Vİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 138 adet kelime bulunuyor.Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi, Merdivenevi, Öğretmenevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi, Dağıtımevi, Damıtımevi, Gümüşservi, Sığınmaevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Mütenevvi, Üretimevi, Yılankavi, Sağlıkevi, Taziyeevi, Terbiyevi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi, Çiçekevi, Düğünevi, Dümenevi, Efsanevi, Hakimevi, Hekimevi, Kadınevi, Kahveevi, Kayakevi, Mucizevi, Müzikevi, Polisevi, Radyoevi, Sanatevi, Yayınevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bisküvi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Halkavi, Kallavi, Kallevi, Kimyevi, Masmavi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Mukavvi, Münzevi, Orduevi, Zührevi, Buğuevi, Ezimevi, Halkevi, İmamevi, Modaevi, Müstevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Malavi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Tedavi, Teravi, Uhrevi, Cemevi, Demevi, Gökevi, Kızevi, Müdavi, Müsavi, Ölüevi, Semavi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi, Cevvi, Selvi, Servi, Yelvi

4 Harfli Kelimeler

Çivi, Havi, Kavi, Kivi, Mavi, Nevi, Ravi, Sevi, Uzvi, Ulvi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı Vİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aşevi : lokanta, aşhane, külliye
babaevi : babadan, toprak, yurt, baba ocağı
betikevi : betikler, izleme
bıçkıevi : bıçkıhane
bursevi : bursalı
camevi : cam yuvası
cevvî : atmosferik
cezaevi : suçlularevi, dam, hapishane, mahbes, mahpushane, mapushane
ciltevi : mücellithane
çivi : başlı, mıh, düğme, çakılı, çecik, nalbur, pafta
dikimevi : dikimhane
dilevi : ülevli, ülevsiz
efsanevi : söylencesel, menkıbevi
efsanevî : hayvan
evi : bir dikili ağacı olmamak, dayayıp döşemek, nekahethane, silip süpürmek
görevi : dalsı, palamarcı
kallevi : kocaman
kitabevi : kütüphane
kürevî : küresel, toparlak
manevî : tinsel, görülmeyen, soyut, ruhanî
menkıbevi : efsanevi
mukavvi : kuvvetledirici, kuvvetlendirici

Bazı Vİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


midevî :

TDK:
midevi

Vİ ile biten İlçe isimleri

Arhavi (Artvin)

Vİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi - Yazar: Umberto Eco
Kraliçe Loana'ın Gizemli Alevi - Yazar: Umberto Eco
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi Cilt 113. 14. 15. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi 5 Cilt Takım - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi Cilt 113. 14. 15. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi 5 Cilt Takım - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri AntolojisiCilt 317. 18. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen
19. Yüzyıl Alevi - Bektaşi Şairi Kul Himmet Üstadım - Yazar: İbrahim Aslanoğlu
Alevi - Bektaşi Şiirleri AntolojisiCilt 317. 18. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen

Kelime Bulma Motoru