Tİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 193 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Baldıranşerbeti

13 Harfli Kelimeler

Galvanoplasti

11 Harfli Kelimeler

Gardenparti, Kardiyopati, Serdengeçti, Şehremaneti

10 Harfli Kelimeler

Merdikıpti, Söyle-n-ti

9 Harfli Kelimeler

Birikinti, Haysiyeti, Katakofti, Layenkati, Oldubitti, Olupbitti, Ortodonti, Otoplasti, Pedodonti, Psikopati, Sallapati, Spaghetti, Terementi, İdiyopati

8 Harfli Kelimeler

Antipati, Balıketi, Beklenti, Bellenti, Çevrinti, Harabati, Homoteti, İdiopati, İhtiyati, İnzibati, Mahiyeti, Sermesti, Serpinti, Silkinti, Söylenti, Sükuneti, Süslenti, Telepati, Tezpişti, Tiksinti, Yüklenti, Yükselti, Serbesti, Spagetti, Travesti

7 Harfli Kelimeler

Alameti, Belirti, Benzeti, Bezenti, Çekinti, Çevirti, Çilenti, Çipilti, Çisenti, Çizinti, Çökelti, Çözelti, Değinti, Derinti, Didinti, Dinleti, Düzelti, Eğlenti, Eğrelti, Eklenti, Eksilti, Eksinti, Garanti, Geğirti, Gerelti, Gezenti, Gezinti, Girinti, Göğerti, Göverti, İğrenti, İmrenti, İrkinti, İşlenti, İzlenti, Kerenti, Kesinti, Konfeti, Layuhti, Levanti, Mahruti, Meşruti, Özlenti, Rölanti, Selinti, Sempati, Silinti, Sünneti, Teğelti, Teşetti, Türenti, Ürperti, Yeşerti, Yiyinti, Yönelti, Çökerti, Düzenti, Grafiti, İrkilti, Röyalti, Verinti

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Asorti, Avdeti, Bayati, Cibuti, Edinti, Eğinti, Eğreti, Ekinti, Elenti, Empati, Esinti, Ezinti, Hayati, Hemati, Inilti, İğreti, İlinti, İnilti, İpilti, İrinti, İspati, İvinti, İzleti, Memati, Nebati, Necati, Ödenti, Öğreti, Önerti, Özenti, Sukuti, Sükuti, Tomati, Yöneti, Lahuti, Niyeti, Üzenti, Vasati

5 Harfli Kelimeler

Biçti, Bonti, Emeti, Fanti, Gitti, İleti, Kerti, Kofti, Manti, Mülti, Panti, Parti, Pinti, Pişti, Santi, Savti, Sorti, Takti, Teati, Testi, Zloti, Beyti, Kasti, Nefti, Plati, Saati

4 Harfli Kelimeler

Anti, Bati, Beti, Çiti, Ekti, Elti, Esti, Kati, Luti, Pati, Şati, Yeti, İnti, Muti, Piti, Zati

3 Harfli Kelimeler

Ati, Eti, İti

2 Harfli Kelimeler

Ti

Bazı Tİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ati : gelecek, geldeç, istikbal
balıketi : balıketinde
bellenti : bilgi, talimat, yönerge
benzeti : benzetme, teşbih
beti : figür
çekinti : duraksama, kararsızlık, tereddüt
çisenti : ahmakıslatan, çise, çiyleme
derinti : toplantı, güruh
eksilti : elips, hazf ü takdir, hazif
eksinti : fire
esinti : nefha, ese, esi, esti, hava, nesim
harabatî : dağınık, derbeder
hayatî : önemli, dirimsel, yaşamsal
iğrenti : iğrenme
ilinti : ilişki, teyel, bağıntı, münasebet, nispet, taallûk
inilti : nalan, nale
kasti : isteyerek
kastî : bilerek
kati : kesin
kerenti : tırpan
muti : eslek, uysal, bazman, dinler

Bazı Tİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dinleti :

TDK:
isim Sanat eserlerini bir topluluğa çalma veya söyleme, konser

eğreti :
TDK:
1. sıfat Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat
"O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu." - A. İlhan
2. İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış olan
"Konuk kadının durgunluğu evdeki tedirginliktendi, iğne üstünde oturuyormuşçasına eğretiydi duruşu." - B. Günel
3. Takma
"Eğreti diş. Eğreti bacak."
4. Belli belirsiz
5. Uyumsuz, yakışmamış
6. zarf İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış bir biçimde
"Ayakları karada ama eğreti duruyorlar rıhtım taşları üzerinde." - Z. Selimoğlu
7. zarf Üstünkörü, ciddiye almadan
"Her işi eğreti yapar oldun, her işi ucundan tutar oldun." - S. Ayverdi

elti :
TDK:
isim Kadına göre kocasının erkek kardeşlerinin eşlerinden her biri

Tİ ile biten İlçe isimleri

Halfeti (Şanlıurfa)

Kelime Bulma Motoru