Tİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 193 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Baldıranşerbeti

13 Harfli Kelimeler

Galvanoplasti

11 Harfli Kelimeler

Gardenparti, Kardiyopati, Serdengeçti, Şehremaneti

10 Harfli Kelimeler

Merdikıpti, Söyle-n-ti

9 Harfli Kelimeler

Birikinti, Haysiyeti, Katakofti, Layenkati, Oldubitti, Olupbitti, Ortodonti, Otoplasti, Pedodonti, Psikopati, Sallapati, Spaghetti, Terementi, İdiyopati

8 Harfli Kelimeler

Antipati, Balıketi, Beklenti, Bellenti, Çevrinti, Harabati, Homoteti, İdiopati, İhtiyati, İnzibati, Mahiyeti, Sermesti, Serpinti, Silkinti, Söylenti, Sükuneti, Süslenti, Telepati, Tezpişti, Tiksinti, Yüklenti, Yükselti, Serbesti, Spagetti, Travesti

7 Harfli Kelimeler

Alameti, Belirti, Benzeti, Bezenti, Çekinti, Çevirti, Çilenti, Çipilti, Çisenti, Çizinti, Çökelti, Çözelti, Değinti, Derinti, Didinti, Dinleti, Düzelti, Eğlenti, Eğrelti, Eklenti, Eksilti, Eksinti, Garanti, Geğirti, Gerelti, Gezenti, Gezinti, Girinti, Göğerti, Göverti, İğrenti, İmrenti, İrkinti, İşlenti, İzlenti, Kerenti, Kesinti, Konfeti, Layuhti, Levanti, Mahruti, Meşruti, Özlenti, Rölanti, Selinti, Sempati, Silinti, Sünneti, Teğelti, Teşetti, Türenti, Ürperti, Yeşerti, Yiyinti, Yönelti, Çökerti, Düzenti, Grafiti, İrkilti, Röyalti, Verinti

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Asorti, Avdeti, Bayati, Cibuti, Edinti, Eğinti, Eğreti, Ekinti, Elenti, Empati, Esinti, Ezinti, Hayati, Hemati, Inilti, İğreti, İlinti, İnilti, İpilti, İrinti, İspati, İvinti, İzleti, Memati, Nebati, Necati, Ödenti, Öğreti, Önerti, Özenti, Sukuti, Sükuti, Tomati, Yöneti, Lahuti, Niyeti, Üzenti, Vasati

5 Harfli Kelimeler

Biçti, Bonti, Emeti, Fanti, Gitti, İleti, Kerti, Kofti, Manti, Mülti, Panti, Parti, Pinti, Pişti, Santi, Savti, Sorti, Takti, Teati, Testi, Zloti, Beyti, Kasti, Nefti, Plati, Saati

4 Harfli Kelimeler

Anti, Bati, Beti, Çiti, Ekti, Elti, Esti, Kati, Luti, Pati, Şati, Yeti, İnti, Muti, Piti, Zati

3 Harfli Kelimeler

Ati, Eti, İti

2 Harfli Kelimeler

Ti

Bazı Tİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


alâmeti : nişanlı, nişansız
balıketi : balıketinde
benzeti : benzetme, teşbih
bonti : panti
çilenti : serpinti
çökelti : rüsup, çökel, posa, toput, tortu
derinti : toplantı, güruh
ezinti : sıkıntı
gerelti : engel, perde
gezenti : gezeğen
gitti : yapılacağını
harabatî : dağınık, derbeder
iğreti : eğreti
imrenti : imrenme, gıpta
ivinti : çabukluk, hız, sür'at, sürat
kerenti : tırpan
kerti : kerte, bayat
kesinti : kırpıntı, inkıta, fasıla, boşluk
konfeti : düğün, saçı
memati : ölüm
merdikıpti : çingene, kıpti
önerti : önbileşen
pedodonti : çocuklarda
sempati : duygudaşlık, sevgi, yakınlık, albeni, ayım
söyle-n-ti : türetme
sükûneti : sokağa
teşetti : kışlama

Bazı Tİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


eğinti :

TDK:
isim Eğelenen bir şeyden dökülen ince toz
"Demir eğintisi."

eğreti :
TDK:
1. sıfat Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, muvakkat
"O gün için oraya eğreti olarak getirilmişe benziyordu." - A. İlhan
2. İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış olan
"Konuk kadının durgunluğu evdeki tedirginliktendi, iğne üstünde oturuyormuşçasına eğretiydi duruşu." - B. Günel
3. Takma
"Eğreti diş. Eğreti bacak."
4. Belli belirsiz
5. Uyumsuz, yakışmamış
6. zarf İyi yerleşmemiş, yerini bulmamış bir biçimde
"Ayakları karada ama eğreti duruyorlar rıhtım taşları üzerinde." - Z. Selimoğlu
7. zarf Üstünkörü, ciddiye almadan
"Her işi eğreti yapar oldun, her işi ucundan tutar oldun." - S. Ayverdi

mahrutî :
TDK:
mahruti

Tİ ile biten İlçe isimleri

Halfeti (Şanlıurfa)

Tİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Garanti Karantina - Yazar: Murat Menteş
Piskopat Testi - Yazar: Jon Ronson Ronson
Bir Testi Su - Yazar: Mustafa Özçelik
Çarpışma Testi - Yazar: Ersin...

Kelime Bulma Motoru