Tİ ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve K ile biten 61 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Tiyatrolaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Tiksindiricilik, Tiyatroseverlik

14 Harfli Kelimeler

Titreşimsizlik

13 Harfli Kelimeler

Titreşimlilik, Titreyebilmek, Titreyivermek

12 Harfli Kelimeler

Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirmek, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Tiyatroculuk

11 Harfli Kelimeler

Tiksinilmek, Tilkileşmek, Tingildemek, Tinselcilik, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Tirşeleşmek, Titizlenmek, Titizleşmek, Titremlemek, Tirendazlık

10 Harfli Kelimeler

Tiksinerek, Tirildemek, Tiryakilik, Titreterek, Titreyerek, Tinercilik, Tipografik

9 Harfli Kelimeler

Tiksinmek, Tilmizlik, Tink-tank, Tipilemek, Tipleşmek, Tipolojik, Titreklik, Titreşmek, Titretmek, Tizleşmek, Ticanilik, Tipoculuk, Tirelemek

8 Harfli Kelimeler

Tikellik, Tilkilik, Tiplemek, Titizlik, Titremek

7 Harfli Kelimeler

Tifdruk, Tiftmek

6 Harfli Kelimeler

Tiftik, Tigrek, Tirşik, Tiryak, Titrek, Tirink

5 Harfli Kelimeler

Tipik

3 Harfli Kelimeler

Tik

Bazı Tİ ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ticanilik : yobazlık
tifdruk : oygubaskı
tiftik : moher
tiftmek : ditmek
tigrek : çevre, daire
tik : kol
tikellik : cüziyet
tiksinmek : aş ermek, aşermek, buruşmak, iğrenmek, ikrah etmek, irkmek, istikrah etmek, midesi bulanmak, nefret etmek, yermek
tilmizlik : öğrencilik
tingildemek : titreyerek
tink-tank : beyin takımı
tinselcilik : spiritüalizm, ruhçuluk, spiritualizm
tirildemek : titremek
tiritlenmek : tiritleşmek
tirşik : andırın doktoru
tiryakilik : iptilâ
titizlenmek : öfkelenmek, huysuzlanmak, titizleşmek
titremek : bıngıldamak, raşelenmek, sallanmak, tirildemek, zıngırdatmak
titreterek : titrete titrete
titreyerek : sarsakça, tingildemek, titreye titreye

Bazı Tİ ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tiksinmek :

TDK:
-den Bir şey, bir kimse, bir düşünce, bir durum vb.ni kötü, iğrenç veya aşağılık bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, ikrah etmek, istikrah etmek
"Herkes, körü körüne emrine girdiği bu adama tiksinerek bakıyor." - N. F. Kısakürek

tiplemek :
TDK:
-i, sinema Belirli bir tipin bütün çapraşık özelliklerini, bunu en iyi, en rahat, en inandırıcı biçimde temsil edebilecek kişiyle canlandırmak

tipleşmek :
TDK:
nsz Tip özelliğini kazanmak veya roman, oyun vb.de temsilcilik görevini üstlenmek

Kelime Bulma Motoru