birerli

6 Harfli Kelimeler

Bicili, Biçici, Biçimi, Bigudi, Bikini, Bileği, Bilici, Binici, Biriki, Birini, Birisi, Bitevi, Bitimi, Biyeli

5 Harfli Kelimeler

Biçki, Biçti, Bilgi, Bindi, Bingi, Birci, Birli, Bitki, Bitli

4 Harfli Kelimeler

Bibi, Bici, Bili, Bini, Biri, Bişi

Bazı Bİ ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


biberimsi : bibersi
bibi : hala, kibar, eğitimli, amete, çiçe
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
bibliyotekçi : kütüphaneci
bici : cici bici
biçimli : mevzun, atletik, kalıplı, kıyak
bifyografi : yaşamöyküsü
bigudi : sarmaç
bildiğini : çenesini tutmak
bildiri : tebliğ, tebligat, beyanname, deklerasyon, beyanat, çav, deklârasyon, ihbarname, manifesto, mesaj
bilgilikçi : ansiklopedist
bilici : bilen, alim
bilinci : kendinde olmamak, özne
bilinçli : şuurlu
bilinemezci : lâedri, agnostik
billahi : vallahi
bilmediği : çizmeden yukarı çıkmak, çizmeden yukarıçıkmak
bindirimli : zamlı
bini : kapı
birbiri : yekdiğeri
bireşimli : sentetik
biri : akraba, polimerlik, rahmet okumak, yavuz hırsız ev sahibini bastırır, yekî, zemzemle yıkanmış olmak
birikimi : koruncak
biriktirici : sarnıç

Bazı Bİ ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


biçki :

TDK:
bıçkı

bibi :
TDK:
isim Hala

Bİ ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yoktur Belki Ahmet Ada Diye Birisi - Yazar: Ahmet Ada
Bildiri Öyküler - Yazar: Ali Ulvi Temel

Bİ ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 37: Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi; onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriyya, onun yanına, mâbede her girişinde orada bir rızık bulur ve «Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?» der; o da: Bu, Allah tarafındandır. Allah, dilediğine sayısız rızık verir, derdi.

Kelime Bulma Motoru