M ile başlayan Vİ ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve ile biten 20 adet kelime bulunuyor.Başında M harfi bulunan ve ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında M harfi bulunan ve ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında M harfi bulunan ve ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Merdivenevi

9 Harfli Kelimeler

Menkıbevi, Mütenevvi

8 Harfli Kelimeler

Mucizevi, Müzikevi

7 Harfli Kelimeler

Masmavi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Mukavvi, Münzevi, Modaevi, Müstevi

6 Harfli Kelimeler

Malavi, Manevi, Midevi, Musevi, Müdavi, Müsavi

4 Harfli Kelimeler

Mavi

Bazı M ile başlayan Vİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


muhtevi :

TDK:
sıfat İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran

Musevî :
TDK:
Musevi

mütenevvi :
TDK:
sıfat Türlü, çeşitli
"Meclis üzerinde birkaç gün zarfında tabiat gibi kadir ve mütenevvi olan ruhunun hâkimiyetini kurdu." - H. S. Tanrıöver

M ile başlayan Vİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mucizevi Mandarin - Yazar: Aslı Erdoğan
Alaturka Münzevi - Yazar: Şenol Turan
Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şii - Yazar: Mustafa Erdoğan
Avrupalı Mevlevi - Yazar: Ali Erkan Kavaklı
Mevlevi Aşk Kendine Yolculuk - Yazar: Ahmet Kik
Klasik Türk Edebiyatında Mevlevîlik Kültürü ve Mevlevî Şâirler - Yazar: Nilgün Açık Önkaş
Fasih-i Mevlevi Gül ü Mül - Yazar: Ahmet İçli

M ile başlayan Vİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 97: Allah, Kâbe'yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

Kelime Bulma Motoru