NTİ ile biten kelimeler

Sonunda NTİ harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.Sonunda NTİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NTİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NTİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Birikinti, Ortodonti, Pedodonti, Terementi

8 Harfli Kelimeler

Beklenti, Bellenti, Çevrinti, Serpinti, Silkinti, Söylenti, Süslenti, Tiksinti, Yüklenti

7 Harfli Kelimeler

Bezenti, Çekinti, Çilenti, Çisenti, Çizinti, Değinti, Derinti, Didinti, Eğlenti, Eklenti, Eksinti, Garanti, Gezenti, Gezinti, Girinti, İğrenti, İmrenti, İrkinti, İşlenti, İzlenti, Kerenti, Kesinti, Levanti, Özlenti, Rölanti, Selinti, Silinti, Türenti, Yiyinti, Düzenti, Verinti

6 Harfli Kelimeler

Edinti, Eğinti, Ekinti, Elenti, Esinti, Ezinti, İlinti, İrinti, İvinti, Ödenti, Özenti, Üzenti

5 Harfli Kelimeler

Bonti, Fanti, Manti, Panti, Pinti, Santi

4 Harfli Kelimeler

Anti, İnti

Bazı NTİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anti : muzad
beklenti : tapın, tapun, ümit
bellenti : bilgi, talimat, yönerge
bonti : panti
çekinti : duraksama, kararsızlık, tereddüt
çisenti : ahmakıslatan, çise, çiyleme
çizinti : tümce
değinti : temas
derinti : toplantı, güruh
didinti : didişme
edinti : edinilen
eğlenti : âlem, âlem-, cümbüş, keriz, parti
eksinti : fire
elenti : arpa
ezinti : sıkıntı
garanti : güvence, inanca, teminat, kesinlikle
gezenti : gezeğen
gezinti : tenezzüh, koridor, sofa, balkon, cevelân, teferrüç
iğrenti : iğrenme
ilinti : ilişki, teyel, bağıntı, münasebet, nispet, taallûk
imrenti : imrenme, gıpta
irkinti : ürperme, tiksinti

Bazı NTİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


didinti :

TDK:
isim Güçlük içinde ve sürekli olarak çalışıp çabalama, didişme
"Rusya, Fransa, İngiltere ve Avusturya ile o didintiler olmasaydı eserini daha az bir zamanda tarsin ederek halk karşısında da muvaffak olacaktı." - Y. K. Beyatlı

ekinti :
TDK:
isim Ekilen şey

irinti :
TDK:
1. isim Elek ve kalbur üzerinde kalan iri taneler
2. Hayvanların beğenmeyerek yemedikleri iri saman

NTİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anti - Faşist Şiir ve Faşizm - Yazar: H. Heine
Dağ Medeniyeti - Anti - Tahakküm - Yazar: ÖMER LEVENTOĞLU

NTİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MEARİC - 21: Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.
ENBİYA - 46: Andolsun, onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz, «Vah bize! Hakikaten biz zalim kimselermişiz!» derler.

Kelime Bulma Motoru